Časy pohanů přehodnoceny

Chronologie a Kristův návrat

Carl Olof Jonsson

(český překlad ke stažení - .PDF)

Obálka knihy: The Gentile Times Reconsidered
Commentary Press; 2004

Z přední strany obálky knihy:

Názor, že "časy pohanů" u Lukáše 21:24 tvoří období 2520 let, vedl ke spekulacím a zklamání mnohých, kdo během uplynulých dvou století očekávali Kristův příchod. Jak tato nauka vznikla a jak se vyvíjela? Co ukazují historické a biblické skutečnosti?

Ze zadní strany obálky:

Kniha Časy pohanů přehodnoceny od švédského autora Carla Olofa Jonssona je vědecké pojednání založené na rozsáhlém výzkumu, včetně neobvykle podrobného studia asyrských a babylónských záznamů vztahujících se k datu zničení Jeruzaléma, který byl dobyt babylónským králem Nebukadnecarem.

Tato publikace sleduje historii dlouhé řady interpretačních teorií, které mají spojitost s časovými proroctvími vyňatými z biblických knih Daniel a Zjevení. Tyto interpretace začínají v Judaismu na počátku našeho století, pokračují katolickými vykladači ve středověku, dále vykladači v době reformace, až k britským a americkým vykladačům v devatenáctém století. Kniha odhaluje skutečný původ výkladu, který nakonec vedl k roku 1914, coby předpověděného roku pro konec "časů pohanů", data, jež přijalo a do dnešního dne ohlašuje náboženské hnutí známé jako svědkové Jehovovi. Důležitost tohoto data pro výlučné postavení tohoto hnutí je neustále zdůrazňována v jejich publikacích. Strážná věž z 15. října 1990 například na straně 19 uvádí:

 

"Třicet osm let před rokem 1914 poukazovali Badatelé Bible, jak byli tehdy nazýváni svědkové Jehovovi, na toto datum jako na rok, kdy skončí časy pohanů. To je opravdu vynikající důkaz, že byli Jehovovými pravými služebníky."

 

V úvodu pro italské vydání je o této knize napsáno:

 

"Původní a veskrze seriózní studie... Během čtení jsem opakovaně pociťoval obdiv a hluboké uspokojení nad tím, jak autor zachází s argumenty na poli asyriologie... Jonsson nevyvratitelnými argumenty ukazuje neplatnost teorie svědků Jehovových, že rok 607 př. n. l. byl rokem, kdy Nebukadnecar II. ve svém osmnáctém roce vlády zničil Jeruzalém."

Luigi Cagni, profesor asyriologie na Univerzitě v Neapoli, Itálie

 

Carl Olof Jonsson poskytl laskavé svolení k tomu, aby se provedl podrobný výtah z této 390stránkové knihy do češtiny. Publikace v českém jazyce je ve formátu PDF k dispozici ke stažení níže. Práce na dokončení knihy v češtině pokračuje.

David M. Kvartus, 7. května 2008

DavidMKvartus@seznam.cz

Ke stažení: Časy pohanů přehodnoceny, kapitoly 1-4 v PDF (do strany 190)


Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz