- Obsah OBSAH Předmluva -

Dopis Raymonda Franze schvalující publikování českého překladu “Hledání křesťanské svobody


Raymond Franz, narozen 1922.
V letech 1965 až 1980 pracoval v ústředí svědků Jehovových v Brooklynu, New York. Mezi lety 1971 až 1980 byl členem tzv. vedoucího sboru. Je spoluautorem knihy "Pomůcka k porozumění Bible", která je s minimálními úpravami dále vydávána pod názvem "Hlubší pochopení Písem". Po své exkomunikaci v roce 1981 napsal knihy "Krize svědomí" a "Hledání křesťanské svobody". V posledních letech žil se svojí ženou Cynthií v Atlantě ve státě Georgia. R.V. Franz zemřel 2.6.2010 ve věku 88let. (Více viz Wikipedia, fotografie je z roku 2006.)

 

Letter from Raymond Franz, 12/16/2006:

 

Dear Mr. Stribrny

 

This is in response to your request for permission to publish the Czech translation of the book In Search of Christian Freedom on the web site you list.

 

We are granting you this permission and you should post this letter on the web site showing that you have written permission from the author and from Commentary Press.

 

We wish you well in your completion of the translation and in finding the means for publishing it in printed form.

 

Sincerely yours,

 

Raymond Franz, for Commentary Press

 


- Obsah OBSAH Předmluva -

Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz & Commentary Press, www.commentarypress.com