NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST A STÁT
Historie svědků Jehovových v Československu

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENů


Archivní materiály

· Státní ústřední archiv Praha: fondy 225, 207.

· Archiv ministerstva vnitra Praha: fondy H, 302, 305, 310, S/2, Informační bulletin MV, 1963, č. 3.; X.S. SNB i. j. 794. K aktuálním otázkám StB boje proti nepřátelské činnosti církví a náboženských sekt. 1983.


Tištěné prameny

· 1972 Jahrbuch des Jehovas Zeuges. New York 1972, 256 s.

· 1994 Ročenka svědků Jehovových. New York 1994, 256 s.

· 1995 Ročenka svědků Jehovových. New York 1995, 256 s.

· 2000 Ročenka svědků Jehovových. New York 2000, 256 s.

· Naše služba Království, 1979, č. 12.

· Naše služba Království, 1980, č. 1, 2, 3, 5.

· Naše služba Království, 1984, č. 8.

· Naše služba Království, 1986, č. 5.

· Naše služba Království, 1992, č. 9.

· Probuďte se!, 22. 4. 1995, č. 8, roč. 76.

· Probuďte se!, 8. 1. 1999, č. 1, roč. 80.

· Probuďte se!, 8. 3. 1999, č. 5, roč. 80.

· Probuďte se!, 8. 5. 1999, č. 9, roč. 80.

· Probuďte se!, 8. 7. 1999, č. 13, roč. 80.

· Probuďte se!, 8. 9. 1999, č. 17, roč. 80.

· Probuďte se!, 8. 11. 1999, č. 21, roč. 80.

· Služba Království, 1970, č. 7.

· Strážná věž, 1. 12. 1991, č. 23, roč. 112.

· Veselte se národové. New York 1946, 32 s.


Korespondence

· Dopis Alfreda Rütimanna z 5. 4. 1958 - kopie v majetku autora práce.

· Dopis Alfreda Rütimanna z 17. 4. 1958 - kopie v majetku autora práce.

· Dopis Alfreda Rütimanna z 4. 5. 1958 - kopie v majetku autora práce.

· Dopis Bohumila Müllera z 15. 9. 1957 - kopie v majetku autora práce.

· Dopis N. H. Knorra z 30. 7. 1956 - kopie v majetku autora práce.

· Dopis N. H. Knorra z 7. 12. 1961 - kopie v majetku autora práce.

· Dopis Ministerstva kultury ČR z 25. 2. 1993, č. j. 1502/93 - kopie v majetku autora práce.

· Dopis Ministerstva kultury ČR z 2. 6. 1993, č. j. 5485/93 - kopie v majetku autora práce.

· Dopis Ministerstva kultury a informací z 29. 8. 1968, č. j. 1340/68SM - kopie v majetku autora práce.

· Dopis Přípravného výboru NSSJ z 30. 7. 1993 - kopie v majetku autora práce.

· Stížnost Vladimíra Matejky Kontrolní stranické komisi při ÚV KSČ z 10. 7. 1963 - kopie v majetku autora práce.


Literatura

· Adamy, H.: Byl jsem manažerem ilegální továrny. Praha, OSTROV 1999, 80 s.

· Franz, R.: Krize svědomí, Ostrava 1994, 416 s.

· Hejl, V.: Zpráva o organizovaném násilí, Praha 1990, 352 s.

· Kahan, K.: Jehovovi svedkovia, Bratislava 1988, 264 s.

· Kriseová, E.: Svědci Jehovovi, Mladý svět, 1966, č. 5, s. 3.

· Kaplan, K.: Nebezpečná Bezpečnost. Státní bezpečnost 1948 – 1956. Brno 1999, 290 s.

· Lidstvo hledá Boha, New York 1992, 384 s.

· Margolius, J.: Pět Yamah a dva domy, Signál, 25. –31 .8. 1987, č. 34., s. 9.

· Martinek, B.: Boží organizace a její lidé. Historie svědků Jehovových v České republice. Lidové noviny, 6. 4. 1996, č. 83, příloha č. 14, s. IV.

· Remeš, P.: Historie svědků Jehovových u nás, Dingir, 1998, č. 1, s. 15 - 17.

· Rozmluvy z Písem, New York 1993, 446 s.

· Rutherford, J. F.: Vláda, New York 1928, 352 s.

· Svědkové Jehovovi - Hlasatelé Božího Království, New York 1993, 750 s.

· Velechovský, P.: Svědkové a odpadlíci. Jak žijí skupiny bývalých svědků Jehovových. Dingir, 1999, č.1, s.2-3.


Poznámky pod čarou

[1] Martinek, B.: Svědkové Jehovovi v Československu po roce 1945 [Magisterská diplomová práce], Opava 1995. Slezská univerzita. Fakulta Filozoficko-přírodovědecká, 115 s.

[2] Martinek, B.: Boží organizace a její lidé. Historie svědků Jehovových v České republice. Lidové noviny, č. 83, 6.4.1996, příloha č. 14. s. IV.

[3] Remeš, P.: Historie svědků Jehovových u nás. Dingir. Časopis o sektách, církvích a nových náboženských hnutích, 1998, č. 1, s. 15 – 17. (viz též omluvu v Dingiru 1/1999, s. 32)

[4]Probuďte se!, 8.1.1999, č. 1, roč. 80., 8.3.1999, č. 5, roč. 80., 8.5.1999, č. 9, roč. 80., 8.7.1999, č. 13, roč. 80., 8.9.1999, č. 17, roč. 80., 8.11.1999, č. 21, roč. 80.

[5] Probuďte se!, 8.1.1999, č. 1, roč. 80, s. 32.

[6] Franz, R.: Krize svědomí, Ostrava 1994, s. 152.

[7] Strážná věž, 1.12.1991, č. 23, roč. 112, s. 29.

[8] Podle Ročenky 2000 zaznamenali SJ roku 1999 celosvětově vzrůst 2 % počtu členů organizace oproti roku 1998. V České republice naproti tomu došlo k úbytku 1 %.

[9] Již roku 1891 navštívil Charles Taze Russell - první prezident Watch Tower Society - v rámci své cesty po Evropě také Prahu, avšak situace v Rakousko-Uhersku se mu tehdy ještě nejevila pro kazatelskou činnost tzv. badatelů bible zralá.

[10] 1972 Jahrbuch des Jehovas Zeuges, New York 1972, s. 129.

[11] Probuďte se!, 8.1.1999, č. 1, roč. 80, s 28.

[12] Státní ústřední archiv Praha (dále SÚA), f. 225, kart. 511, inv.č. 2.

[13] Lidové Listy č. 253, 5.11.1924, citováno dle SÚA, f. 225, kart. 511, inv. č. 2.

[14] SÚA, f. 225, kart. 511, inv. č. 2.

[15] SÚA Praha, f. 225, kart. 607, inv. č. 9.

[16] SÚA Praha, f. 225, kart. 998, inv. č. 4.

[17] SÚA Praha, f. 207, kart. 403, inv.č. 32.

[18] Tamtéž

[19] Tamtéž

[20] SÚA Praha, f. 225, kart. 511, inv.č. 2.

[21] SÚA Praha, f. 225, kart. 607, inv. č. 9.

[22] SÚA Praha, f. 225, kart. 511, inv.č. 2.

[23] 28. říjen, 22.5.1925 - citováno dle SÚA Praha, f. 225, kart. 511, inv. č. 2.

[24] SÚA Praha, f. 207, kart. 403, inv. č. 32.

[25] SÚA Praha, f. 225, kart. 998, inv. č. 4.

[26] Naše služba Království (dále NSK), 1979, č. 12, s. 3.

[27] SÚA Praha, f. 225, kart. 998, inv. č. 4.

[28] SÚA Praha, f. 225, kart. 338, inv. č. 5.

[29] SÚA Praha, f. 225, kart. 998, inv. č. 2.

[30] SJ jsou velmi kritičtí k jakýmkoli jiným vyznáním (zvláště pak vůči katolické církvi) a na všechna pohlížejí jako na falešná. Proto také příliš nerozlišují, k jaké církvi ten který duchovní patří.

[31] NSK, 1980, č. 1, s. 5.

[32] SÚA Praha, f. 225, kart. 998, inv. č. 4.

[33] Tamtéž.

[34] Tamtéž.

[35] Tamtéž.

[36] Lidové listy, 6.9.1933, roč. XII.č.203, s.1-2.

[37] SÚA Praha, f. 225, kart. 998, inv. č. 3.

[38] Tamtéž.

[39] NSK, 1980, č. 2, s. 3.

[40] NSK, 1980, č. 3, s. 5.

[41] NSK, 1980, č. 5, s. 4.

[42] Veselte se národové, New York 1946, s. 23.

[43] Vzpomínka Otto Waloweho (nar. 3. 3. 1926), Na Kremplách 14 Havířov-Šumbark - v majetku autora práce.

[44] Archiv ministerstva vnitra Praha (dále AMV), f. H, sv. 706, podsv. 1.

[45] AMV Praha, f. S/2, kart. 193, inv.č. 6.

[46] AMV Praha, f. 302, kart. 326, inv.č. 10.

[47] AMV Praha, f. 305, kart. 877, inv. č. 4.

[48] Tamtéž

[49] AMV Praha, f. 302, kart. 172, inv. č. 4.

[50] AMV Praha, f. 302, kart. 326, inv. č. 10.

[51] 1972 Jahrbuch des Jehovas Zeuges, New York 1972, s. 137.

[52] AMV Praha, f. H, sv. 706, podsv. 13.

[53] Tamtéž

[54] Obrana lidu, 1947, č. 32, s. 3 - citováno dle AMV Praha, f. H, sv. 706, podsv. 13.

[55] AMV Praha, f. 302, kart. 588, inv. č. 4.

[56] 1994 Ročenka svědků Jehovových, New York 1994, s. 218.

[57] AMV Praha, f. H, sv. 706, podsv. 13.

[58] Tamtéž

[59] AMV Praha, f. 302, kart. 326, inv. č. 10.

[60] AMV Praha, f. S/2, kart. 193, inv. č. 6.

[61] 1972 Jahrbuch des Jehovas Zeuges, New York 1972, s. 138-139.

[62] AMV Praha, f. S/2, kart. 193, inv. č. 6.

[63] AMV Praha, f. S/2, kart. 193, inv.č. 6.

[64] AMV Praha, f. 302, kart. 588, inv.č. 2.

[65] Tamtéž.

[66] Tamtéž.

[67] Rutherford, J., F.: Vláda, New York 1928, s. 13.

[68] Tamtéž, s. 236.

[69] AMV Praha, f. H, sv. 706, hl. sv.

[70] Tamtéž.

[71] 1972 Jahrbuch des Jehovas Zeuges, New York 1972, s. 140., Kahan,K.: Jehovovi svedkovia, Bratislava 1988, s. 38.

[72] AMV Praha, f. 302, kart. 326, inv.č. 10.

[73] AMV Praha, f. H, sv. 706, podsv. 1.

[74] Tamtéž.

[75] Tamtéž.

[76] AMV Praha, f. 305, kart. 274, inv. č. 5.

[77] Tamtéž.

[78] AMV Praha, f. H, sv. 706, podsv. 1.

[79] AMV Praha, f. 310, kart. 72, inv. č. 38.

[80] 1972 Jahrbuch des Jehovas Zeuges, New York 1972, s. 140.

[81] AMV Praha, f. H, sv. 706, podsv. 1.

[82] AMV Praha, f. H, sv. 706, podsv. 1.

[83] Pecka, K.: Motáky nezvěstnému, Brno 1990, s. 270.

[84] Hejl, V.: Zpráva o organizovaném násilí, Praha 1990, s. 243.

[85] Vzpomínka Dezidera Pomothy (nar. 21. 4. 1930), Janov nad Nisou č. 530 - v majetku autora práce.

[86] Tamtéž.

[87] AMV Praha, f. H, sv. 706, podsv. 1.

[88] AMV Praha, f. H, sv. 706, hl. sv.

[89] Probuďte se!, 22. 4. 1995, č. 8, roč. 76, s. 20.

[90] Kaplan, K.: Nebezpečná Bezpečnost. Brno 1999, s. 201.

[91] Vzpomínka Otto Waloveho (nar. 3. 3. 1926), Na Kremplách 14 Havířov - Šumbark - v majetku autora práce.

[92] Stížnost Vladimíra Matejky Kontrolní stranické komisi při ÚV KSČ z 10. 7. 1963 - kopie v majetku autora práce.

[93] AMV Praha, f. H, sv. 706, podsv. 1.

[94] Tamtéž

[95] Tamtéž

[96] Tamtéž

[97] Tamtéž

[98] Dopis N. H. Knorra z 30. 7. 1956 - kopie v majetku autora práce.

[99] AMV Praha, f. H, sv. 706, podsv. 1.

[100] Dopis Bohumila Müllera z 15. 9. 1957 - kopie v majetku autora práce.

[101] AMV Praha, f. H, sv. 706, podsv. 1.

[102] AMV Praha, f. H, sv. 706, hl. sv.

[103] Tamtéž.

[104] 1972 Jahrbuch des Jehovas Zeuges, New York 1972, s. 142.

[105] AMV Praha, f. H, sv. 706, hl. sv.

[106] Dopis Alfreda Rütimanna z 5. 4. 1958 - kopie v majetku autora práce.

[107] Dopis Alfreda Rütimanna ze 17. 4. 1958 - kopie v majetku autora práce.

[108] Dopis Alfreda Rütimanna ze 4. 5. 1958 - kopie v majetku autora práce

[109] AMV Praha, f. H, sv. 706, hl. sv.

[110] AMV Praha, f. H, sv. 706, podsv. 1.

[111] Tamtéž

[112] Tamtéž

[113] Tento komitét v čele s Adamem Januškou dále tvořili oblastní vedoucí pro Čechy Gerhard Zástěra, pro Moravu Josef Sklenák, západní část Slovenska řídil sám Januška, část východní Anton Murin, Bratislavu měl na starosti Vladimír Nahálka. Müller se stal členem vedení bez funkcí.

[114] AMV Praha, f. H, sv. 706, podsv. 1.

[115] Tamtéž

[116] Probuďte se!, 22. 4. 1995, č. 8, roč. 76, s. 20.

[117] AMV Praha, f. H, sv. 706, podsv. 1.

[118] Tamtéž

[119] Tamtéž.

[120] Tamtéž

[121] Služba Království, 1960, č. 5, s. 8 - 10.

[122] Vzpomínka Otto Waloweho (nar. 3. 3. 1926), Na Kremplách 14 Havířov-Šumbark - v majetku autora práce. V publikaci 2000 Ročenka svědků Jehovových je uvedeno „více než 1000 zvěstovatelů“

[123] AMV Praha, f. H, sv. 706, podsv. 1.

[124] Tamtéž.

[125] Dopis N. H. Knorra ze 7. 12. 1961 - v majetku autora práce.

[126] Informační bulletin MV, 1963, č. 3, s. 32 - 33.

[127] Služba Království, 1964, č. 3, s. 10.

[128] AMV Praha, f. H, sv. 706, podsv. 1.

[129] AMV Praha, f. 305, kart. 846, inv. č. 5.

[130] AMV Praha, f. H, sv. 706, podsv. 1.

[131] AMV Praha, f. H, sv. 706, podsv. 1.

[132] Mladý svět, 1966, č. 5, s. 3.

[133] AMV Praha, f. H, sv. 706, podsv. 1.

[134] Tamtéž.

[135] Dopis Ministerstva kultury a informací z 29. 8. 1968, č. j. 1340/68SM - kopie v majetku autora práce.

[136] AMV Praha, f. H, sv. 706, podsv. 1.

[137] AMV Praha, f. Správa vyšetrovania ŠtB FMV, inv. jedn. 234, sign. Činnosť nepovolenej náboženskej sekty Svedkovia Jehovovi - trestné stíhanie osôb (1975 - 1976)

[138] AMV Praha, f. Správa vyšetrovania ŠtB FMV, inv. jedn. 237, sign. Činnosť náboženskej sekty "SJ" v ČSSR - správa.

[139] Služba Království, 1970, č. 7, s. 10., Služba Království, 1984, č. 8, s. 12., Služba Království, 1986, č. 5, s. 10.

[140] AMV Praha, f. Správa vyšetrovania ŠtB FMV, inv. jedn. 237, sign. Činnosť náboženskej sekty "SJ" v ČSSR - správa.

[141] AMV Praha, f. Správa vyšetrovania ŠtB FMV, inv. jedn. 234, sign. Činnosť nepovolenej náboženskej sekty Svedkovia Jehovovi - tresné stíhanie osôb (1975 - 1976)

[142] Adamy, H.: Byl jsem manažerem ilegální továrny. Praha, OSTROV 1999, s. 29.

[143] Tamtéž, s. 48.

[144] AMV, X.S. SNB i. j. 794. K aktuálním otázkám StB boje proti nepřátelské činnosti církví a náboženských sekt (1983), s. 19.

[145] Signál, 25. - 31. 8. 1987, č. 34, s. 9.

[146] Adamy, H.: Byl jsem manažerem ilegální továrny. Praha, OSTROV 1999, s. 72.

[147] 2000 Ročenka svědků Jehovových. New York 2000, s. 209.

[148] Dopis Ministerstva kutury ČR z 25. 2. 1993, č. j. 1502/93 - kopie v majetku autora práce.

[149] Dopis Ministerstva kutury ČR z 2. 6. 1993, č. j. 5485/93 - kopie v majetku autora práce.

[150] Dopis Přípravného výboru NSSJ z 30. 7. 1993 - kopie v majetku autora práce.

[151] Velechovský, P.: Svědkové a odpadlíci. Jak žijí skupiny bývalých svědků Jehovových. Dingir 1/1999, s. 2 - 3.

[152] Životopis Ondřeje Kadlece – viz Kadlec, O.: Víra v Boha řídila můj život v komunistické zemi. Probuďte se! 12. 4. 1996, s. 12 – 18.

[153] Strážná věž z 1. května 1996, s. 19 - 20., Dingir. Časopis o sektách, církvích a nových náboženských hnutích. 1/1998, s. 17.

[154] Havel,V.: Hry, Praha 1992, s. 512.NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST A STÁT - Historie svědků Jehovových v Československu - zpět na OBSAHOhlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz