Léčivá moc biblických symbolů

Děkuji všem, kdo mě až dosud morálně podepřeli a omlouvám se, že nezvládám anonymní komunikaci.

Následující část psychoterapeutického deníku popisuje překvapivou reakci starších a odbočky na zveřejnění mého příběhu (Příběh Jana Šubrta 1, Past na Davida 2). Tato reakce je vetkána do rámce mechanismu působení biblických symbolů, jehož pochopení mi pomáhá v léčbě jako pacientovi i v duchovním pokání.

Prvním symbolem byl lev

V létě byl náš pacient v léčebně, kde byl léčen terapií nazývanou autogenní trénink doplňovanou představami různých symbolů. Když lékař psycholog vyzval pacienty, aby si představili lva , měl náš pacient představu predátora, který je uvězněn v kleci. Mladá pacientka, která se léčila po sebevražedném skoku z přehrady, prožívala představu lva, který ji trhal na kusy. Lékař se později skupiny pacientů zeptal. „Napadlo by vás, co pro psychiku člověka znamená lev? Lev je skoro vždycky symbolem naší vlastní agresivity.“ A ono to skutečně sedělo! Lev trhající pacientku přesně znázornil, že její agresivita je obrácená proti ní samotné!

Není to nějaký démonismus? Toto podezření trápilo našeho pacienta už delší dobu a nyní to otevřeně řekl: „Pane doktore, mě tenhle autogenní trénink připomíná jógu, a podle učení mojí církve, je jóga démonismus.“3

Lékař klidně odpověděl zhruba toto: „U autogenního tréninku se nejedná o náboženství a nevymyslel ho žádný jogín, ale německý psycholog Schultz. Já sám jsem ateista. Při autogenním tréninku si člověk vědomě navozuje pocit tíhy a pak tepla. Představa tíhy uvolňuje svalové napětí. Představa tepla rozšiřuje cévy a zlepšuje prokrvení. Jsou to stavy, které zdravé lidské tělo prožívá spontánně, když vleže odpočíváme. Vystresovaný člověk, ale není takového uvolnění schopen, a narůstá v něm napětí, které může způsobit nemoc. Autogenním tréninkem naučíme nemocné tělo dělat to, co zdravé tělo dokáže samo. Představy různých symbolů jsou řečí, kterou dovede podvědomí vyjadřovat, co ho trápí.“

Psychologova odpověď se zdála pacientovi rozumná. V příštích dnech pacient poznával, jak mocné dovede být poselství symbolů, a je-li správně použito, pak i mocně léčivé. Dalším symbolem bylo zrcadlo. Jedna pacientka ho ve své představě zuřivě rozbíjela, a později všichni pochopili, že zrcadlo je symbolem pohledu na sebe sama. Té pacientce to pomohlo pochopit, že se pohledu na sebe bojí. Časem se pacienti naučili chápat význam mnoha symbolů. Strom znázorňoval život člověka a krajina jeho životní situaci. Pacient si stále jasněji uvědomoval, že i Bible používá stejné symboly. (Kdo se zahledí do dokonalého zákona... Nabukadnecarův podťatý strom... pokojná krajina jako symbol ráje.) Pacienta překvapilo, že tyhle biblické symboly mají ten samý význam i pro psychiku dnešních lidí, a navíc lidí, kteří Bibli vůbec neznají.

Symbol hmyzu

Zkuste si tipnout, co v psychice většiny lidí symbolizuje truhla . Biblická truhla smlouvy před třemi a půl tisíci lety byla stejně jako nyní symbolem schránky věcí, kterých si člověk velmi cení. Jenže lékař malinko znejistěl, když mu pacient vypravoval, že z té jeho truhly na něj vylétly mouchy a jiný podobný černý hmyz. Představy much a jiného hmyzu včetně kobylek se objevovaly u pacienta opakovaně. Po několika dnech lékař řekl: „Pane Šubrt, víte, co znamenají mouchy? Mouchy totiž znamenají satana." Pacientovi probleskl v hlavě citát z Hlubšího pochopení Písma4, který říká, že Belzebub je složenina slov Baal=pán a zebub=mouchy . Pacient byl vyděšený! Víc než mouchy, ho ale děsila nelogičnost psychologovy argumentace. Pacient se proto hned zeptal: „Pane doktore, ale vy jste přece ateista! Co pro ateistu znamená satan?" Psycholog klidně odpověděl: „Satan, to je ta naše agresivita." Pacient se ohradil: „Ale agresivita je přeci symbolizována lvem, a lev přeci není totéž co hmyz." Po několika dalších událostech pacient požádal o předčasné ukončení léčby, a lékaři mu vyhověli.

Symbol mírnící bolest

Pacienta čekalo trhání dvou zubů a čištění kanálků. Strach z bolesti dovedl pacienta zpět k úvaze o autogenním tréninku. Pacient se stále potýkal s obavou, aby ho to nevedlo k nějakému démonismu. Po modlitbách a rozjímání se našlo velmi jednoduché řešení. Samotný autogenní trénink je možné zařadit do biblické kategorie „cvičení těla". Symbolické představy musí odpovídat biblickému významu symbolů, a pak je to celé možné nazvat křesťanským rozjímáním.

Schválně, čím Bible symbolizuje pokorné snášení bolesti? Co vás napadá? Pacienta napadla 53. kapitola Izajáše: „Beránek vedený na porážku, nebrání se, pokorně přijímá svůj díl bolesti." Účinek byl konejšivý. Pacient sice nepřestal bolest cítit, ale přijal ji jako potřebnou součást svého života. Nejsilnější účinek biblického symbolu se ale projevil po zákroku. Neobjevilo se žádné trauma, naopak, už při odchodu z ordinace pacient žertoval se sestřičkou, že si to půlhodinové trháni všichni dobře užili. I psycholožka pochválila pacienta za takový pokrok v terapii. Představa Krista jako obětního beránka je asi opravdu jednou z nejdůležitějších. Sám Ježíš ale radil, abychom přijímali i jiné úlohy, kromě úloh obětních ovcí. Pacienta zvláště oslovil text: „Pohleďte, vysílám vás jako ovce mezi vlky; prokažte se tedy obezřetní jako hadi, a přece nevinní jako holubice." (Matouš 10:16)5 Had čistý jako holubice? Co je to za symbol?

Když málem šlápnete na hada, pochopíte, jak ty symboly fungují

Na oblíbené vycházce do lesa to s pacientem prudce trhnulo asi půl metru nazpět. Zahlédl totiž těsně před sebou prchající sotva 20 cm dlouhou zmiji. Takhle ono to tedy funguje! Ty symboly jsou řečí, které rozumí podvědomí. Podvědomí člověka je tak stvořeno, aby nám usnadňovalo život v přírodě! Takže například symboly zvířat mají pro podvědomí člověka význam, který odpovídá tomu, jak se to či ono zvíře chová k lidem. Je mnoho zvířat, jejichž jednání vůči člověku je po tisíce let stejné a poměrně jasné. Není proto divu, že pacientovo podvědomí reagovalo na blízkost hada stejně jako Mojžíšovo tělo o nějakých 3500 let dříve. (2. Mojžíšova 4:3).

A stejně je to i s tím hmyzem. To není žádný démonismus! Hejno hmyzu znamená v přírodě výkal nebo mrtvolu a do toho není dobré šlapat. Při procházce přírodou tak naše těla provádějí množství přeskoků a úhybů naprosto podvědomě. A podvědomí reaguje většinou na tvar, takže si někdy hada spleteme třeba s klackem. Takový klacek je pak symbol, který prudce ovlivní naše podvědomí.

Pacient zajásal, konečně to do sebe zapadá. Proto Ježíš používal tak jednoduché symboly - mají totiž shodný význam téměř pro všechny lidi a působí hlouběji, než kam sahá naše vědomí. Pokud někdo rozumí řeči těchto symbolů, dovede lépe porozumět lidem.

Síla symbolů při právním jednání

Pacient už měl zkušenost, že pokud se ztotožní se symbolem beránka, zvládne podstatně více utrpení. Jenže beránkem taky povzbudí toho, kdo utrpení způsobuje, aby bez obav použil svoji agresivitu. To, že svoji agresivitu použila zubařka, když páčila zahnutý kořen, bylo naprosto v pořádku. Ale v případě právního jednání se zdálo pacientovi vhodnější uplatnit Kristovu radu: "buďte obezřetní jako hadi ". Pacient měl trochu strach. Křesťanský had je symbol obezřetnosti, zůstává-li čistý jako holubice. Přirozený had je ale také symbolem zákeřného útoku a jedovatého uštknutí, což je cesta zničení. Pacient si tedy řekl, že s hadem se může bezpečně ztotožnit jen do té míry, do jaké je schopen zůstávat čistý vůči Kristovu zákonu.

Bratři začali rozhovor asi takto: „Honzíku, chceme se tě zeptat, jestli je pravda, že jsi uveřejnil svůj životní příběh na odpadlických webových stránkách. Předběžně jsme varovali naše bratry, aby si na tebe dali pozor, dokud nebude jasno!"

Pacient: „Komunikuji po internetu a psal jsem toho hodně, ale dávám si velký pozor, abych nekomunikoval s žádnými odpadlíky, protivícími se Bohu."

Bratr vyndal několik listů okopírovaných z internetu a řekl: „Tohle je kopie těch odpadlických stránek, poslali nám je bratři z odbočky a poprosili nás, abychom potvrdili, zda jsi to skutečně psal ty!"

Pacienta v té chvíli ani nenapadlo rozdmýchávat spor o tom, proč odbočka kopíruje a rozesílá odpadlické stránky! Obezřetnost se zeptala: „Prosím tě, bratře, a jaká je tedy vlastně adresa té odpadlické webové stránky?"

Bratrova odpověď byla překvapivá: „To my nevíme!"

A skutečně, na té kopii nebyla hlavička s názvem stránky. Na to zareagovala pacientova manželka: „Bratře, já teď dělám počítačový kurz, a jak mám vědět, jestli nečtu zrovna odpadlickou stránku, když nevíme, jakou má adresu?" Pacient jasně prohlásil, že pokud je to tak, nezbývá mu, než se distancovat ode všech odpadlických stránek. Tím právní jednání skončilo. A jaké byly pacientovy pocity po takovém jednání? Výsledek byl naprosto úžasný. Zatímco po podobném jednání před dvěma lety si pacient připadal jako znásilněná žena, nyní měl dobrou náladu a chuť žertovat. Pacient měl radost, že mu bylo dovoleno najít způsob, jak pomáhat své chatrné psychice. A to ještě netušil, že tímto jedním jednáním s autoritou naučil svoji mysl, jak zvládat všechny další podobné situace. Za čtrnáct dní totiž telefonoval sklíčený starší: „Honzíku, prosím tě, ty jsi prý uveřejnil na těch odpadlických stránkách pokračování svého příběhu. Jmenuje se to Past na Davida a jsou tam ty myšlenky, které jsi nám říkal o tom, že si připadáš jako David pronásledovaný Saulem. Opět jsem před tebou varoval bratry!"

Pacientova psychika si tentokrát již automaticky vybavila symbol hada čistého jak holubice a to vedlo k otázce: „Bratře, a co je to za stránky, jaká je jejich adresa?"

Bratr odpověděl: „To já nevím, říkal mi to jeden bratr a taky jedna sestra."

Obezřetnost se znovu zeptala: „Bratře rád bych znal jejich jména, abych mohl postupovat podle Matouše 18. kapitoly, neboť se cítím být pomlouván."

Bratr ale místo jmen řekl: „Honzíku, ty ten internet nepoužíváš dobře, nejlépe bude, když zrušíš svoje webové stránky a přestaneš po internetu komunikovat".

A tady opět zafungoval symbol obezřetnosti: „Bratře, rád uposlechnu tvé rady, ale chtěl bych mít jistotu, že ji dobře chápu, proto bych tě poprosil, abys ji vyjádřil písemně."

Bratr odpověděl: „Pochopitelně tě k ničemu nemůžeme nutit, ale pak se nediv, když tě budou druzí pomlouvat z odpadlictví." Pacient znovu potvrdil, že se distancuje ode všech odpadlických stránek. Další právní kroky už nenásledovaly. Starší dokonce zařídili, aby pacienta navštívil krajský dozorce, který navrhl způsob, jak pacientovi pomoci. Přesně podle pokynů společnosti se s pacientem bude vést biblické studium, a v rámci tohoto studia se bude pacient moci svěřovat se svými problémy, které ho trápí a brání mu v návštěvě sálu a v odevzdávání hodinové zprávy.

Pokání z vyučování nesprávných významů biblických symbolů

Ačkoli je studium v takové situaci velice psychicky náročné, díky terapii pomocí biblických symbolů, se stávalo občas i radostným zážitkem. Starší doporučili, aby bylo studium vedeno pomocí publikace Přibližte se k Jehovovi6 , a souhlasili s tím, aby bylo vedeno bez čtení odstavců (podobně jako studium Strážné věže při návštěvě krajského dozorce).

Studium týkající se symbolů pacient vnímal zhruba takto:

Bratr pokládá otázku k 1.kapitole knihy Přibližte se k Jehovovi odstavci 19: „Jaká vlastnost je znázorněna obličejem lva?"

Pacient: „Jsem vám moc vděčný, že se mnou o tomhle mluvíte, protože musím činil pokání z toho, že jsem o symbolu lva neučil pravdu. Celá léta jsem jako starší vyučoval, že lev je v Bibli symbol spravedlnosti. V léčebně jsem se dozvěděl, že pro lidskou psychiku je lev symbol agresivity."

Bratr: „Honzíku, a jak bys tedy odpověděl na tuhle otázku?"

Pacient: „Odpověděl bych tak, že v případě, kdy je symbol lva uplatněn na Boha, jedná se o symbol dokonale ovládané agresivity, která je potřebná například k vykonávání spravedlnosti. Mojí chybou ale bylo, že jsem si představoval symbol lva, kdykoli jsem cítil potřebu jednat spravedlivě. Jenomže tím jsem vlastně svému podvědomí neúmyslně, leč účinně, říkal, aby jednalo agresivně!"

Bratr: „To by mě nikdy nenapadlo představovat si lva, proč jsi to dělal?“

Pacient: „Protože jsem dbal vybídky, abychom napodobovali Boží vlastnosti. Pokud jsem chtěl napodobit Boha, vybavili se mi především čtyři symboly znázorňující čtyři základní Boží vlastnosti: Člověk-láska. Lev-spravedlnost. Býk-síla. Orel-moudrost. Ale minulý týden jsem si to v rámci přípravy hledal v Hlubším pochopení Písma4 a tam se píše, že lev je také symbol falešných proroků, ničemných politických mocností a satana. Celkově lev představuje „otevřený útok" (str.1100 svazek I.). O orlovi jsem se dočetl, že je také symbolem dravosti, a býk zuřivosti, (str.1213 svazek II.) což je úplně shodné s tím, co tvrdí psychologové. Když jsem tuto mylnou informaci vyučoval na sborovém studiu knihy, vedl jsem kvůli nedostatku jmenovaných bratrů tři sborová studia. Zjevení se probíralo tehdy několikrát, takže opravdu mám z čeho činit pokání.

Bratr: „No a jak to je napsáno v té knize Zjevení vrcholí7 , můžeme se do ní podívat?"

Pacient otevře knihu a čte na straně 80, odstavec 21: „Lev je v Bibli používán jako symbol odvahy, především v úsilí o právo a spravedlnost. Lev tedy dobře znázorňuje božskou vlastnost statečného smyslu pro právo."

Bratr: „No vidíš, to je přeci pravda."

Pacient: „Bratře, ale nikde není ani náznak toho, že bychom se se lvem neměli ztotožňovat, protože lev je ve skutečnosti symbolem agresivity!"

Bratr: „Ale taky tam není napsáno, že si máš toho lva představovat, když usiluješ o spravedlnost!"

Pacient: „A to mě bratře nejvíc děsí. Říkám to pořád, já prostě tu naši Pravdu svědků Jehovových špatně pochopil. Děsí mě, kolik ještě takových věcí špatně chápu?"

Bratr: „Honzíku, nebudou to spíše jen samé drobnosti? Není škoda kvůli drobnostem nenavštěvovat shromáždění, kde opravdu působí Boží duch?"

Pacient: „Ani nevíš bratře, jak rád bych chodil na shromáždění, ale zatím toho nejsem schopen. Ještě víc než chybné chápaní symbolu lva mě trápí význam symbolu kobylek!"

Bratr: „Pokud chceš, tak se příště na ty kobylky podíváme, na to se budu muset připravit, ale hrdě ti můžu říct, že se za biblickou kobylku považuji!"

Jaká krajina je symbolem životní situace svědků Jehovových?

Pacient si na další studium připravil jako pomůcku ilustrace ze Strážné věže z 1.května 1998 na stranách 7 a 9.8 První obrázek je typickou ilustrací svědků Jehovových znázorňujících ráj. Příjemná krajina, pokoj mezi zvířaty i lidmi. Druhý obrázek je velmi temný, a zobrazuje krajinu zpustošenou ničivým útokem hejna žravých kobylek. V úvodu biblického studia se všichni shodli na tom, že Bible i publikace společnosti používají rajskou krajinu jako symbol příjemných pocitů a příznivé životní situace. Pacient jim pak řekl: „Ale moje psychika odpovídá té zpustošené potemnělé krajině, kterou jsem si sám zničil jako ta žravá kobylka.“ Pacient vysvětloval, že se mu ničení kobylek zdá být v rozporu s Kristovým nařízením, abychom milovali i své nepřátele, a s Pavlovou radou, že pánův otrok nepotřebuje bojovat proti lidem ani lidským organizacím. Křesťanův zápas by se měl týkat výhradně ničemných světovládců v nebeských místech (Efezanům 6:12, 2. Timoteovi 2:24).

Bratr 1: „Ale vždyť Kristovi odpůrci skřípali zuby a evidentně se cítili poškozovaní tím, co Ježíš dělal."

Pacient: „Ano bratře, ale Kristus se s jejich pohledem neztotožňoval, takže se nepovažoval za kobylku, štíra nebo jiného škůdce. Kristus se snažil pomoci i svým odpůrcům a nenechal se strhnout jejich nenávistí."

Bratr 2: „Honzíku, ale vždyť takhle to vysvětluje i kniha Zjevení vrcholí7, podej mi ji prosím. Podívej, tady na straně 144 v odstavci 10 je vysvětleno, že škodíme jen náboženským vůdcům křesťanstva!"

Pacient: „Takže jako kobylky si máme připadat jenom když vydáváme svědectví farářovi nebo nějakému podobnému náboženskému vůdci?“

Bratr 2: „To ne, protože my ty faráře trápíme i tím, že vydáváme svědectví jejich ovcím!"

Pacient : „Aha?"

Bratr 1: „Honzíku, navíc na straně 146 v odstavci 15 knihy Zjevení vrcholí7 je vysvětleno, že kobylky mají lidské obličeje, a to znamená, že to kobylky dělají z lásky!" (To ještě nikdo netušil, že o týden později rozloží tento názor citát z probírané knihy Přibližte se6 ve 3. kapitole 7. odstavci, který zní: "Když mluvíme o člověku, ihned si ho spojíme s nedokonalostí.")

Pacient ukáže prstem na karikaturu prchajícího faráře odstřelovaného do zadku šípy, která je na té samé straně 146, a řekne: „Myslím, že tomuhle faráři to jako láska asi zrovna nepřipadá!"

Bratr se potichu zasměje „legrační" karikatuře a pokračuje: „Navíc Honzíku, ty kobylky nikoho nezabíjejí, ale jenom trápí, takže to není tak strašné, co děláme!"

Pacientova manželka: „Bratře, abys to nezlehčoval, když někdo pociťuje tak silné trápení, že chce zemřít, to není legrace."

Bratr: „Ano uznávám, že celá ta scéna z 9. kapitoly Zjevení je strašidelná."

Pacient: „Mám strach, aby nedošlo k nedorozumění a moje upřímná snaha nebyla považována za odpadlictví."

Bratr: „Na tomhle studiu necítím ducha odpadlictví, a to vedu jiné studium, kde toho ducha občas jasně cítím!"

Nevhodné použití biblických symbolů

Pacient chtěl zjistit, do jaké míry mohl poškodit psychiku těch, které vyučoval, mylným významům symbolů jako v případě kobylek, lva, orla a býka. Vzal si na pomoc knihy Symbol v diagnostice a psychoterapii9 a Slovník symbolů10, a také to probral se svojí psycholožkou. Nejprve jí ukázal obrázek ráje ze Strážné věže. Byl to ten samý obrázek, který sloužil před několika dny na biblickém studiu jako symbol příjemných pocitů. Rozhovor probíhal asi takto:

Pacient: „Jak na vás působí tento obrázek?“

Psycholožka: „Strašně! Je to hrůza!"

Pacient překvapeně: „Počkejte, co je na tom tak strašné, zdá se vám to kýčovité?"

Psycholožka: „Ne, ta šelma, té bych rozhodně takto nedůvěřovala. Těsně vedle ní je zajíček, koloušek a malé dítě. Instinkty toho dospělého tygra by mohly vést k útoku!"

Pacient: „Aha, to je ale z toho biblického textu, že lev a beránek se budou pást spolu. Pro svědky Jehovovy jsou právě takové obrázky symbolem budoucího šťastného ráje!"

Psycholožka: „Proč jste mi ten obrázek ukázal?"

Pacient: „No, s manželkou jsme si říkali, že se nám na něm zdá něco zvláštního, ale nevěděli jsme co."

Psycholožka: „To vám nejspíš podvědomí říkalo, že se jedná o situaci ohrožení života, ne?"

Pacient ukazuje i ten druhý obrázek krajiny zpustošené hejnem kobylek: „Vidíte, a já si myslel, že řeknete, že hrozný je tenhle druhý obrázek. Zvláště když vám vysvětlím, že ta kobylka mám být já. Myslíte, že ztotožnění se se symbolem hmyzu nemůže většině lidí psychicky ublížit?"

Psycholožka: „Myslím, že většině lidí ne."

Pacient: „Proč si to myslíte? Na mě to působí vyloženě destruktivně."

Psycholožka: „Většina lidí není k symbolice natolik vnímavá, aby je to mohlo nějak významně poškodit."

Pacient je rozčarován nečekanými chybami v jeho úvahách, a pomalu ukládá Strážnou věž do tašky.

Psycholožka se zeptá: „Nepůsobí na vás z těch časopisů nějaká negativní energie?"

Pacient: „Proč? Na vás působí negativně?"

Psycholožka: „Ne na mě, ale na vás!"

Pacient: „Asi ano, ale proč?"

Psycholožka: „ Připadáte mi jako chycený v pasti, jako by jste se pořád točil dokola a nemohl najít správný směr."

Pacient: „Ano, tak si připadám!"

Pacient se po návštěvě psycholožky cítil dezorientovaný. Potom večer před spaním prosil Boha o pochopení, a kupodivu ho to ráno trklo: vždyť mně stále unikalo pochopení rozdílu mezi symboly a znaky! Znaku a slovu může člověk dát libovolný význam, má-li k tomu dostatečnou moc. Jako když mocný vůdce rozhodl, co bude státním znakem, nebo jakým slovem se lidé budou oslovovat. Jinak to je ale u manipulace se symboly znázorňujícími stvořitelská díla, protože význam těchto symbolů určuje právě to stvořitelské dílo, které onen symbol znázorňuje. Takže například uvidět v přírodě tygra nebo lva je pro člověka smrtelné riziko. A i když někdo bude stokrát vyučovat, že lev s beránkem je symbolem pokoje, je to pro podvědomí člověka nikoli pokoj, ale situace ohrožující život. Tím nikdo nezpochybňuje biblické proroctví. Jde jen o to, že lev s beránkem se může stát symbolem pokoje až tehdy, když budou lidé v přírodě skutečně vídat pokojné lvy, kteří se pasou jako býk. Tedy až význam symbolu lva změní Bůh! Jestliže ale nyní, kdy lvi jsou draví, někoho naučíme představovat si klid a pokoj pod symbolem lva ležícího s beránkem, vytvoříme mu v podvědomí konflikt. Podle psycholožky jeden takový konflikt není pro většinu lidí nebezpečný. Jenomže není podobných konfliktů mnohem víc? I Ježíš znázorňoval kombinací symbolu ovce a jejího predátora situaci nebezpečnou a nikoli pokojnou. (Vlci v rouchu beránčím, ovce mezi vlky.) Symbol hada čistého jako holubice je právě symbolem křesťanského způsobu obrany v takových nebezpečích. Proč ale ilustrace publikací společnosti snad nikde nepředkládají obrázky hadů čistých jako holubice a místo toho jsou plné ilustrací bezbranných tvorů ležících před tlamou svého predátora? Navíc, pokud se člověk ztotožní s ovcí nebo člověkem na takovém obrázku, nestává se takový výjev symbolem touhy zemřít, která přemohla jakoby nějakým kouzlem i pud sebezáchovy? Pacient začínal lépe chápat výroky podobné tomu z knihy Zjevení vrcholí7 na str.146, odstavec 16: „publikace ... obsahují bodnutí podobné štířímu."

Neházejte perly před vepře

Pacient se poctivě každý den, většinou několikrát, věnoval terapii autogenního tréninku. V uvolnění od úzkostných starostí (Matouš 6:25) se pak zhruba 15 minut věnoval křesťanskému rozjímání, které by odborníkům možná připomínalo terapii nazývanou aktivní imaginace. Pomáhalo mu to a považoval to za méně nebezpečné, než užívání psychofarmak. Symboly se staly konečně pevnou půdou pod nohama, protože jejich význam bylo možné zjistit z přírody, a nebylo nutné se stále strachovat o čistotu toho či onoho zdroje informací.

Další úleva se dostavila den po následujícím biblickém studiu:

Pacient: „Myslím, že jsem dříve správně nechápal, co to znamená, když Bůh někoho používá jako kobylku vedenou ničitelem spadlým z nebe."

Bratr 1: „Honzíku, ale vždyť ten ničitel je Kristus!"

Pacient: „Ano a tomu právě nerozumím. Říkal jsem si, že když by nám náhodou nebylo jasné, co znamená spadnout, můžeme jít ven na tu lávku, po které se k nám domů chodí, a mohli bychom si význam slova spadnout demonstrovat názorně."

Bratr 1: „Honzíku, a co sis o tom myslel, když jsi nás to několikrát vyučoval na sborovém studiu knihy?"

Pacient: „Bratře, já jsem si toho nikdy nevšiml, protože kniha Zjevení vrcholí7 Kristův pád nikde nekomentuje. Nepřemýšlel jsem nad tím, protože Zjevení vrcholí7 poutá pozornost na to, že Abadon musí být Kristus, protože mu ‚bylo dáno...‘, a to prý znamená Boží pověření. Nyní jsem ale našel ve třinácté kapitole Zjevení, že i dravé šelmě ‚bylo dáno...‘. Takže to nijak nevysvětluje, jak by mohl Kristus spadnout z nebe někdy v roce 1919."

Bratr 1: „Já nevím, musím se na to podívat."

Bratr 2: „Mě něco napadlo! Honzíku, půjč mi knihu Zjevení vrcholí7. Nechci to říkat s jistotou, ale podívej: v roce 1914 začal Ježíš vládnout, a v roce 1919 tak rychle spěchal na zem otevřít tu propast, že to jde vystihnout nejlépe, že jakoby spadnul, jaký to byl fofr!"

Bratr 1: „Bratře, tady se pohybuješ po tenkém ledě."

Pacientova manželka: „Vždyť ale podle nového světla Ježíš ještě na svůj trůn neusedl?"

Pacient: „Navíc . . . ," ale pak si řekl v duchu fuj, fuj, fuj, jak to že jsem už zase vtažen do diskuse o takový nesmysl. Jak by mohl Kristus spadnout z nebe?

Příští den po terapii přišla ta úleva: Aha, takhle ono to funguje! Ta moje touha, aby ostatní pochopili to, co chápu já, se mi stala pastí! Tohle dělám špatně! Proč si myslím, že to, co je nejlepší nyní pro mě, je nejlepší nyní i pro druhé? Co když pro toho bratra je ve skutečnosti nyní lepší, aby si myslel, že Kristus měl prostě takový fofr, že spadnul z nebe? Co když má projít tím samým, co já? Ano, co když to, čím procházím, je správná Boží výchova? Pak by bylo špatné ji upírat ostatním! A proč jim pořád nabízím ty perly, když oni zatím nejsou schopni pochopit jejich cenu?

A najednou jako by ty symboly k pacientovi mluvily jasnou řečí. Těžko to popsat: Ty symboly, týkající se kobylek, prostě popisují duchovní stav takzvaného křesťana, který se trápí neschopností přiznat, že jeho služba je ve skutečnosti jen démonskou napodobeninou. Pro půdu je těžké pochopit, že byla oseta jenom proto, aby byla zúrodněna. Se žádnými plody se nepočítalo. A pokud se povede křesťany, kteří to zatím nejsou schopni pochopit, sdružit do jedné organizace, objeví se fenomén trýznění kobylkami nejen v psychice jednotlivce, ale i viditelně (jako) celé organizace. Taková organizace se pak po dobu oněch symbolických pěti měsíců stane naprosto neschopnou vnímat jakékoli působení Božího ducha. Je to takový duchovní kriminál, zabraňující působení ducha na srdce těch, kteří jsou v něm uvězněni. Pacient cítil, že tím vězením byla společně živená neschopnost členů organizace přiznat si, že jsou jen démonskou napodobeninou skutečného křesťanství. Mělo to i jednu výhodu, když na někoho nemůže působit Boží duch, nemůže proti Božímu duchu ani zhřešit.

Všechny ty symboly do sebe krásně zapadaly. Skutečná církev je vedena Kristem v nebesích, který štědře dává svatého ducha, a nikdy by nepodal štíra. Démonská napodobenina je vedena „Kristem spadlým z nebe“, který dává štíra a brání působení Božího ducha. Neschopnost přijmout působení Božího ducha názorně demonstrovalo další studium.

Duch klamu jako obtížně odhalitelná napodobenina ducha Božího

Bratr: „Honzíku, tak jsem se díval na ten Kristův pád z nebe. A skutečně jsem k tomu nic nenašel, byla to prostě taková rychlost, že jakoby spadnul."

Pacient: „Chtěl bych vám, bratři, vysvětlit otřesný zážitek poznání, že to, co jsem považoval za působení ducha Božího, bylo ve skutečnosti působení nějakého jiného ducha!"

Bratr: „Budeme rádi, když ti to pomůže!"

Pacient přečte citát z Hlubšího pochopení Písma4 pod heslem „Pravda“: "Boží duch je ‚duch pravdy‘, a proto nikdy nemohl být zdrojem mylných informací, ale naopak měl Kristovy následovníky chránit před falešnými naukami."

Bratři pohotově a s pochopením odpovídají: „Ano, některé věci, které jsme kázaly byly mylné, ale to je ta nedokonalost, důležité je, že jdeme správným směrem."

Pacient: „Bratři, ale kdyby někdo před rokem 1995 pod vlivem Božího ducha řekl, že to, co děláme, není dílo dělení na ovce a kozly?"

Bratr: „Tak bychom ho vyloučili, samozřejmě. Jedině by si to musel nechat pro sebe, a dál kázat to, co měl!"

Pacient: „Jenže to by taky mohl hřešit proti Božímu duchu, ne?"

Bratr: „Ale třeba na to nemusel přijít působením Božího ducha. A navíc Boží duch vedl pomazané, aby to včas odhalili."

Pacient: „Ale třeba pomazané vůbec nevedl Boží duch. Ono to prostě už dál nešlo udržet, protože ta generace byla moc stará."

Pacient si pomyslel: Je to tak, i kdyby přišel Kristus, nebudou schopni poznat pravdu. Organizace kobylek je velkolepá past. To ale znamená, že jsou Svědkové velice cenní, pokud si s nimi démonské síly dávají tolik práce. Pacient začal pociťovat vděčnost, že mu bylo dovoleno přijmout fakt, že jeho uctívání bylo démonskou napodobeninou skutečného křesťanství. Pacient se proto snažil činit pokání spojené s nalezením smyslu toho všeho utrpení.

"Jestliže vám potom někdo řekne: ‚Pohleďte, zde je Kristus‘, nebo: ‚Tam!‘, nevěřte tomu."
(Matouš 24:23)
5
V souvislosti s kobylkami si uvědomil, že pokání musí činit i z toho, jak vyučoval biblickou chronologii: Jak to, že jsem vyučoval, že kobylky přicházejí až 3 roky po zrození Božího království, když Boží duch řekl, že kobylky a jízda musí pominout ještě před zrozením království? Pacient konečně pochopil onen tajný pokyn pro přežití Armagedonu, který dříve marně očekával, že mu bude sdělen společností. Nyní už pacient chápe, že ten tajný pokyn společnost nikdy nesdělí. On je sice zapsán už 2000 let v evangeliu, ale kobylky ho nejsou schopné pochopit. Jeho smysl zní totiž asi takto: „Až vám ti, co vás vedou, řeknou: ‚pohleďte, právě přišel Kristus‘, pak NEVĚŘTE! Můj příchod vám nikdo nebude muset ohlašovat, až přijdu, budete to vidět stejně, jako orel vidí svoji potravu!"

Rozvážný vystavěl svůj dům

Před třemi lety měl pacient intenzivní pocity padajícího domu. Pacientova psychika tím dávala najevo, že se hroutí celý jeho dosavadní pohled na svět a na život. Od té doby žije pacient v silné dezorientaci, není schopen si postavit nový dům, tedy nový názor na svět. Pacient zjistil, že v něm vyvolávají silné emoce pyramidy a pomníky . Pacient tomu rozumí tak, že ho tím podvědomí varuje, aby se nejprve ujistil, že to, co bude stavět, se opět nestane vězením nebo dokonce hrobem! Žít bez názoru na svět byl nejprve nesnesitelný zážitek, psychika neměla žádnou obranu, a často se zdálo správné všechno skončit. Ty hrozné chvíle měly ale smysl, pacientovi se otevřel jeho vlastní duchovní život. Pravda, jako aktivní svědek Jehovův měl také duchovní život, ale to bylo jako když se někdo dívá ven z domu. Z okna svého domu viděl, že snad všichni Boží služebníci museli čelit pronásledování od náboženských vůdců svých náboženství. Venku ale to pronásledování sám zažívá v podobě pomluv a lživých obvinění ze vzpoury vůči Bohu. Pacient zdaleka není ještě v pořádku a nějakých následků se možná nezbaví, ale našel cestu. Tou cestou je vlastní duchovní život. Na cestě má velmi moudrého průvodce. Tím průvodcem je biblická symbolika. Symboly z přírody mají stálý význam, a zároveň dostatečně nejednoznačný, aby se zohlednila rozdílnost lidské rozmanitosti. Naopak, slova nebo znaky jsou často příliš jednoznačné, ale jejich význam se často mění, takže o ně snadno vznikají pře (2 Timoteovi 2:14). Biblická symbolika je řečí, kterou může člověk zachytit varovné signály svého těla (Probuďte se!, 8.října 199111). Pomocí symbolů může člověk také vysvětlit svému podvědomí aktuální situaci, a tak předejít psychickému zkratu. Před pacientem se otevřela nadějná úzká cesta k životu, vedoucí nebezpečnou duchovní říší. Zatím nejnáročnější pro setrvání na této cestě se pacientovi jeví zásada „nesuďte." Zejména, snaží-li se ji uplatnit na organizaci svědků Jehovových. Pacient si říká, že na konci sedmého dne přece Bůh o všech hrůzách, které prožil on i ostatní, prohlásí: „A pohleďme, bylo to dobré!" Pacient zjišťuje, že k tomu, aby to přijal, se potřebuje naučit všechny tyto zlé věci správně zrcadlit do svého nitra. Třeba jako to dovedl Archanděl Michael, když se přel se satanem. Neodmítl přezrcadlit satanovu existenci jako by byla nepřijatelná, ale byl jí schopen zrcadlit jako hodnou Božího pokárání! V Římanům 8. kapitole se říká, že Bůh nechává i utrpení spolupůsobit k dobru těch, co ho milují. Že by past kobylek měla fungovat třeba jako nepříjemné očkování proti smrtelné chorobě symbolizované vojenskou jízdou? Biblické studium s místním sborem pacientovi pomáhá, aby se takovému správnému zrcadlení svých chyb učil. Povede se pacientovi přezrcadlit tuto organizaci tak, aby mohl říct „a pohleďme, bylo to dobré"?

4.března 2007

 

Literatura, použité ilustrace a související odkazy:

1. Šubrt J. Příběh Jana Šubrta. Infofórum StraznavezCZ, 23.září, 2006;
http://www.straznavez.cz/Zkusenosti/subrt.htm.

2. Šubrt J. Past na Davida. Infofórum StraznavezCZ, 28.listopadu, 2006;
http://www.straznavez.cz/Zkusenosti/subrt2.htm.

3. Jóga - Pouhé cvičení, nebo ještě něco jiného? Strážná věž. 1.srpna 2002;123(15):20-22.

4. Hlubší pochopení Písma . New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1998.

5. Svaté Písmo - Překlad nového světa . Rev ed. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1999.

6. Přibližte se k Jehovovi New York: Watchtower Bible and Tract Society; 2002.

7. Zjevení - jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo . New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1991.

8. Jehovův den je blízko. Strážná věž. 1.května 1998;119(9):8-12.

9. Wollschläger M-E, Wollschläger G. Symbol v diagnostice a psychoterapii . Praha: Portál; 2002.

10. Becker U. Slovník symbolů . Praha: Portál; 2002.

11. Dbejte varovných signálů těla. Probuďte se! 8.října 1991;72(19):21-23.

 

 

 Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz