Strážná vež z 15. dubna 2010
(ke stažení zde)

Změny významu „generace, která nikdy nepomine“ v historii svědků Jehovových

(aneb Stopařův průvodce k porozumění pojmu „generace“)

Navazuje na článek: Armageddon opět odložen?

Svědkové Jehovovi sami nazývají soustavu svých nauk „pravdou“. Následující přehled je výčtem citací z publikací Společnosti Strážná věž, které dokládají přizpůsobování nauky „o generaci“ (Mat. 24:34) aktuálním potřebám. V terminologii svědků je každé takové přizpůsobení a změna prohlášena za „nové světlo“ (Př. 4:18) od Jehovy a je vyžadováno, aby všichni svědkové aktuální „pravdě“ bezvýhradně věřili. Vzepření se, může být potrestáno vyloučením. Pochopit poslední změnu z dubna 2010 je ale poněkud obtížné...

V pravdě vám říkám, že tato generace rozhodně nepomine, dokud se to všechno nestane.

(Matouš 24:34)


Ale stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí více a více, dokud nebude pevně založen den. (Přísloví 4:18)

 

 

Definice "generace" č. 1 :  Současníci, kteří uvidí konec světa.

 

 

1897

 

„Další použití tohoto řeckého slova (genea) dokazují, že není používáno ve  významu rasy, ale vzhledem k lidem žijícím současně ... Jinými slovy, zmiňovaná znamení se objeví během jedné generace - epochy při skonání věku.“

- Studie Písem, Svazek 4, 1897, str. 602-3

 

 

Definice "generace" č. 2 :  Pomazaní.

 

 

1927

 

„Velmi přesvědčivým závěrem tedy je, že Ježíš poukazoval na nové stvoření [pomazané] když řekl: ,Tato generace nepomine dokud nebudou tyto všechny věci naplněny.‘ To může být výrazným naznačením, že někteří členové z nového stvoření budou v době Armageddonu stále na zemi.“ 

Strážná věž, 15. února 1927, str. 62

 

 

Definice "generace" č. 3 : Ti, kteří se narodili před a nebo během roku 1914.

 

 

1951

 

„Bezpochyby skutečný význam těchto slov je, tak jak běžně chápeme ,generaci‘,jako je tomu v Markovi 8:12 a Skutcích 13:36, a nebo se týká lidí žijících v daném období. A tak to byla „tato generace“, jejíž pád způsobilo nahromadění rozsudků. (Mat. 23:36) To tedy znamená že od roku 1914 generace nepomine dokud se to vše nesplní a nenastane velké soužení.“

- Strážná věž, 1 .července 1951, str. 404

 

 

1952

 

„Někteří z lidí žijících v roce 1914, kdy série předpověděných událostí začala, budou také ještě žít, až bude ukončena Armageddonem. Všechny ty události přijdou během té generace. Nyní žijí stovky milionů lidí, kteří žili v roce 1914 a mnoho milionů z nich může ještě pár či více let žít. Ale kdy životy většiny z nich budou zkráceny Armageddonem, nemůžeme říci.“

Strážná věž, 1. září 1952, str.543

 

 

1968


„Ježíš zcela zřejmě mluvil o lidech, kteří byli dostatečně staří, aby mohli s porozuměním svědčit o tom, co se stalo, když začaly ,poslední dny‘ … I kdybychom předpokládali, že patnáctiletí dospívající lidé jsou již natolik vnímaví, aby si uvědomili závažnost věcí, které se odehrávaly v roce 1914, přesto by to znamenalo, že nejmladším z ,této generace‘ je dnes kolem sedmdesáti let.“

- Probuďte se!, 8. října 1968, str. 13

 

 

1971


„Naše generace uvidí konec současného utlačujícího řádu. Ve skutečnosti máme dost dobré důvody doufat, že nový řád Božích věcí může začít během tohoto desetiletí. … Generace žijící v roce 1914, kdy se ,tyto věci začaly dít‘ nyní zestárla. … To znamená, že pravý čas pro jejich úplné splnění musí být na dosah, velmi blízko.“

- Probuďte se!, 8. října 1971, str. 26

 

 

1978

 

„… by nebylo logické, aby se pojem ‚generace‘, uplatněný na naši dobu, použil vzhledem
k dětem narozeným v průběhu 1. světové války.“

- Strážná věž, 1. října 1978, str. 31 (česky 8/1979, samizdat)

 

 

1980

 

„Je to generace lidí, kteří viděli katastrofální události, jež vypukly ve spojitosti s první světovou válkou v roce 1914 a postupují dále. … Předpokládáš-li, že v 10 letech se nějaká událost trvale vryje do lidské paměti…“

- Strážná věž, 15. října 1980, str, 31 (česky 1. listopadu 1981 a 7/1981, samizdat)

 

 

1984

 

„Tyto definice zahrnují jak ty, kteří se narodili v době určité historické události, tak i všechny, kteří v té době žili. Jestliže Ježíš užil výrazu „generace“ v tomto smyslu a my jej uplatňujeme na rok 1914, pak členům této generace, kteří tehdy byli malými dětmi, je nyní 70 nebo více let. … Někteří z nich ‚rozhodně nepominou, dokud se to všechno nestane‘.“ 

- Strážná věž, 15. května 1984, str. 4–7 (česky 1. února 1985 a 21/1984, samizdat)

 

 

1988

 

„Většina z generace roku 1914 zemřela. Nicméně jsou zde stále ještě miliony těch, kteří se narodili v tomto roce nebo dříve … Ježíšova slova se uskuteční, tato generace nepomine dokud se všechny ty věci nestanou.“

- Probuďte se!, 8. dubna 1988, str.14

 

 

Definice "generace" č. 4: Ničemní lidé ve světě.

 

 

1995

 

„Proto dnes v konečném splnění Ježíšova proroctví jsou ,touto generací‘ zjevně míněny národy, které vidí znamení Kristovy přítomnosti, ale nenapravují svůj způsob života.“

- Strážná věž, 1. listopadu 1995, str. 19-20

 

 

 

„Proč vychází … povzbuzuje k důvěře ve Stvořitelův slib, že pokojný a bezpečný nový svět bude vytvořen ještě za života generace, která zažila události roku 1914.“

- Probuďte se!, 22. října 1995, tiráž.

 

 

 

 „Proč vychází … povzbuzuje k důvěře ve Stvořitelův slib, že současný ničemný a nezákonný systém věcí bude brzy nahrazen pokojným a bezpečným novým světem.“

- Probuďte se!, 8. listopadu 1995, tiráž.

 

 

Definice "generace" č. 5: Pomazaní. (Návrat k definici č. 2 z roku 1927)

 

 

2008

 

 „Jako skupina tvoří pomazaní novodobou ‚generaci‘, která nepomine, ,dokud se to všechno nestane‘. Z toho vyplývá, že až začne předpověděné velké soužení, někteří z Kristových pomazaných bratrů budou ještě na zemi.“

- Strážná věž, 15. února 2008, str. 24.

 

Strážná vež z 15. února 2008

 

Definice "generace" č. 6: Pomazaní z roku 1914, jejichž životy se překrývají s pomazanými,
kteří zažijí konec.

 

 

2010

 

„… životy pomazaných křesťanů, kteří žili v době, kdy se v roce 1914 začalo splňovat znamení, se budou překrývat s životy jiných pomazaných, kteří uvidí začátek velkého soužení.“ 

- Strážná věž, 15. dubna 2010, str.7

 

Překrývání. (Vytvořeno podle ilustrace ze Strážné věže)

Pokračování: Jednání vedoucího sboru svědků Jehovových o „generaci, která nepomine“

Připravil Michal M. Malý, 16.2.2010


Odkazy:

Literatura:

1.         Úloha svatého ducha ve splňování Jehovova záměru. Strážná věž. 15. dubna 2010;131(8):7-12; http://download.jw.org/files/media_magazines/w_f-lp-1_B_20100415.pdf.

2.         Interesting questions. Watchtower. February 15 1927;48:62; http://www.straznavez.cz/Dokumenty/W1927_15_02_p62generation.jpg.

3.         Teď je čas, abychom byli bdělí. Strážná věž. 1.listopadu 1995;116(21):16-21.

4.         Co pro vás znamená Kristova přítomnost? Strážná věž. 15. února 2008;129(4):21-25; http://www.straznavez.cz/Dokumenty/w15_02_2008_Page_24.jpg.

5.       Malý M. Armageddon opět odložen?  Infofórum StraznavezCZ, 16. února, 2010; http://www.straznavez.cz/Aktuality/generace2010.htm.

6.       Malý M. Jednání vedoucího sboru svědků Jehovových o „generaci, která nepomine“.  Infofórum StraznavezCZ, 16. února, 2010; http://www.straznavez.cz/Aktuality/generace2010.htm.


Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz