Ztracená kniha společnosti Strážná věž?

„Komentář k Jakubovu dopisu“

Charakteristika

Vynikající kniha pro všechny, kdo chtějí praktikovat pravé křesťanství. V úvodní kapitole je například tato slibná věta:

Komentář k Jakubovu dopisu, str. 5 a 6 :
"...dále objasňuje skutečnou podstatu pravého uctívání, které je dynamické, působí na srdce, na celý život a osobnost a také na rozum."
Jakub se pod inspirací zaměřuje na některé problémy, jež vyvstaly ve sborech v prvním století. „Komentář“ aplikuje uvedené myšlenky na dnešní sbory křesťanů.

Autor

O většině publikací společnosti Strážná věž nevíme, kdo je jejich autorem. Tato kniha je výjimkou. Ti, kteří četli knihu Krize svědomí od Raymonda Franze, bývalého člena vedoucího sboru, vědí, že knihu „Komentář k Jakubovu dopisu“ napsal v roce 1979 tajemník misionářské školy Ed Dunlap a redakčně za vydání odpovídal Raymond Franz. Kniha by touto informací mohla dostat jistou pikantní příchuť. Zvláště proto, že Ed Dunlap byl vyloučen v roce 1980 a Rymond Franz byl vyloučen v roce 1981. Dalším kořením je informace o nutnosti přepracovat kapitolu o učitelích (viz. Krize svědomí). Musím říci, že břitkost, s jakou je napsána i po přepracování, budí mou zvědavost, jak asi vypadala předtím.

Spravedlnost skrze víru

Jedním z problémů, kterými se Jakub zaobírá, a které vyvolaly mnoho obtíží, bylo nesprávné porozumění a nesprávný výklad o velkorysém daru spravedlnosti skrze víru. Někteří jednotlivci nesprávně tvrdili, že křesťan, který má víru, nepotřebuje skutky - že víra nemá se skutky nic společného. Přehlíželi skutečnost, že pravá víra se projevuje určitou činností. Na druhé straně my se dnes potýkáme s problémem v podobě zákonictví. Z proslovů na shromáždění lze získat dojem, že je to pouze činění skutků, které člověka dovede ke spravedlnosti. Honí se výkon, výsledky, a vyplňují se tabulky. Zde bych chtěl čtenáře odkázat také do přiložené části této knihy do úvodní kapitoly, kde také nalezne vyjádření:

Komentář k Jakubovu dopisu, str.5 :
"Ale ten, kdo se snaží získat spravedlnost na základě podrobně definovaného systému o tom, co se „smí“ a „nesmí“, nebude mít úspěch. Taková ''spravedlnost“ je od lidí, a ne od Boha."

Učitelé ve sboru

Vzhledem k ryze administrativnímu charakteru vedení, které poskytuje organizace a muži, kteří sami sebe označili za „věrného a rozvážného otroka“, se do vedení sborů dostali zakomplexovaní patolízalové. Kvalitní lidé buď odešli nebo jim tíha dokumentace zastřela pravé křesťanství. Vynikající kapitola o učitelích je živou vodou pro dnešní křesťanství a pro naši víru. Poskytuje jistotu, že svaté písmo je spolehlivým vodítkem.

Stranictví

Kapitola o stranictví jako by byla určena pro dnešní kastovní systém - starší, průkopníci a ti ostatní.

Kniha z trezoru?

Kniha vyšla pouze jednou, a to v roce 1979 (česky pouze v samizdatovém vydání). Její vydání se podruhé neopakovalo. Po roce 1990 zmizela i ze seznamu nabízené literatury. Zajímavé že? Ty, kteří by však chtěli okusit chuť zakázaného ovoce v podobě „knihy z trezoru“, musím zklamat, anglická verze CD Watchtower Library 2004 ji obsahuje v kompletním znění. Tedy není to „kniha z trezoru.“ Odkazuje se na ní také "Index publikací 1930-1985" cca 429 krát. Potěšit však mohu všechny, kteří ji ve své knihovně nemají a chtěli by si ji přečíst i v češtině.

Kde se vzala dnešní elektronická verze?

V ČR vyšla v samizdatu a na CD Watchtower Library se nevyskytuje. Z čehož vyplývá, že nevyšla ani v rakouské česky psané mutaci, jako např. SV. Jinými slovy, nejsou k dispozici zdrojové texty v databázi společnosti. Bylo mi proto nesmírně líto, že tuto vynikající knihu nemohou číst dnešní svědkové Jehovovi, že potichu spěje k zapomenutí. Její poselství neztratilo na síle. Dokonce bych řekl, že je potřebnější než dříve. To pochopí každý upřímný křesťan, který si ji přečte.

Poznámky k elektronické verzi

Jednou cestou tedy bylo jako za dob totality vše pěkně přepsat. Druhou cestou bylo použít moderní výpočetní techniky, oskenovat a převést pomocí OCR. Zvolil jsem tu druhou. Ani ta nebyla jednoduchá. Kdo si zkusil skenovat nekvalitní cyklostyl, ví o čem mluvím.

Stránkování je zachováno, takže pokud se někdo bude odkazovat na stránku či odstavec, mělo by to přibližně sedět.

Ti zvídavější mohou nahlédnout do úvodní kapitoly, která je v příloze. (Komentář k Jakubovu dopisu, Úvod - viz zde ve formátu PDF ...)


Zajímavosti z historie knihy "Komentář k Jakubovu dopisu" (cj)

Proč literatura Společnosti Strážná věž téměř necituje z této publikace?

Napsal v roce 1979 Ed Dunlap, tajemník misionářské školy, redakčně za vydání zodpovídal Raymond Franz (viz "Krize svědomí").

Byl vydán na sjezdech v roce 1979.

Jediné zmínky o této publikaci jsou v Ročence 1980 a v SV 15.2.1980, kde je inzerováno její vydání. V SV z 15.1.1981 je Otázka čtenářů týkající se publikace.

V roce 1980 byl Ed Dunlap vyloučen a R.Franz v roce 1981.

Již vytištěná kniha byla dále v nabídce rozšiřované literatury až do roku 1990 (viz oznámení v příslušných NSK).

V "Indexu publikací 1930-1985" je 429 různých hesel, které odkazují na pasáže z "Komentáře k Jakubovu dopisu".

"Index publikací 1986-03" zmiňuje pouze vydání této publikace v roce 1979.

Watchtower Library 2004 (ang.) obsahuje "Komentář k Jakubovu dopisu" v plném znění.

Žádná jiná publikace vyjma Indexu 1930-1985 a Otázky čtenářů z 15.1.1981 se nikdy neodkazuje na "Komentář k Jakubovu dopisu" a necituje z něj…

…až do roku 2003, kdy byl odkaz na "Komentář" citován v jedné z otázek Opakování pro teokratickou školu (NSK 12/2003, str.5).

Veškeré citáty jsou převzaty ze samizdatového vydání knihy „Komentář k Jakubovu dopisu“ - vydala Watch Tower Bible and Tract Society, překlad z anglického originálu – anonymní.

Související odkazy:

- Ztracená kniha společnosti Strážná věž? „Komentář k Jakubovu dopisu" - II.částOhlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz