Další manipulace s citacemi ve Strážné věži

Strážná věž zatajila, že se Adventisté sedmého dne dožívají vyššího věku.
Čtenáři Strážné věže (řadoví svědkové Jehovovi) by zřejmě neunesli informace o lékařských výzkumech v celé jejích šíři.

V článku nazvaném „Duchovní smýšlení je prospěšné pro vaše zdraví“ uvedla Strážná věž z 1.2.2004 na podporu myšlenky, že náboženské cítění (duchovnost) přispívá lepšímu zdraví citát z australského časopisu The Medical Journal of Australia (MJA). Porovnání citace uvedené ve Strážné věži s údaji v citovaném časopise (MJA) však ukazuje, že přenesená informace nebyla ocitována zcela korektně.

Strážná věž 1.2.2004„Většina původních studií na tento námět zjistila, že duchovní smýšlení a zdraví jsou přímo úměrné,“ říká profesor Hedley G. Peach, který působí na University of Melbourne. Časopis The Medical Journal of Australia (MJA) k těmto studiím uvádí: „ Náboženské cítění bylo také spojeno s ... nižším krevním tlakem, nižší hladinou cholesterolu . . ., a dokonce i menším rizikem rakoviny tlustého střeva.“

Strážná věž 1.2.2004, str.3,4, Duchovní smýšlení je prospěšné pro vaše zdraví

Strážná věž vynechává možná nejdůležitější poznatek z výzkumů o vztahu mezi duchovností a zdravím, totiž, že může přispívat dokonce k dožití se vyššího věku. Můžeme jen spekulovat, zda by tato informace nebyla zamlčena, pokud by u ní nebyl ve zdrojové literatuře dovětek, že dožití se vyššího věku bylo zjištěno u Adventistů sedmého dne.„Přispívá náboženství lepšímu zdraví v Austrálii? Ačkoli nebylo provedeno tolik studií jako v USA, i zde jsou k dispozici některé výsledky. Australské studie našly mezi věřícími větší stabilitu manželství, méně případů zneužívání alkoholu a drog, nižší výskyt sebevražd a častější negativní postoje k sebevraždě vůbec, méně úzkosti a depresí a větší míru altruismu v jednání. Náboženské cítění také bylo spojeno s menším počtem kuřáků, s konzervativnějšími sexuálními praktikami (což snižuje riziko sexuálně přenášených nemocí), s nižší hladinou kortizolu a katecholaminů (u těch kteří provozují meditační techniky), s nižším krevním tlakem, nižší hladinou cholesterolu, delší dobou života (u Adventistů sedmého dne) , a dokonce i s menším rizikem rakoviny tlustého střeva. Tato zjištění jsou podobná výsledkům z USA, a ačkoli je nutný další výzkum , tyto nálezy by neměly být ignorovány.“

Religion, spirituality and health: an American physician's response, Harold G Koenig, Med J Aust 2003; 178 (2): 51-52.

Strážná věž také manipuluje s výsledky těchto prováděných výzkumů neboť vynechává poslední větu citovaného odstavce, která upozorňuje na to, že je nutný další výzkum v této oblasti. Neboli, nejedná se o jednoznačně prokázaná fakta, ale zatím pouze o zajímavý výzkum.

Čtenáři Strážné věže jsou však přesně odměřeným nadávkováním informací zmanipulováni k závěru, že lékařské studie prokázaly, že tělesné zdraví souvisí se zdravím duchovním bez jakýchkoliv pochybností.

(O manipulaci s informacemi pomocí zpětných změn v publikacích - viz zde )Porovnání článků:

Strážná věž 1.2.2004, str.3,4, Duchovní smýšlení je prospěšné pro vaše zdraví

PRAVDĚPODOBNĚ věnujete mnoho času péči o své tělesné zdraví. Každý den strávíte možná i osm hodin spánkem, několik hodin tím, že vaříte a jíte, a minimálně osm hodin tím, že pracujete, abyste měli kde spát a co jíst. Jestliže onemocníte, vynaložíte zřejmě čas i peníze na to, abyste navštívili odborníka nebo abyste si připravili nějaký tradiční lék. Udržujete si domov v čistotě, koupete se a snad i pravidelně cvičíte — to všechno proto, abyste byli zdraví.

Pro dobré zdraví je však potřeba dělat víc než pouze pečovat o své tělesné potřeby. V tom, aby se vám dobře dařilo, hraje velmi důležitou úlohu ještě něco jiného. Lékařské výzkumy ukázaly, že vaše tělesné zdraví úzce souvisí se zdravím duchovním — s tím, zda máte duchovní smýšlení, nebo ne.

Přímá souvislost

„Většina původních studií na tento námět zjistila, že duchovní smýšlení a zdraví jsou přímo úměrné,“ říká profesor Hedley G. Peach, který působí na University of Melbourne. Časopis The Medical Journal of Australia ( MJA ) k těmto studiím uvádí: „ Náboženské cítění bylo také spojeno s ... nižším krevním tlakem, nižší hladinou cholesterolu . . ., a dokonce i menším rizikem rakoviny tlustého střeva.“

Kalifornská univerzita v Berkeley provedla podobnou studii na 6 545 lidech ve Spojených státech. Studie ukázala, že „u lidí, kteří jednou týdně navštěvovali bohoslužby, bylo významně nižší riziko úmrtí oproti těm, kdo bohoslužby navštěvovali méně často, případně je nenavštěvovali vůbec“. Hlavní autor studie Doug Oman, který přednáší na lékařské fakultě Kalifornské univerzity, řekl: „Zjistili jsme tento rozdíl, i když jsme vzali v úvahu faktory jako sociální prostředí a způsob života, včetně kouření a tělesného cvičení.“

Pokud jde o další prospěšné důsledky duchovního náhledu na život, MJA píše: „Australské studie zjistily u zbožných lidí větší stabilitu manželství, méně případů zneužívání alkoholu a drog, nižší výskyt sebevražd a vyšší počet negativních postojů k sebevraždě, méně úzkosti a depresí a větší nezištnost v jednání.“ Kromě toho časopis BMJ (dříve známý jako The British Medical Journal ) uvádí: „Zdá se, že lidé, kteří mají silnější duchovní přesvědčení, se po smrti někoho blízkého vyrovnávají se zármutkem rychleji a lépe než lidé, kteří žádné duchovní přesvědčení nemají.“

Lidé mají různé názory na to, co je opravdové duchovní smýšlení. V každém případě však váš duchovní stav ovlivňuje vaše tělesné a duševní zdraví. Výše uvedené doklady jsou v souladu s výrokem, který před téměř 2 000 lety pronesl Ježíš Kristus. Řekl: „Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují svou duchovní potřebu.“ (Matouš 5:3) Protože váš duchovní stav má vliv na vaše zdraví a štěstí, je rozumné ptát se: ‚Kde mohu najít spolehlivé duchovní vedení? A co to znamená být duchovně smýšlejícím člověkem?‘

Článek viz též na www.watchtower.org: http://www.watchtower.org/library/w/2004/2/1/article_01.htmReligion, spirituality and health: an American physician's response, Harold G Koenig, Med J Aust 2003; 178 (2): 51-52.

Náboženství, duchovnost a zdraví

...Přispívá náboženství lepšímu zdraví v Austrálii? Ačkoli nebylo provedeno tolik studií jako v USA, i zde jsou k dispozici některé výsledky. Australské studie našly mezi věřícími větší stabilitu manželství, méně případů zneužívání alkoholu a drog, nižší výskyt sebevražd a častější negativní postoje k sebevraždě vůbec, méně úzkosti a depresí a větší míru altruismu v jednání. Náboženské cítění také bylo spojeno s  menším počtem kuřáků, s konzervativnějšími sexuálními praktikami (což snižuje riziko sexuálně přenášených nemocí), s nižší hladinou kortizolu a katecholaminů (u těch kteří provozují meditační techniky), s  nižším krevním tlakem, nižší hladinou cholesterolu, delší dobou života (u Adventistů sedmého dne), a dokonce i s menším rizikem rakoviny tlustého střeva . Tato zjištění jsou podobná výsledkům z USA, a ačkoli je nutný další výzkum, tyto nálezy by neměly být ignorovány. ...

Kopie celého článku - viz zde: Religion, spirituality and health: an American physician's response
a na stránkách mja.com.au: http://www.mja.com.au/public/issues/178_02_200103/koe10531_fm.htmlLiteratura

Duchovní smýšlení je prospěšné pro vaše zdraví, In: Strážná věž 1.2.2004, str.3,4, vydala Watchtower Bible and Tract Society of Pensylvania -

Religion, spirituality and health: an American physician's response, Harold G Koenig, Med J Aust 2003; 178 (2): 51-52. -


Související články:

Zpětné změny v publikacích Společnosti Strážná věž - viz zdeOhlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz