Podrobnosti jsou v knihách Raymonda Franze - Hledání křesťanské svobody a Krize svědomí. Raymond Franz byl 9 let členem Vedoucího sboru svědků Jehovových a je tedy očitým svědkem. Napsal své svědectví bez hořkosti a s hlubokým pochopením Bible i postupů manipulace, které vedoucí sbor svědků Jehovových používá.

Jednání vedoucího sboru svědků Jehovových o „generaci, která nepomine“

Navazuje na články:
Armageddon opět odložen?
a
Změny významu „generace, která nikdy nepomine“ v historii svědků Jehovových

Následující citace z knih očitého svědka jednání vedoucího sboru svědků Jehovových v Brooklynu se týkají ústředního dogmatu svědků Jehovových – lpění na významu roku 1914 a „generaci, která nepomine“ dokud nepřijde Armageddon.

Záznam z  jednání ukazuje, že sami představitelé ústředí svědků jednoznačně tomuto dogmatu nevěří, ale nadále vyžadují po všech příslušnících společenství, aby jejich vysvětlení bez pochyb věřili, i když (a právě když) se mění.

Pozoruhodné také je, že členové vedoucího sboru neznají historii vlastní církve. Když například v roce 1977 člen Albert Schroeder chtěl změnit nauku o generaci a vztáhnout ji na „pomazané“ (vybraných 144 000 svědků, kteří mají vládnout v nebi), byl odmítnut a nikdo nepoznamenal, že již ve dvacátých letech minulého století takto nauku o generaci Společnost vysvětlovala.

 

Franz Raymond: Krize svědomí, str. 194-200.

 

"… Snad nejvíc mě zneklidňovalo vědomí, že zatímco organizace naléhala, aby bratři neochvějně důvěřovali tomuto výkladu, byli na zodpovědných místech organizace lidé, kteří sami dali najevo, že předpovědím založeným na roce 1914 ne plně důvěřují ...

 

… Nathan Knorr, tehdejší prezident, nahlas řekl: ,… V jiných věcech si tak jist nejsem. Rok 1914 - nevím. Dlouho jsme o roce 1914 hovořili. Možná máme pravdu, a já doufám, že máme.‘ …

 

… V roce 1957 byl do vesmíru vypuštěn první ruský Sputnik. Je zřejmé, že se předsednický výbor domníval, že tato událost může být chápána jako začátek naplňování těchto Ježíšových slov: …zatmí se slunce, a měsíc nedá své světla svého, a hvězdy budou padat z nebe, a nebeské moci budou otřeseny …

 

… museli Albert Schroeder, Karl Klein a Grant Suiter být ochotni spatřit uskutečnění navrhovaných změn. Jestliže by jejich víra a přesvědčení - pokud jde o dlouholeté učení o ,této generaci‘ (vztahující se na rok 1914 a dále) - byla silná, pevná a jednoznačná, pak by jistě nepřišli s nově nabízeným výkladem

 

…Je pro mne tragické, že časová proroctví jsou světu rozhlašována jako něco pevného, na co by se lidé mohli a měli s důvěrou spolehnout, na čem by mohli a měli budovat své naděje, vytvářet životní plány. A přitom právě ti, kteří je publikují, vědí, že v jejich vlastním kolektivním orgánu neexistuje jednomyslnost založená na ryzím a pevném přesvědčení o správnosti tohoto učení. …"


 … celá kapitola 9 knihy Krize Svědomí je ke stažení zde

 

 

 

Franz Raymond: Hledání křesťanské svobody, str. 402-406.

 

"… jak se roku 1914 stále více a více vzdalujeme, organizace začala proces neustálého pozměňování definice slova „generace“ z Matouše 24:34, kterou s tímto rokem spojuje, a která nemá pominout, dokud nepřijde konec…

 

značná část členů vedoucího sboru si již dlouho uvědomuje, že tradiční učení o „této generaci“ se postupně stává neudržitelným. Nelze si jinak vysvětlit, proč by v roce 1980 členové výboru předsedajícího navrhli a předložili dokument, podle kterého – pokud by byl tehdy přijat – by počáteční datum pro „tuto generaci“ bylo posunuto z roku 1914 na rok 1957 – do doby, kdy Sovětský svaz vypustil svůj první Sputnik! …

 

… Cílem takového dokazování je snaha proměnit chyby a omyly v „postupující pravdu“

 

… Oddanosti organizaci se tak připisuje větší hodnota než věrnosti biblické pravdě…"

 

… část kapitoly 13 knihy Hledání křesťanské svobody je ke stažení zde

 

 

Související článek: Armageddon opět odložen?

Připravil Michal M. Malý, 16.2.2010


Odkazy:

1.         Franz R. Krize svědomí. 1 ed. Ostrava: Ethics; 1994.

2.         Franz R. Hledání křesťanské svobody. 1 ed. Praha: Kernberg Publishing; 2007; http://www.straznavez.cz/Freedom_Czech/freedomObsah.htm.

3.         Franz R. 1975: "Vhodný čas pro Boží zásah". Kapitola DEVÁTÁ. Andrýsková I, Vopalecký J, Waloschek M, trans. Krize svědomí. 1 ed. Ostrava: Ethics; 1994:174-198; http://www.straznavez.cz/Krize/Krize_kap9.pdf.

4.       Franz R. Způsob předkládání argumentů a manipulace. Kapitola 13. Stříbrný J, trans. Hledání křesťanské svobody. 1 ed. Praha: Kernberg Publishing; 2007:367-412; http://www.straznavez.cz/Freedom_Czech/Freedom_PDF/hledani_strany_402_406.pdf.

5.       Malý M. Armageddon opět odložen?  Infofórum StraznavezCZ, 16. února, 2010; http://www.straznavez.cz/Aktuality/generace2010.htm.

6.       Malý M. Změny významu „generace, která nikdy nepomine“ v historii svědků Jehovových Infofórum StraznavezCZ, 16. února, 2010; http://www.straznavez.cz/Aktuality/generace2010.htm.


Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz