10 otázek k zamyšlení pro svědky Jehovovy

Ke stažení: Brožura 10 otázek k zamyšlení pro svědky Jehovovy - .pdf

 
Proč mají svědkové Jehovovi tak špatnou pověst ohledně zneužívání dětí?

V červnu 2012 uložil kalifornský soud společnosti Strážná věž náhradu škody v částce mnoha milionů dolarů – kvůli její roli ve zneužívání devítileté dívky Candace Conti členem sboru. Nedlouho poté začaly další soudní procesy, které může veřejnost sledovat i v médiích. Společnost Strážná věž má vážný problém ohledně zneužívání dětí, protože (1) obvinění ze zneužívání dětí není na základě interních pokynů pokaždé nahlášeno policii a (2) v případě, že nejsou k dispozici dva svědkové zneužití nebo dvě oběti po sobě jdoucích činů, mají starší ponechat záležitost „v Jehovových rukou“.

Proč byla společnost Strážná věž spojena devět let s OSN?

Existují důkazy, že společnost Strážná věž byla od roku 1992 součástí OSN jako nevládní organizace (NGO) a zrušila své členství až v roce 2001, kdy noviny Guardian o všem veřejně informovaly. Po celou tuto dobu společnost Strážná věž dále učila, že OSN je součástí divokého zvířete z knihy Zjevení, se kterým tvoří modlářský vztah tzv. falešné náboženství.

Jaký je biblický důvod pro existenci tajné příručky pro starší?

V hebrejských ani řeckých písmech není žádný záznam o tom, že by existovaly nějaké tajné dokumenty, které by byly k dispozici pouze kněžím nebo Ježíšovým apoštolům. Všechny předpisy a postupy byly známy celému Božímu lidu. Proč tedy mají Svědkové Jehovovi tajné knihy a tajné dopisy pro starší, které řadoví členové nesmějí číst?

Na jakém základě byli badatelé Bible vybráni jako Boží organizace v roce 1919?

Podle současných nauk společnosti Strážná věž Ježíš zkoumal badatele Bible mezi roky 1914 a 1919, kdy si je vybral, aby se stali jeho vyvolenou pozemskou organizací. Jen málo svědků si uvědomuje, že ve stejném období publikace společnosti Strážná věž (neboli „duchovní pokrm“) obsahovaly informace, které byly (1) rasistické, (2) silně politické a (3) bohaté na divoké výmysly ohledně biblických proroctví. Například publikace Ukončené tajemství učila, že vzdálenost mezi místem, kde byla napsána a kde měla být vytištěna, má prorocký význam a že Charles Taze Russell byl „sedmý anděl“ zmiňovaný ve Zjevení.

Jaký je biblický důvod pro víru v „nové světlo“?

Společnost Strážná věž tvrdí, že může bez omezení upravovat předcházející učení a chyby pak omluvit tím, že „světlo je stále jasnější“. Tato myšlenka je založena na verši z Přísloví 4:18, který nemá co do činění s výkladem Bible, ale pouze popisuje „stezku spravedlivých“ jako výhodnější než „stezku ničemných“. Zkuste si najít jediný verš v Bibli podporující myšlenku, že Bůh, „který nemůže lhát“, by svým služebníkům vědomě sdělil nepravdivé informace a pravdu by odhalil až o spoustu let později. – Titovi 1:2

Je dobrá zpráva kázána „po celé obydlené zemi“? (Matouš 24:14)

Svědkové Jehovovi dnes působí ve stovkách zemí. Ale těžko můžeme říct, že kážou „po celé obydlené zemi“. To proto, že v řadě muslimských a komunistických zemí (tzv. „30 dalších zemí“) je jen velmi málo svědků, někde skoro žádní. Nejméně ve třech zemích svědkové nejsou vůbec. Myslíte si, že Jehova zabije 2 miliardy lidí (tedy třetinu zemské populace, která žije právě v těchto zemích) jen proto, že se narodili ve špatné části světa?

Existuje biblický důvod pro to, aby se křesťané stranili rodinných příslušníků?

První dopis Korinťanům 5:11-13 tvoří základ postupu Společnosti Strážná věž při vyloučení provinilce ze sboru. Ale organizace jde ještě dále a rozšiřuje trest i v rámci rodiny. Na druhé straně Ježíš vyprávěl podobenství o marnotratném synovi, kterého jeho otec přivítal i přes to, že neprojevil skutečné pokání. Ježíš také řekl farizeům, že chtěl „milosrdenství, a ne oběť“. (Matouš 9:13) Pečlivé zkoumání různých biblických veršů ukazuje, že společnost Strážná věž prosazuje zbytečně krutý a chladný výklad Pavlova učení.

Jak se vedoucí sbor liší od papeže?

Časopis Strážná věž z 15. července 2013 přinesl nové porozumění ohledně identity „věrného a rozvážného otroka“. Vedoucí sbor nyní prohlašuje, že on je „třída otroka“ a jen on sám je zodpovědný za „ujímání se vedení“ nad svědky Jehovovými po celém světě. Ti pak musejí poslouchat tyto muže, jako by jejich pokyny pocházely od samotného Ježíše. Zeptejte se sami sebe, jak se to liší od papeže, který si nárokuje autoritu jako pozemský zástupce Boží?

Co si mysleli badatelé Bible, že se stane v roce 1914?

Po celá desetiletí literatura společnosti Strážná věž tvrdí, že Russell a jeho následovníci očekávali počátek Kristovy nebeské vlády v roce 1914 a věřili, že v tomto roce začne „čas konce“. (w13 2/15 str. 18; w98 9/15 str. 15; g73 22/1 str. 8 angl.; w66 2/15 str. 103 angl.) Pokud chcete vědět, čemu Russell skutečně věřil, podívejte se na jeho vlastní slova z knihy Studie Písem, svazek II, str. 101 (publikováno v roce 1906):

Kdo byl Ray Franz a proč byl vyloučen?

Ray Franz (synovec Freda Franze) byl členem vedoucího sboru v letech 1971 až 1980 a měl klíčový podíl na některých knihách, jako byla například Pomůcka k porozumění Bibli. Odstoupil z vedoucího sboru v roce 1980 a byl vyloučen o rok později – ne pro odpadlictví, ale protože jedl s osobou, která se oddělila od sboru. Jeho kniha Krize svědomí je povinnou četbou pro všechny svědky, kteří se zajímají o historii své organizace. Je psána klidným a rozumným stylem. Obsahuje zdokumentované důkazy o několika skandálních a dalekosáhlých rozhodnutích vedoucích představitelů společnosti Strážná věž v průběhu šedesátých a sedmdesátých let.

Pro další informace prosím navštivte

JWsurvey.org a JWfacts.com

nebo stránky v češtině

rozcesti.org a straznavez.cz

Veškeré informace jsou založeny na důkladném výzkumu v publikacích Společnosti. Pokud byste snad našli nějakou chybu, uvítáme návrh opravy.

Zaslal Micky


Ke stažení: Brožura 10 otázek k zamyšlení pro svědky Jehovovy - .pdfOhlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz