Celosvětová statistika svědků Jehovových - pokračování stagnace?

(Statistika převzata z http://www.jwic.com/stat.htm.)

Grafy znázorňující činnost svědků Jehovových ve světě v období 1988 – 2004. (Aktualizováno podle celosvětové zprávy za rok 2004)
Následující diagramy jsou založeny na statistických údajích oficiálně publikovaných každoročně v časopise Strážná věž 1.ledna. (Statistika za rok 2004 byla uveřejněna ve Strážné věži z 1.února 2005)

Nejdůležitější body ve statistice za rok 2004

Statistika z tohoto roku vykazuje velmi podobné trendy jako v předchozích letech: stagnace v rozvinutých zemích Evropy, Severní Ameriky a v Japonsku a pokračující stabilní vzrůst ve většině zemí Afriky, Jižní Ameriky a států bývalého Sovětského svazu. Množství zemí, kde je procento růstu 0% nebo záporné (pokles) stouplo ze sedmi v roce 2002 na 22 v roce 2004.

Seznam zemí bez vzrůstu nebo s poklesem v roce 2004:

Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Holandsko, Hongkong, Itálie, Japonsko, Kanada, Maďarsko, Norsko, Portugalsko, Portoriko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, USA a Velká Britanie.
V tzv. rozvinutých zemích jsou i přes menší vzestupy a poklesy tyto trendy za poslední dekádu velmi stabilní.

Celosvětová statistika za rok 2004

Průměrný počet zvěstovatelů (znázorněn zelenými body a levou osou v milionech) a počet nově pokřtěných (červené body a pravá osa v tisících):

Průměrný vzestup oproti předchozímu roku (modré sloupce a pravá osa v %) a průměrný počet zvěstovatelů (zelené body a levá osa v milionech):

Počet hodin v kazatelské službě (fialové body a levá osa ve stovkách milionů) a průměrný počet hodin na jednoho zvěstovatele (bílé body a levá osa v hodinách):

Počet těch, kteří přijímali symboly (pomazaní) (růžové body a levá osa v tisících) a počet přítomných na památné slavnosti (modré body a pravá osa v milionech):

Průměrný počet průkopníků (žluté body a pravá osa v tisících) a počet pokřtěných na jednoho průkopníka (fialové body a levá osa). Všimněte si vzestupu počtu průkopníků během posledních dvou let. Je to výsledek nedávné změny v počtu hodin, které musí zvěstovatel strávit ve službě, aby byl započítán mezi průkopníky. Jejich činnost se však stala téměř bezvýslednou díky relativně menšímu počtu pokřtěných:Porovnání jednotlivých zemí (aktualizováno v roce 2002)

1.V kterých zemích žije nejvíce svědků Jehovových?

(30 zemí s největším počtem svědků Jehovových):

2. Ve kterých zemích byl nejvíce nově pokřtěných?

(30 zemí s nejvíce konvertity ke svědkům Jehovovým – 2002):

3. Ve kterých zemích je největší vzrůst a pokles?

(20 zemí s největším vzrůstem – absolutní počty):

(20 zemí s největším poklesem – absolutní počty):

(Všimněte si, že Slovensko je 5 zemí na světě v absolutních počtech úbytku zvěstovatelů.)


4. Kolik svědků Jehovových je potřeba, aby byla pokřtěna jedna osoba?

20 zemí s nevětším a nejmenším poměrem mezi počtem zvěstovatelů potřebných na jednoho pokřtěného. Vysoký poměr říká, že je potřeba více zvěstovatelů, aby se někdo nechal pokřtít. Například na Islandu je potřeba 145 zvěstovatelů na jeden křest, zatímco v Albánii pouze 7. V ČR je potřeba 52 zvěstovatelů na 1 křest a na Slovensku 46.:

5.Kolik hodin ve službě je potřeba k obrácení jednoho člověka k víře svědků Jehovových?

20 špičkových zemí a 20 posledních v poměru hodin na jeden křest. Vysoký poměr znamená více hodin ve službě potřebných na jeden křest. Například v Japonsku je to okolo 18.000 hodin kázání na jednoho pokřtěného, zatímco v Nepálu stačí pouhých 2000 hodin. V ČR je to skoro 8000 hodin a na Slovensku je to okolo 5000 hodin.:

6. Jak tvrdě se káže v různých oblastech světa?

Prvních a posledních 20 zemí v počtu hodin ve službě na jednoho zvěstovatele. například v Albánii stráví ročně 1 zvěstovatel v průměru 400 hodin ve službě, zatímco v Polsku a nebo na Slovensku pouze 120 hodin (5. a 6. nejhorší místo). ČR zaujímá s 18 pozici od konce s necelými 150 hodinami na zvěstovatele. Na Slovensku to odpovídá 10 hodinám měsíčně a v ČR 12 hodinám.:

7.Jaké je procento průkopníků mezi zvěstovateli v různých zemích.

Prvních a posledních 20 zemí v  poměru počtu průkopníků na počet zvěstovatelů. Vertikální osa je v procentech. Všimněte si, že poslední místo nejmenším počtem průkopníků zaujímá Slovensko a ČR je na 11.místě od konce.:Statistiky jednotlivých zemí v letech 1987 až 2004

(Grafy jednotlivých zemí jsou vytvořeny na základě vzrůstu populace. Jsou vybrány jen některé země.)

2004 Celosvětová zpráva – východní Evropa

Každoroční změny v průměrném počtu zvěstovatelů (zelené body a levá osa v tisících) a pokřtěných (červené body a pravá osa v tisících)

Ostatní země: viz http://www.jwic.com/stat.htm.


Související zpráva:

Svědkové Jehovovi v ČR a SR patří mezi nejhorší na světě - viz zde...


Ohlasy a diskuze - zde