KAPITOLY Z DOB TOTALITNÍCH
Eduard Sobička

(samizdat 1994)

OBSAH

1. Jarka Hála

2. Bratr Valenta

3. Míla Müller

4. „Schovávačky"

5. Šachty

6. Když byl jeden sbor od Zbraslavi do Roztok...

7. Pátý prosinec 1963

8. Návštěvy ze zahraničí

9. Schůzky s cestujícími dozorci

10. Tábory, dovolené...

11. Estébáci

12. „Překladatelské oddělení" v dobách totalitních

13. Jak vznikal Překlad nového světa

14. Jak pracovala „EX"

15. Jak jsme stavěli Domeček

16. Rok 1980 - žádáme o registraci

17. Akce „EISSELT"

18. Poslední den Bohumila Müllera

19. Prosincové dny 1988

20. Jak jsme v roce 1989 jeli na sjezdy do Polska...

21. „Bezejmenní"

 
Slovo úvodem...

Letos, v roce 1994, je tomu už 35 let, co jsem se oddal Jehovovi a nechal jsem se pokřtít. Bylo mi zároveň 60 let. A navíc jsme dostali od vedoucího sboru v Brooklynu úkol znovu sepsat novodobé dějiny svědků Jehovových v České republice a doplnit zejména novější období, které nebylo zahrnuto do stávající zprávy, která vyšla v Ročence 1971. To byly tedy podněty k tomu, že jsem začal své vzpomínky psát. Ale jen velmi opatrně. Proto pouze KAPITOLY. Krátké útržky zážitků a postřehů, které jsou určeny zejména mladší generaci. Ale snad si nostalgicky se mnou zavzpomínají i „old-timeři".

 

Jsou to memoáry, a tak pohled na. jednotlivé osoby a situace je můj. Zahrnují období asi třiceti roků, od konce padesátých do konce osmdesátých let 20. století. Byla to éra, kdy extrémní intolerance a brutalita komunistického režimu v našich zemích postupně opadávala, a to se projevilo i ve vztahu ke svědkům Jehovovým. Státní autority si začaly uvědomovat, že naše organizace se nedá rozbít ani zlikvidovat; že je prostě nutné ji brát na vědomí a žít vedle ní. To však bylo podle mého mínění také výsledkem toho, jak se chovali mnozí naši stateční bratři v komunistických koncentrácích v letech 1948-1960. Já jsem mezi nimi nebyl.

 

Možná se někomu bude zdát, že jsem snad nevystihl jednotlivé okolnosti tak, jak opravdu byly. Uznávám, že je to možné. Stejně tak to platí i o chronologii. Někdy se mi už léta pletou dohromady. Prosím však přesto v modlitbách Jehovu, aby tyto zaznamenané vzpomínky přijal jako součást mé služby pro posvěcení jeho jména.

 

Dokončeno v Praze dne 1. listopadu 1994.

 

Eduard SobičkaPoznámka redakce :

Fotografie a obrazová dokumentace byla doplněna redakcí Straznavez.CZ. Taktéž byly na některých míst vloženy doplňující poznámky redakce.

 

Část obrázků je s poděkováním převzata z publikací Watchtower Society.

 

Dopis Eduarda Sobičky z 8.4.1999 - viz zde.- Obsah 1.kapitola -


KAPITOLY Z DOB TOTALITNÍCH - zpět na OBSAH


Ohlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz