Oficiální dopisy Náboženské společnosti svědkové Jehovovi v ČR (NSSJ v ČR) starším týkající se obtěžování dětí

"Jestliže oběť zneužívání obviní některého člena křesťanského sboru z toho, že ji obtěžoval, nebylo by vhodné, aby se o této věci dozvěděla sestra."

- citace z dopisu NSSJ v ČR radám starších z 23.3.1992 (viz níže)


21.6.2005 byl na stránkách www.straznavez.cz zveřejněn překlad oficiálního dopisu odbočky ve Velké Britanii z 1.června.2001, týkající se pedofilů mezi svědky Jehovovými (viz "Oficiální dopis odbočky ve Velké Britanii všem radám starších týkající se obtěžování dětí" - zde). Tento byl určen všem tamním radám starších. I v naší zemi si mohli již mnohem dříve rady starších přečíst podobné dopisy, ve kterých se popisuje, jak postupovat při odhalování pedofilů mezi členy organizace. Instrukce jsou v podstatě shodné a tudíž i stejně pohoršující jako v případě Velké Britanie.SITUACE V ČR A SR

V ČR a SR se o tomto problému příliš nemluví. Zatím nebyla medializována póza "mrtvého brouka", kterou svědkové Jehovovi zaujímají vůči pedofilům uvnitř organizace. To ovšem neznamená, že se nic takového neděje. Pravdou je, že pro české a slovenské sborové starší tento problém existuje již dlouho. Vedení Společnosti tuto skutečnost potvrzuje. Strážná Věž z 1.8.1986 připouští existenci pedofilů mezi svědky Jehovovými:

"…Je to sice otřesné, ale nemravného jednání, včetně homosexuality, vyměňování manželek a obtěžování dětí, se dopustili i někteří lidé známí v Jehovově organizaci. Je také nutné poukázat na to, že v minulém roce byla odňata pospolitost s křesťanským sborem 36 638 osobám, z nichž většina se dopouštěla nemravnosti…"

Strážná věž 1.8.1986, str. 9, (čes.-rak. edice), Dny podobné Noemovým dnůmDopis NSSJ v ČR ze dne 7.září 1995 všem radám starších:

Faksimile dopisu zde

Dopis ze dne 7.září 1995 (Faksimile dopisu zde), který adresuje NSSJ v ČR všem radám starších v České republice, potvrzuje již v úvodu existenci pedofilů mezi svědky Jehovovými:

Svědkové Jehovovi
Náboženská společnost

198 00, Praha 9, pošt. př. 90
Česká republika
7.září 1995

"Drazí bratři,

jsme rádi, že vám v tomto dopise můžeme naznačit některé směrnice, které vám, jak doufáme, pomohou chránit děti, jež se staly obětí zneužití, a které vám pomohou jednat s bratry nebo sestrami ve sboru, kteří se pohlavního zneužití dopustili."

Z druhého odstavce jasně vyplývá povinnost okamžitě informovat právní oddělení Společnosti. Proč asi? Proč ale nemají také informovat policii?

"Pokud je nějaký člen sboru nařčen z toho, že obtěžoval děti, starší by se měli okamžitě spojit s právním oddělením Společnosti. Nehledě na to, zda obvinění bylo oznámeno úřadům, či nikoli, pokud se potvrdí, že se nějaký člen sboru proviní zneužitím dítěte, je nutné podniknout příslušné kroky v souladu s pokyny právního oddělení Společnosti."

Ze třetího odstavce vyplývá, že pedofil dokonce nemusí být potrestán ani vyloučením z křesťanského sboru:

"Pokud právní výbor rozhodne, že osoba, která dítě obtěžovala, zaujímá kajícný postoj, a že tedy dál zůstane členem křesťanského sboru, měli by starší podniknout kroky, aby bylo zneužité dítě chráněno."

To je na poměry mezi SJ neobvykle tolerantní postoj k závažnému hříchu. S osobou, která se proviní například pouze tím, že opakovaně mluví s někým z vyloučených, je často jednáno mnohem nekompromisněji. Je pochopitelné, že organizaci svědků Jehovových by nedělalo dobrou reklamu rozmazávání případů obtěžování dětí.

V pátém odstavci se řeší otázka budoucího očištění viníka, a nalézáme zde pozoruhodnou větu:

"…To znamená, že takový člověk musí překonat hanbu, která plynula z jeho špatného chování. Obvykle to potrvá mnoho let, než takový člověk neposkvrněnosti dosáhne. Závisí to také na tom, v jaké míře byly jeho přestupky známé."

To je vskutku "šlechetná" ochrana poskytovaná zvrhlíkům pod pokličkou náboženské organizace. Taková nezodpovědnost však vystavuje oběti riziku dalšího násilí.Dopis NSSJ v ČR ze dne 23.března 1992 všem radám starších:

Faksimile dopisu str.1 a str.2

Obdobný postoj Společnosti vyplývá i z dopisu ze dne 23.března 1992 (Faksimile dopisu str.1 a str.2 ), který byl také určen všem sborovým starším.

Kromě jiného, je zde také upozornění, aby starší dali výstrahu těm obětem, které nezachovávají diskrétnost:


"...Ačkoli účast na skupinové terapii u profesionálního terapeuta je osobní rozhodnutí, mohou vzniknout problémy s tím, že se během terapie odhalují důvěrné skutečnosti o jiných členech křesťanského sboru, pokud křesťan nezachová diskrétnost. … Starší tudíž mohou dát svým bratrům a sestrám výstrahu podobnou té, která je uvedena ve Strážné věži č.5, 1989 na straně 30 pod nadpisem "Psychoterapie". Je možné jim pomoci, aby viděli, že nevybíravý hovor o druhých, který se týká zneužívání dětí, může způsobit kolování škodlivých a ničivých řečí. - Přísloví 17:9."

Dopis ze dne 23.března 1992, strana 2, odstavec 4

Pokud by tento problém mezi Svědky Jehovovými neexistoval, bylo by jistě zbytečné psát sborovým starším dopisy ohledně této problematiky a upozorňující na toto nebezpečí.Související odkazy:
Překlad oficiálního dopisu odbočky ve Velké Britanii z 1.června.2001, týkající se pedofilů mezi svědky Jehovovými (viz - zde).

Je čas ochránit děti. Je čas přestat být mlčící ovcí.Ohlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz