Život je svatý. Svědkové Jehovovi a otázka krve

Odmítavý postoj svědků Jehovových k transfúzím krve je jednou z hlavních příčin všeobecně negativního vnímání této skupiny. Nepochybně můžeme říci, že cena, pokud jde o otázku krve u svědků Jehovových, je velmi vysoká. Touto cenou se stává lidský život. Řada svědků Jehovových o otázce krevní transfúze raději nechce přemýšlet. Vytěsňují ji ze své mysli, chlácholí se zprávami o bezkrevní medicíně a jejích úspěších a doufají, že naleznou lékaře, který vyřeší jakoukoliv situaci bez použití krve.

Kniha předkládá historická fakta o formování nauky o zákazu transfuzí krve mezi svědky Jehovovými, zamýšlí se nad otázkami morálky, etiky a svědomí, popisuje jaké pokroky dosáhla transfůzní medicína a předkládá skutečné příběhy lidí, v jejichž životě sehrálo řešení otázky krve důležitou a mnohdy dramatickou roli.

Autory jednotlivých kapitol jsou současní i ekomunikovaní svědkové Jehovovi, psycholog, teologové, manažerka pro dárcovství krve a další.

Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz