SVĚDKOVÉ JEHOVOVI - PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ČLENSTVÍ A ODCHODU ZE SKUPINY

Lukáš Humpl


Slovo autora:

Tento článek byl publikován v časopise Československá psychologie a výchází z rigorózní práce, která byla v roce 2002 úspěšně obhájena na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Shrnuje nejdůležitější poznatky a výsledky výzkumného šetření, jež bylo provedeno mezi bývalými členy Náboženské Společnosti Svědkové Jehovovi.


Celá rigorózní práce je k dispozici všem zájemcům o hlubší vhled do této problematiky. V případě zájmu se lze kontaktovat na adrese straznavez@centrum.cz.


Lukáš HumplOBSAH:


ÚVOD

SHRNUTÍ TEORETICKÝCH POZNATKŮ

APLIKOVANÁ METODIKA
 • Popis vlastního šetření
 • Zkoumaný soubor

 • VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
 • O kolnosti předcházející vzniku členství
 • Období aktivního členství
 • Období pochybností

 • ORGANIZACE SJ A BÝVALÍ ČLENOVÉ

  VYHODNOCENÍ EYSENCKOVA OSOBNOSTNÍHO DOTAZNÍKU

  PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PŮSOBENÍ SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH
 • Autoritářský styl vedení
 • Neschopnost přiznat chybu
 • Stavění se do opozice
 • Zákony
 • Jedinečnost
 • Manipulace s emocemi
 • Pocit pronásledování
 • Konformita
 • Poslušnost

 • SLOŽKY PSYCHICKÉ MANIPULACE:
 • Řízené chování
 • Řízené myšlení
 • Řízené emoce
 • Řízené informace

 • DISKUZE

  ZÁVĚR

  SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ

  SOUHRN

  KLÍČOVÁ SLOVA  ÚVOD -  Ohlasy a diskuze - zde

  © Straznavez.CZ, www.straznavez.cz