SVĚDKOVÉ JEHOVOVI
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ČLENSTVÍ A ODCHODU ZE SKUPINY

Lukáš Humpl

LITERATURA


Abgrall, J. M.: Mechanismus sekt. Praha, Karolinum 1999.
Atkinsonová, R. et al.: Psychologie. Praha, Victoria Publishing 1995.
Barrett, D. V.: Sekty, kulty, alternativní náboženství. Praha, IŽ 1998.
Bible – Ekumenický překlad. Praha, ČBS 1991.
Enroth, R.: Za novými světy. Průvodce sektami a novými náboženstvími. Praha, EELAC 1994.
Eysenck, H. J.: Eysenckov psychologický dotazník. Testová príručka. Bratislava, Psychodiagnostika 1968.
Franz, R.: Krize svědomí. Ostrava, Ethics 1994.
Hassan, S.: Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů. Brno, Nakladatelství T. Janečka 1994.
Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha, Portál 1998.
Humpl, L.: Svědkové Jehovovi - prožívání a postoje bývalých členů. Magisterská diplomová práce. Univerzita Palackého; Olomouc 2001
Humpl, L.: Typologie "odpadlíků". Vztah bývalých svědků Jehovových k organizaci a spiritualitě. Dingir4/01,4-5.
Magisterská diplomová práce, Univerzita Palackého, Olomouc 2001.
Janoušek, J.: Metody sociální psychologie. Praha, SPN 1986.
Lidstvo hledá Boha. New York, Watch Tower Bible and Tract Society 1993.
Macourková, M.: Svědkové Jehovovi - principy výchovně-vzdělávacích aktivit členů této organizace (z hlediska působení na rodinu). Magisterská diplomová práce, Univerzita Palackého, Olomouc 1998.
Martinek, B.: Náboženská společnost a stát. Historie svědků Jehovových v Československu.
Praha, Dingir 2000.
Novotný, O.: Za cizím však nepůjdou… Praha, Oliva 1996.
Novotný, T.: Přicházejí. Praha, Oliva 1994.
Organizováni, abychom dovršili svou službu. New York, Watch Tower Bible and Tract Society 1983.
Remeš, P.: Svědkové Jehovovi – historický přehled. Praha, Oliva 1995.
Sekty a nová náboženská hnutí – dokumenty katolické církve (1986 – 1994). Praha, Zvon 1997.
Schneider, M., Koudelka, F.: Úvod do základů sociologických výzkumů. UP Olomouc 1993.
Sjednoceni v uctívání jediného pravého Boha. New York, Watch Tower Bible and Tract Society 1991.
Svědkové Jehovovi - Hlasatelé Božího Království. New York, Watch Tower Bible and Tract Society 1993.
Světová zpráva svědků Jehovových za služební rok 2001. Strážná věž. 123, 2002, 1, 19 - 22.
Zůstaňme chráněni v Boží organizaci. Strážná věž. 119, 1998, 17, 9.
Zvolský, P., et al.: Speciální psychiatrie. Praha, Karolinum 1998.SVĚDKOVÉ JEHOVOVI - psychologické aspekty členství a odchodu ze skupiny - zpět na OBSAHOhlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz