KAPITOLY Z DOB TOTALITNÍCH - redakční příloha

 

Dopis z 8.dubna 1999

8.dubna 1999

Milý bratře,

dostal jsem Tvůj dopis, který mě jednak překvapil svým dnes už neobvyklým námětem, ale na druhé straně také velmi potěšil. Překvapil proto, že takovéto dotazy, jako byl ten od Tebe, jsem dostával tak před čtyřmi pěti roky. Potěšil proto, že se otevřené ptáš na to, co v Tvém srdci budí určité nejistoty, ale Ty chceš mít jasno a ptáš se na tom jediném správném místě a pod svůj dotaz se podepíšeš.

Fotokopie dopisu z 8.dubna 1999Moje kontakty (žádná ,,spolupráce“) s StB trvaly plných 15 let (1975-1989). Každé tři týdny jsem se scházel s určitým člověkem z Federálního ministerstva vnitra (celkem se jich za tu dobu vystřídalo asi pět) na neutrální půdě na základě nabídky z jejich strany, která byla podmíněna tlakem jejich autority, ale rozhodně nikoli z mé iniciativy. Nikdy jsem nepodepsal jakoukoli dohodu o spolupráci, a o každém setkání jsem podával odbočce nejprve písemnou, potom na konci už jen ústní zprávu. Naše ústředí bylo o tom pravidelně informováno. (Srovnej Skutky 4:23.) Teprve asi v roce 1987 a dále jsem Státní bezpečnosti uvedl asi 2-3 jména odpovědných bratrů, ale teprve po dotazu u nich, zda jim to nebude vadit. Souhlasili. Rozhovory však byly psychicky velmi vyčerpávající, protože to vlastně byla taková poziční šachová hra, kde se obě strany snažily získat výhodu. Nikdy jsem ji ale nepovažoval za kompromis v křesťanských zásadách.

Ptáš se asi, co to vše mělo za smysl. Nebyl jsem v Československu jediný, kdo takto postupoval. Někdo snad takovou možnost odmítl, ale potom pravidelně dostával úřední předvolání. Situace u nás po roce 1975 byla taková, že bylo možné přistoupit na určité vymezené kontakty s úřady. V roce 1980 jsme dokonce s bratrem Bohumilem Müllerem žádali oficiálně o registraci. Tyto kontakty neměly přátelský ráz spolupráce, ale mnohdy docházelo ke střetům, jako důsledek naší kazatelské a publikační činnosti. Některé střety mohly mít za následek, že StB pochopila do větší míry povahu našeho díla, takže její postoj, kromě ideologické bariéry, nebyl tak nepřátelský:

- v Praze se konaly veřejné pohřby s proslovy, aniž řečníci šli z krematoria do vazby,

- návštěva 10 000 svědků na sjezdu v Polsku 1989 byla připravena touto cestou.

Skutečnost, že nešlo o dohodu, je patrná z toho, že až do konce totality naše podzemní tiskárny byly v reálném nebezpečí přepadení a konfiskace, což se ve dvou případech skutečně stalo ještě v roce 1987. Do seznamu agentů jsem se tedy dostal proto, že jsem s muži od Stb pravidelně hovořil, a nikdy jsem nepochyboval, že si o mně 15 let dělali záznamy.

Teď ale dovol i mně několik proseb. (1) Nebylo by možné, abys mi poslal kopii onoho výpisu z rozkazu ministra vnitra Obziny č. 3/1978? Nebo kde najít tu internetovou stránku MV ČR. Bylo by to něco do mého soukromého archívu. Byl bych Ti velmi vděčný. (2) Jde mi také o toho „bratra (nechce být jmenován) z ,odbočky". Způsob, jakým Ty vystupuješ v této záležitosti se totiž diametrálně liší od způsobu jeho. On je pravděpodobně ve vážném duchovním nebezpečí, zřejmě aniž si to uvědomuje. Nemusím snad vysvětlovat, proč. (Srovnej Žalm 50:20.) Rád bych si s ním pohovořil. Mohl bys mi to umožnit? (3) Všechno ať se potvrdí ústy dvou nebo tři svědků. (5. Mojž. 19:15) Zvu Tě proto, až budeš mít cestu do Prahy, aby ses zastavil v betelu, a můžeme si víc o věci pohovořit, ale v přítomnosti dalších osob, které to prožily a které by právě pro Tebe mohly být oněmi svědky, jak to tehdy bylo.

Myslím, že to prozatím stačí. Děkuji Ti znovu za otevřenost, které si vždy nesmírně vážím. Ať Ti Jehova dál žehná!

Se srdečnými pozdravy

Tvůj bratr

E.Sobička(Fotokopie dopisu byla zaslána na redakční mail Straznavez.Cz: straznavez@centrum.cz)

KAPITOLY Z DOB TOTALITNÍCH - zpět na OBSAH


Poznámky:

Fotokopie dopisu z 8.dubna 1999 - viz zde.Ohlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz