Prof. ThDr. Jan Heller ke knize
"Život je svatý - Svědkové Jehovovi a otázka krve"

Praha 25.11.06

Vážený a milý bratře Dohnale,

kniha v pořádku došla, srdečné díky! Je obdivuhodně důkladná, vzorně dokumentovaná, zcela přesvědčivá. Tedy práce, která se Vám (všem) velmi zdařila, a která by měla (nebo mohla) způsobit průlom. Asi teď půjde o to, aby se celá otázka nepohřbila odmlčením, utajením a pominutím.

Jsem už dva roky svou nemocí vázán na domov (nebo nemocnici) a téměř nevycházím. Tak i mých kontaktů je značně méně než dřív. Ale vzdor tomu se chci pokusit upozornit na knihu své přátele, případně nechat ji mezi nimi kolovat, aby co možno měla ohlas.

Upřímně a bratrsky Vás zdraví

Jan Heller

Prof. ThDr. Jan Heller, přední český biblista, znalec hebrejštiny a řečtiny, *22. dubna 1925 v Plzni.

Emeritní profesor Univerzity Karlovy – Evangelické teologické fakulty. Teologii studoval v letech 1945-48 na Husově fakultě a současně obor filosofie-čeština na FF UK. V letech 1947-48 studoval v Basileji. Od r. 1950 byl lektorem hebrejštiny na Komenského fakultě, 1963 habilitoval v oboru Starý zákon. 1966-68 vyučoval na Humboldtově univerzitě a na Kirchliche Hochschule v Západním Berlíně. Po návratu do Prahy se habilitoval rovněž z religionistiky. 1970 jmenován učitelem religionistiky, 1977 učitelem Starého zákona a vedoucím katedry biblistiky. Zde setrval až do r. 1992, kdy se stal emeritním učitelem ETF UK. Na jaře 2002 přijal pozvání na katolickou teologickou fakultu UK a stal se tak prvním evangelíkem přednášejícím na katolické fakultě. Spolupracoval na Ekumenickém překladu Bible (jako jediný v obou překladatelských týmech, jak na překladu SZ, tak i NZ) a na tvorbě Biblické konkordance. Je autorem mnoha desítek knih a statí v odborných periodicích. Rovněž hojně překládal.

Jan Heller, po dlouhé a vysilující nemoci, které statečně čelil, časně ráno 15. ledna 2008, obklopen svými blízkými, zemřel.

Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz