Oficiální reakce Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi na reportáže TV NOVA

(Faksimile dopisu NSSJ všem sborům z 16.2.2005 - viz zde ...)

SJ a moc peněz26.ledna a 8.února byly odvysílány na TV NOVA první reportáže poukazující na propojení svědků Jehovových s finančními tuneláři devadesátých let minulého století (viz článek SJ a moc peněz ). Mnoho řadových svědků Jehovových buď vůbec, díky vypěstované sebekázni a autocenzuře, tyto pořady nesledovalo a nebo pokud ano, pomocí doublethinku (viz SJ žijí podle Orwelova románu 1984) přesvědčila snadno svojí mysl, že se jedná jen a pouze o lživou protisvědkovskou propagandu.

Kriticky uvažující pozorovatele proto překvapilo, že ústředí NSSJ v ČR na tyto reportáže rychle zareagovalo dopisem všem sborům (viz níže). V minulosti bylo odvysíláno mnoho reportáží o svědcích Jehovových a ústředí většinou nemělo žádnou potřebu se k nim nijak vyjadřovat.

Snad byla reakce způsobena tím, že ve druhé reportáži byli přímo jmenováni nejvyšší představitelé svědků Jehovových v ČR a byly ukázány dokumenty, které vlastnoručně podepsali (viz Jehovovy fondy ) a cítili tak nutnost očistit svá jména. Možná, že vlna znepokojení mezi řadovými zvěstovateli ve sborech, kteří správně vytušili souvislost mezi odvoláním členů výboru odbočky a finančními machinacemi (viz Zemětřesení v Bételu), dolehla až do pražského Bételu a naléhavě žádala vysvětlení.

Vlastní text dopisu má poněkud neobvyklý tón. Není v něm řečeno, že by se jednalo o pomluvy a lži. Zvěstovatelům místo doporučení, aby se takovými věcmi nezdržovali od kazatelské služby, je doporučeno, aby "uvažovali o svých krocích" a tomu čemu uvěří. Celkově duch dopisu působí dojmem jakoby si radikální křídlo v ústředí vyžádalo sepsání dopisu, ale nebylo pak schopno prosadit také radikální odsouzení reportáží a zamlžení faktů. Namísto toho dopis svým konstatováním zapůsobil mezi svědky jako upozornění a jako určitá reklama na tuto tématiku.

Dopis odbočky sborům v ČR z 16.února 2005:

Náboženská společnost
Svědkové Jehovovi

P.O.Box 90 198 21 Praha 9

Všem sborům

AB 16.února 2005

Milý bratři,

jsme velmi znepokojeni posledními dvěma relacemi odvysílanými televizí NOVA, které už svými tituly přinesly pohanu na Boží jméno i na Jehovovy svědky v naší zemi. Rádi bychom, abyste věděli, že odmítáme jakékoli spojování naší organizace s aktivitami, které jsou v rozporu s Božím slovem, a že nám velmi záleží na tom, aby naše organizace zůstala neposkvrněná a my jsme mohli mít vždy čisté svědomí před Bohem i lidmi. (Srovnejte Hebrejcům 13:18.)

V současné době je proto dobré připomínat si dvě biblické zásady. První z nich je obsažena v Přísloví 14:15: "Kdokoli nezkušený uvěří každému slovu, ale chytrý uvažuje o svých krocích." Druhou, daleko závažnější zásadu nacházíme v Ježíšových slovech: "Jste světlo světa. Město nemůže být utajeno, jestliže leží na hoře. Lidé rozsvěcují lampu a nestaví ji pod odměrný koš, ale na stojan, a ona září na všechny v domě. Podobně ať září vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše znamenitá díla a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích." (Matouš 5:14-16) Kéž se nám všem daří žít i nadále podle těchto dvou zásad.

Modlíme se, abychom si všichni udrželi duchovní rovnováhu, a ujišťujeme vás, milí bratři, o své křesťanské lásce. Přijměte zároveň od nás přání mnoha Jehovova požehnání.

Vaši bratři,

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

(Faksimile dopisu NSSJ všem sborům z 16.2.2005 - viz zde ...)

Reportáže TV NOVA - (Svědkové Jehovovi a moc peněz - zde)


Ohlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz