Svědkové Jehovovi a moc peněz
Cyklus reportáží z TV NOVA - 2005.

Oficiální reakce NSSJ v ČR na první dvě reportáže TV NOVA - Dopis všem sborům z 16.2.2005 ...viz zde.


Stopa vede k Jehovovi

Úvodní reportáž cyklu odhalující propojení svědků Jehovových na vytunelované konkurzy a na hambince
Spustit celou reportáž: Video (formát wmv)

(S poděkováním převzato z archivu TV NOVA - www.nova.cz )
„Prohlašují o sobě, že jsou nejčistší z čistých, že jako jediní obstojí před Pánem až přijde slavný Armageddon neboli Soudný den. Dokonce transfůze krve je může pošpinit. To raději sami zemřou nebo nechají zemřít své nejbližší. Asi tušíte, že řeč je o svědcích Jehovových. Neskrývají se ale pod slupkou čistoty i lidé úplně jiní, napojeni na organizovaný zločin? A proč byl napaden kolega Kroupa, když se na tohle, chtěl jen v klidu zeptat?“
Úvodní slova Josefa Klímy, Na vlastní oči, 26.1.2005.
Pan Mgr.I.B. společně s panem JUDr.D.T. získávali peníze tunelováním podniků díky falešným konkurzním řízením. Správcem konkurzní podstaty se stávali díky nechvalně známému soudci JUDr.B.
Narazili však na odpor majitele, když chtěli za každou cenu získat vládu nad rozvadovskými hambinci, kam hodlali přelít takto získané peníze.
Pozoruhodné na banálním příběhu je to, že jak Mgr.I.B. tak JUDr.D.T. jsou propojeni se svědky Jehovovými. Mgr.I.B. je stále svědkem Jehovovým a JUDr.D.T. t.č. ve vazbě, je bývalým svědkem. Pan Mgr.I.B. je finančně již řadu let propojen některými firmami s panem J.J., význačným svědkem Jehovovým. J.J. je jedním z hlavních sponzorů NSSJ v ČR. Nahlédnutím do obchodního rejstříku si lze ověřit, že propojeni jsou například firmou EUROHAUS a Českou investiční společnosti.
V závěru reportáže vystupuje i právník NSSJ v ČR pan JUDr.L.M., který "bez přípravy" popírá, že by I.B. a D.T. byli svědky Jehovovými.

Spustit reportáž "STOPA VEDE K JEHOVOVI": Video (formát wmv)


Jehovovy Fondy

Druhá reportáž odhaluje vytunelování litoměřických fondů provedené lidmi, kteří byli nebo jsou svědky Jehovovými
Spustit celou reportáž: Video (formát wmv)

(S poděkováním převzato z archivu TV NOVA - www.nova.cz )
„Jehovisté si zakládají na tom, že nedostávají od státu ani korunu a že tedy dobro, které mezi nás šíří, je zdarma. Jak uvidíte v reportáži Janka Kroupy, bohužel to tak úplně pravda není. Řada z nás se stala nedobrovolnými sponzory svědků Jehovových. A je jen otázkou zda k našim vytunelovaným penězům přišli jako slepí k houslím a nebo se na jejich krádeži aktivně podíleli…“
Úvodní slovo Radka Johna, Na vlastní oči, 8.2.2005.

Český národní investiční majetkový fond a.s. dosáhl na začátku 90.let jmění 1,7 miliard z vkladů více než 40.000 akcionářů. Peníze se však z fondů vypařily.

Kam zmizely?

Za peníze fondů byly nakupovány nemovitosti za několikanásobně vyšší ceny, než odpovídalo skutečnosti.
Proč?

Tatáž skupina, která založila litoměřické fondy zakládá na počátku 90.let společnost Interconex. Desítky svědků Jehovových dodnes vědomě či nevědomě podporují jako loajální a poslušní zaměstnanci této společnosti aktivity L.K. a J.J.
Společnost Interconex koupila 20.ledna 1993 za 11 milionů (11.027.500 Kč) dům v Praze v ulici Ve Struhách. Obratem jej prodává během 14 dnů litoměřickým fondům za 120 milionů korun. Tedy sami sobě. Díky této jediné operaci odčerpali z litoměřických fondů více než 100 milionů korun.
Snad shodou okolností v tomto roce také dávají L.K. a J.J. významný dar NSSJ v ČR. Dar má hodnotu 9.434.702 Kč a je jím dům na Černém mostě v Praze, kde vzápětí vzniká ústředí NSSJ v ČR. Darovací smlouvu stvrzují svými podpisy členové výboru odbočky E.S. a J.G.

Spustit reportáž "JEHOVOVY FONDY": Video (formát wmv)


Bordeltatá

Na vlastní oči - 15.3.2005
Třetí reportáž dále rozkrývá podnikatelské aktivity Mgr.I.B.

Spustit celou reportáž: Video (formát wmv)

(S poděkováním převzato z archivu TV NOVA - www.nova.cz )


Hlas mafie

Na vlastní oči - 19.4.2005
Čtvrtá reportáž. JUDr.D.T. začíná vypovídat o spojení podnikatelů, soudců a svědků Jehovových

Spustit celou reportáž: Video (formát wmv)

(S poděkováním převzato z archivu TV NOVA - www.nova.cz )


Krach na zakázku

Pátá reportáž. Poukazuje na propojení organizovaného zločinu také se svědky Jehovovými.

Spustit celou reportáž: Video (formát wmv)

(S poděkováním převzato z archivu TV NOVA - www.nova.cz )
"Na reportáži Janka Kroupy není nové to, že se u nás zločinci spojili se státními úředníky - ať už jde o policisty, soudce, či konkurzní správce. Na to jsme si již v téhle zemi, která si nedokáže poradit ani s loupeživými dětmi, jaksi zvykli. I o propojení organizovaného zločinu s nejčistšími z čistých, s hnutím jehovistů, jsme už vysílali. Ale poprvé Vám dnes představíme tato nečekaná spojení, nikoli jako ojedinělý exces, ale jako dobře fungující firmu, kde má každý svůj stálý post a zakázky na loupeže se jen hrnou."
Úvodní slova Josefa Klímy, Na vlastní oči - 14.6.2005
Mgr.D.T., bývalý konkurzní správce: "Mezi svědky Jehovovými jsou nadstandardní vztahy. Mezi svědky Jehovovými je hřích nezaplatit 200 korun nějaké daně, nebo poslat někomu přání k svátku. Ale jaksi tunelovat firmy a zvláště, když pak člověk něco odevzdává Společnosti (rozuměj NSSJ v ČR - poznámka vložena námi), tak to hřích není."
PhDr.P.S., podnikatel, bílý kůň: "Něco jiného je lumpárna z hlediska mravního a něco jiného z hlediska trestního."

Spustit celou reportáž "Krach na zakázku": Video (formát wmv)

Oficiální reakce NSSJ v ČR na první dvě reportáže TV NOVA - Dopis všem sborům z 16.2.2005 ...viz zde.


Ohlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz