Potvrzuje kniha Ageus rok 607 př. n. l. jako datum zničení Jeruzaléma?

PISANO Giovanni, Ageus, 1285-95, mramor, Katedrála v Sieně
(Pro zvětšení klikni)

(Komentář, který svědkové Jehovovi na "Škole teokratické služby" asi neuslyší)

Kolik let bylo židovským kněžím, kteří se vrátili do Jeruzaléma z babylonského zajetí? Bylo jim 100 či více let?

Proč je pro svědky Jehovovy důležitý rok 607 př. n. l.?

Svědkové Jehovovi staví své náboženství na roce 1914, ve kterém dle nich začala neviditelná přítomnost Ježíše Krista. Základem pro výpočet roku 1914 je rok zničení Jeruzaléma, kterým je podle Společnosti Strážná věž rok 607 př. n. l., a nikoli rok 586/587, jak jej uvádí drtivá většina biblických učenců. Kombinací několika proroctví Společnost dochází k 2520 letům, které měly uplynout od výchozího roku 607 př. n. l.. Tak se dostává k výslednému roku 1914. Pokud však není správné datum 607 př. n. l., padá spolu s ním i rok 1914, který je zásadní v celé teologii svědků Jehovových.

Podrobnosti o roku 1914 viz článek: Rok 1914 v mém životě

Svědkové Jehovovi na jednom ze svých pěti týdenních shromáždění věnuji 10 minut čteni Bible. V týdnu od 10. prosince 2007 je na programu kniha Ageus.

Ageus psal v roce 520 př. n. l.

Publikace Celé Písmo je inspirováno Bohem a prospěšné1 na straně 166 přináší základní fakta o biblické knize Ageus:

 

Ageus 1:1 (NS2) uvádí:


"V druhém roce krále Dareia, v šestém měsíci, první den měsíce, přišlo Jehovovo slovo prostřednictvím proroka Agea k Zerubabelovi, synu Šealtielovu, judskému místodržiteli, a k veleknězovi Jozuovi, synu Jehocadakovu ..."

 

Na stanovení stejného data napsání knihy Ageus (tedy na roku 520 př. n. l.) se shodují v podstatě všichni komentátoři a bibličtí učenci, protože kniha je zcela zřetelně zasazena do druhého roku panování Dareia I. (521-486 př. n. l.).

Kdo si mohl pamatovat "dřívější chrám"?

Publikace "Celé Písmo" 1 si pak na straně 167, v odstavci 10 všímá druhého poselství Agea (2:1-9):

 

"Uplynul necelý měsíc od obnovení stavební činnosti a Ageus přináší své druhé inspirované poselství. Je určeno Zerubabelovi, Jozuovi a zbývajícímu lidu. Je zřejmé, že někteří z Židů, kteří se vrátili z vyhnanství a znali dřívější Šalomounův chrám, měli pocit, že ve srovnání s ním není tento chrám ničím."

 

- Celé Písmo je inspirováno Bohem a prospěšné1

 

Zvýrazněná část je komentářem k situaci popsané u Agea 2:3:

 

Ageus 2:3:

 

"Kdo tu mezi vámi zbývá, jenž viděl tento dům v jeho dřívější slávě? A jak jej vidíte dnes? Není ve srovnání s oním ve vašich očích jako nic?"

 

Jistě to nemohlo být jen několik jednotlivců, protože zpráva z knihy Ezra uvádí:

 

Ezra 3:12:

 

"A mnozí z kněží *) a Levitů *) a hlav otcovských domů, starci, kteří kdysi viděli bývalý dům, plakali silným hlasem, když se před jejich očima kladl základ tohoto domu, zatímco mnozí jiní pozvedali hlas v radostném křiku."

 

Velmi dlouhou cestu z Babylóna do Jeruzaléma nepodstoupili všichni Izraelité, ale odchází 200 000 mužů, žen a dětí. Ti, kdo zůstali v Babylóně, zde jistě zůstali z různých důvodů, ale z hlediska našeho rozboru je nejdůležitějším důvodem to, že někteří byli na tak dlouhou a náročnou cestu prostě příliš staří.

Jak to souvisí s rokem 607 př. n. l. udávaným jako rok zničení Jeruzaléma? Shrňme si celou situaci: Jsme v roce 520 př. n. l., Ageus mluví k lidem, kteří si pamatovali původní chrám, Ezra dokonce použil výraz "mnozí z kněží a Levitů a hlav otcovských domů, kteří kdysi viděli bývalý dům". Pokud by se tito lidé narodili v roce 607 př. n. l., bylo by jim v roce 520 př. n. l. rovných 87 let - ale to by si pochopitelně nemohli nic pamatovat.

Kolik let zmíněným Židům tedy muselo být, aby si dobře pamatoval bývalý chrám? Pokud by těmto Izraelitům při zničení Jeruzaléma bylo 10 až 15 let, máme před sebou mnohé, kteří jsou v roce 520 př. n. l. ve věku 97 až 102 let. Tak vysoký věk jistě není nemožný. Ale porovnejme to s jinou biblickou zprávou:

 

Žalm 90:10 uvádí:

 

"Dnů našich let je samo o sobě sedmdesát let; a pokud je jich pro zvláštní sílu osmdesát let, přece trvají na těžkostech a věcech, jež ubližují ..."

 

Pokud naproti tomu jako o datu zničení Jeruzaléma uvažujeme o roku 586/587 př. n. l., jehož se zastává naprostá většina biblických učenců, dostává popis situace od Agea a Ezry mnohem přijatelnější podobu. Pokud by těmto Izraelitům při zničení Jeruzaléma v roce 586/587 př. n. l. bylo také 10 až 15 let, máme před sebou mnoho lidí, kteří jsou nyní, v roce 520 př. n. l., ve věku akceptovatelných 76 až 82 let.

O výše uvedeném rozboru jistě lze dále diskutovat. Někteří lidé však často mají pocit, že právě v jednoduchosti je ta pravá krása!

Patrně nejpečlivější výzkum celé problematiky lze nalézt v knize
The Gentile Times Reconsidered (napsal Olaf Jonsson) - viz www.commentarypress.com.

David M. Kvartus, 10. prosince 2007


Chrám v Jeruzalémě a stáří Izraelitů

př. n. l. Událost Roky dle Společnosti Strážná věž 1 Věk Izraelity *) Roky obecně uznávané Věk Izraelity *)
607
Pád Jeruzaléma, zničení chrámu a počátek vyhnanství v Babylóně dle Společnosti Strážná věž
0
10-30
 
 
587 Obecně uznávané datum pádu Jeruzaléma
 
 
0
10-30
539 Babylon dobyt Cyrem (Medo-Persie)
68
78-98
48
58-78
537 Položeny základy chrámu v Jeruzalémě
– Ezra 3:1-13
Ezra 3:12: "mnozí z kněží*) Levitů*) a hlav otcovských domů, starci, kteří [kdysi] viděli bývalý dům, plakali silným hlasem, když se před jejich očima kladl základ tohoto domu ... "
70
80-100
50
60-80
522 Uvalen zákaz na pokračování ve stavbě
- Ezra 4:23, 24
85
95-115
65
75-95
520 Zerubábel a Ageus na základě nového výnosu pokračují ve stavbě
Ageus 2:3: "Kdo tu mezi vámi zbývá, jenž viděl tento dům v jeho dřívější slávě? A jak jej vidíte dnes? Není ve srovnání s oním ve vašich očích jako nic?"
87
97-117
67
77-97

 

*) Požadavky na kněze (věk):

 

Věk pro vstup do kněžské služby není přesně uveden, i když při sčítání Kehatovců u hory Sinaj se zjišťoval počet mužů od třicetiletých do padesátiletých. (4Mo 4:3) Levité začínali sloužit u svatyně v 25 letech (v době krále Davida byl tento věk snížen na 20 let). (4Mo 8:24; 1Pa 23:24) 3

 

– viz Hlubší pochopení Písma, Sv.1, str. 1000, Kněz

 


Citace a odkazy:

1. Celé Písmo je inspirováno Bohem a prospěšné. Rev ed. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1990.

2. Svaté Písmo - Překlad nového světa. Rev ed. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1999.

3. Hlubší pochopení Písma. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1998.

4. Rok 1914 v mém životě


Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz