SVĚDKOVÉ JEHOVOVI
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ČLENSTVÍ A ODCHODU ZE SKUPINY

Lukáš Humpl

ÚVOD:

Otázka nových či netradičních náboženských hnutí a jejich působení na člověka se ve světě považuje již několik desetiletí za závažný společenský problém. U nás byla činnost těchto skupin po dlouhá léta s nedůvěrou sledována státními orgány (Martinek, 2000). Do širšího povědomí lidí se dostaly až po roce 1989, kdy začaly ve větší míře a zcela veřejně rozvíjet svou činnost. Jak se zdá, největší vlna zájmu ze strany veřejnosti a médií, která v tomto směru po pádu bývalého režimu zcela logicky přišla, již opadla. To ovšem neznamená, že se aktivita těchto organizací zmenšila. Skupiny jsou i nadále činné a do jejich řad přicházejí stále noví lidé.

Výzkumné šetření, jehož některé výsledky zde prezentuji, postihuje jednu z často diskutovaných náboženských organizací, a to svědky Jehovovy (dále též SJ). Důvodem není domněnka, že snad patří mezi vyloženě extrémní a pro společnost nebezpečné skupiny, ale spíše skutečnost jejich poměrně početného zastoupení na naší náboženské scéně . Protože jsou svědkové známi svou horlivou kazatelskou činností, lze předpokládat, že s jejich členy či literaturou přišla v naší zemi do styku již naprostá většina lidí. Členové organizace SJ však nejsou jen veřejní kazatelé své víry, ale můžeme se s nimi setkat rovněž jako s pacienty v nemocnicích, psychiatrických léčebnách, či jako s klienty v psychologických poradnách a krizových centrech. K tomu, aby odborníci z těchto institucí, přicházející s nimi ve své praxi do kontaktu, dokázali svědkům úspěšně pomoci, potřebují být vyzbrojeni alespoň základními znalostmi o jejich víře, způsobu života a problémech, jež se ve společenství vyskytují. Svědkové Jehovovi jsou některými odborníky chápáni jako oddělená náboženská skupina, která má v určitých ohledech radikální tendence a charakteristické rysy příznačné pro tzv. nekonvenční náboženství, často též označovaná jako sekty (Barrett, 1998; Enroth, 1994; Novotný, T., 1994).

Cílem výzkumného šetření bylo získat informace o okolnostech, které provázely počáteční kontakt jedince se svědky Jehovovými. Dále jsem chtěl ověřit přítomnost znaků, jež charakterizující sektářské skupiny a rovněž existenci složek psychické manipulace ve společenství. Cílem bylo též získat přesnější a konkrétnější informace o prožívání, postojích a emocích jedince v období jeho aktivního členství, ve fázi pochybností o skupině a v době po odchodu z ní.SVĚDKOVÉ JEHOVOVI - psychologické aspekty členství a odchodu ze skupiny - jít na OBSAH

Související články a odkazy :
Svědkové Jehovovi v ČR a SR patří mezi nejhorší na světě - http://www.straznavez.cz
Rady odborníků - http://www.straznavez.cz
MK: Reg. církve a náboženské spol. - http://www.mkcr.cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/default.htm
Oficiální stránky WatchTower - http://watchtower.org

Ilustrační foto s poděkováním převzato z http://watchtower.org

OBSAH SHRNUTÍ TEORETICKÝCH POZNATKŮ


Ohlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz