Dva typy vydání časopisu Strážná věž

Další snížení nákladu časopisů vydávaných svědky Jehovovými

Vedoucí sbor svědků Jehovových (nejvyšší ústředí v Brooklynu) rozhodl, že od ledna 2008 budou vycházet dva typy vydání časopisu Strážná věž.

Časopis vychází 2x měsíčně vždy k 1. a 15. dni v měsíci. Tato frekvence zůstane zachována, ale vydání z 1. a 15. budou mít odlišná určení. Vydání k 1. dni bude určeno pro veřejnost. Nadále bude rozšiřováno v kazatelské službě dům od domu, tak jako tomu bylo dosud. Naopak „studijní vydání“ k 15. dni nebude nabízeno široké veřejnosti, a bude určeno pouze členům církve svědků Jehovových.

Vedoucí sbor odůvodňuje tuto změnu v dopise1 rozeslaném sborům tím, že nyní bude možné lépe cílit informace na dvě odlišné skupiny čtenářů. Studijní vydání bude obsahovat studijní články na celý měsíc. Ty jsou svědky Jehovovými pravidelně čteny každý týden na nedělním shromáždění. Dále bude obsahovat další články cílené pro duchovní růst oddaných svědků Jehovových. Naopak ve vydání pro veřejnost budou obecnější informace napsané srozumitelnějším jazykem. Vydavatelé tímto opatřením vyřeší problém různého chápání některých výrazů specifického vnitřního jazyka („orwelowský newspeak“)2 svědků Jehovových. Výrazy jako „průkopník“ či „dozorce“ apod. jsou obecnou veřejností chápány v odlišném kontextu a významu než samotnými svědky.

Tato změna je dalším výrazným omezením celkového nákladu časopisů vydávaném Společností Strážná věž. Druhý časopis Probuďte se! byl od roku 2006 celosvětově změněn z čtrnáctideníku na měsíčních. Toto opatření bylo v bulletinu svědků Jehovových Naše služba království v březnu 2005 odůvodněno takto3: „V Probuďte se! budou i nadále uveřejňovány články s náměty, které zajímají širokou veřejnost. Ještě větší důraz však bude kladen na Bibli. (1. Tes. 2:13) Strážnávěž obsahuje hluboké biblické informace a i v Probuďte se! bude nyní uveřejňováno více biblické látky, takže již zřejmě nebude nutné, aby časopis Probuďte se! vycházel dvakrát měsíčně. Tento časopis bude tedy od ledna 2006 vydáván v podobě měsíčníku. To přinese značné zjednodušení přípravy, překladu a expedice naší literatury.“

Nepřímo je v těchto větách potvrzen zásadní důvod tohoto zjednodušení: Snížení celkového měsíčního nákladu přinese této společnosti výrazné finanční úspory.

 

Obdobně i snížení nákladu „studijního vydání“ Strážné věže od 15.ledna 2008 bude nepochybně znamenat další ušetření peněžních výdajů (Tabulka 1 a 2). Toto vydání již nebude muset vycházet v nákladu přes 28 milionů výtisků, a nebude pravděpodobně příliš převyšovat počet aktivních svědků Jehovových, kterých je celosvětově přes 6,5 milionu.

24.2.2007 –MM-

Použité ilustrace:

Strážná věž 1.února 2007, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

Probuďte se! únor 2007, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

Literatura a související odkazy:

1. TO ALL CONGREGATIONS IN THE UNITED STATES. Adjusted format of The Watchtower. Patterson: Christian Congregation of Jehovah's Witnesses; February 9 2007.
Viz kopie v PDF zde: http://www.straznavez.cz/Dokumenty/BoE_letter_WT_change_Ed.pdf

2. Malý M. Svědkové Jehovovi žijí podle Orwellova románu "1984".
http://www.straznavez.cz/Zdomova/Zmeny/zmeny.htm.

3. Na Bibli bude kladen ještě větší důraz! Naše služba Království. Březen 2005;48(3):1.Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz