- Obsah OBSAH Předmluva -

HLEDÁNÍ KŘESŤANSKÉ SVOBODY

RAYMOND FRANZ

Bývalý člen vedoucího sboru

svědků Jehovových


 

Letter from Raymond Franz / Dopis od Raymonda Franze

Kdo je Raymond V. Franz

Online edition 2011 - ke stažení zde ()

České vydání knihy Hledání křesťanské svobody - anotace viz zde.
O knize Hledání křesťanské svobody - viz zde

OBSAH

 1. Hledání křesťanské svobody      ( )                
 2. Boží sdělovací prostředek      ( )                 
 3. Ústředí moci      ( )                       
 4. Historie se opakuje      ( )                    
 5. Věrný a rozvážný otrok     ( )               
 6. Záchrana vírou, ne skutky                 
 7. Dům od domu                       
 8. Zákonictví – nepřítel křesťanské svobody           
 9. Krev a život, zákon a láska   ( )                  
 10. Pastýři stáda                       
 11. Zneužití exkomunikace                    
 12. Indoktrinace a podřízené postavení              
 13. Způsob předkládání argumentů a manipulace           
 14. Lid pro jeho jméno                    
 15. Vznešené dobré poselství      ( )                    
 16. Přitažlivý, nikdy nenaplněný slib              
 17. Náročnost křesťanské svobody                 
 18. Sbor svobodných lidí                    

Poznámka autora k anglické verzi:

Mnohé poznámky v této knize odkazují na předchozí publikaci stejného autora s názvem Krize svědomí. Odkazy na čísla stránek odpovídají aktuálnímu vydání v době psaní této knihy. Nicméně, Krize svědomí byla vydána ještě několikrát, a každé nové vydání bylo rozšířeno o dodatečný materiál. Tímto rozšířením došlo také ke změně v číslování stránek. Při vyhledávání odkazů, na něž se kniha Hledání křesťanské svobody odvolává je proto třeba vždy pečlivě sledovat, o které vydání se v odkazu jedná. Obdobně, když je uvedeno oficiální postavení prominentních osob organizace, jedná se o postavení, které zastávali v době psaní této knihy. Čtenář získá nejaktuálnější informaci, jestliže se bude řídit čtvrtým vydáním knihy Krize svědomí (angl.).

Poznámka překladatele k českému vydání:

Kniha Krize svědomí vyšla v českém překladu dosud dvakrát. Obě česká vydání jsou překladem druhého vydání anglického. Poprvé byla vydána v nakladatelství <ethics> v Ostravě v roce 1994. Druhé vydání je z produkce nakladatelství Návrat domů a bylo vydáno v Praze v roce 1998. Odkazy na čísla stránek odpovídají tomuto druhému vydání z roku 1998.

Data vydání a stránkování publikací Společnosti Strážná věž:

Tato kniha se odkazuje na mnohé publikace vydané Společností Strážná věž. Číslování či data vydání anglických a českých verzí byla do 1. července 1990 odlišná. Od 1. července 1990 jsou data vydání originální anglické verze časopisů Strážná věž a Probuďte se! stejná. Česká verze Strážné věže vycházela do tohoto data opožděně ve dvou verzích. Oficiálně byla vydávána v Rakousku 1x měsíčně (zde v závorkách uváděno dle data). S odlišným číslováním vycházela Strážná věž 2x měsíčně také samizdatem (zde v závorkách uváděno číslo, rok a poznámka „samizdat“). Některé články nevyšly česky v žádné z těchto verzí. Probuďte se! před uvedeným datem česky nevycházelo, ale některé články vyšly samizdatem v samostatných brožurách. Podobně je v závorkách odkazováno na české verze ostatních publikací. Některé staré publikace nejsou běžně v české verzi dostupné, a proto není v závorce uveden patřičný odkaz.

Zkratky překladů Bible, z nichž je citováno v této knize:

ASV      American Standard Version

AV      Authorized (King James) Version

JB      Jerusalem Bible

LB      The Living Bible

NAB      New American Bible

NEB      The New English Bible

NIV      The New International Version

NRSV      The New Revised Standard Version

NW      The New World Translation

PME      Philips Modern English

RSV      The Revised Standard Version

TEV      Today’s English Version

KB      Bible kralická

EP      Ekumenický překlad

NBK      Nová Bible kralická

 

Pokud není uvedeno jinak, jsou biblické citáty převzaty z překladu: Svaté písmo - Překlad nového světa vydaného Biblickou a Traktátní Společností Strážná Věž, New York, Inc.

Pro zachování přesnosti pramenů, použité citáty jsou v určitých případech otištěny přímo z originálů. Tyto originální publikace jsou mnohdy až 80 let staré. Kvalita jejich tisku proto někdy nemusí odpovídat současnému standartu.


Pokud není uvedeno jinak, jsou biblické citáty převzaty z překladu: Svaté Písmo - Překlad nového světa vydaného Biblickou a traktátní společností Strážná Věž, New York, Inc.

Pro zachování přesnosti pramenů, jsou použité citáty v určitých případech otištěny přímo z originálů. Tyto originální publikace jsou mnohdy až 80 let staré. Kvalita jejich tisku proto někdy nemusí odpovídat současnému standardu.

Všechna práva vyhrazena

Copyright – 1991 Raymond Franz

Nakladatelství Commentary Press

P.O. Box 43532, Atlanta, Georgia 30336

První vydání 1991

Druhé vydání 1999

Třetí vydání 2002

Nakladatelství: ©Kernberg Publishing., Praha

Rok prvního českého vydání: 2007

Přeloženo ze třetího vydání In Search of Christian Freedom z roku 2002

Přeložil: Jakoubek Stříbrný

Redigoval: Michal M. Malý a kol.

ISBN: 978-80-87168-03-5

www.betaknihy.cz

 


Česká internetová verze knihy je uveřejněna se souhlasem Raymonda Franze (viz jeho dopis zde).

 

- Obsah OBSAH Předmluva -

Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz & Commentary Press, www.commentarypress.com