Svědkové Jehovovi v ČR a SR patří mezi nejhorší na světě

„Věřím jen té statistice, kterou si zfalšuji sám…“, sir Winston Spencer Churchil

Svědkové Jehovovi si velmi potrpí na statistiky a různé součty čísel, kterými dokládají rozsah své činnosti v jednotlivých zemích. Každoročně tuto statistiku uveřejňují ve Strážné věži 1.ledna pod názvem „Celosvětová zpráva svědků Jehovových za služební rok“. (Od roku 2004 ve Strážné věži z 1.února.)

Tato zpráva při podrobnějším prozkoumání pozoruhodně dokresluje situaci v České a Slovenské republice. Svědkové Jehovovi obvykle dokazují pomocí vzrůstajících čísel, že jejich činnost má Boží požehnání. O poklesech se většinou „taktně“ mlčí. Před mnoha lety v jedné z jejich dramatizací na biblické téma ztvárnili odejmutí Božího požehnání a pokles výkonnosti na příkladu sboru, kde docházelo ke krádežím ze sborové kasičky. Pokud bychom aplikovali tento princip na činnost svědků v našich zemích, museli bychom dojít k závěru, že svědkové nemají v České a Slovenské republice Boží požehnání. (Podobnost s finančním skandálem ústředí svědků, je čistě náhodná – viz Zemětřesení v pražském Bételu zde...)

Česká a Slovenská republika se zařadily mezi 22 zemí světa, kde svědků Jehovových nepřibývá, ale naopak ubývá nebo jejich počet stagnuje. V ČR ubývají každoročně od vrcholného počtu v roce 1997 na současných 15 649 zvěstovatelů (úbytek cca 700 osob). Ještě markantnější je neustálý pokles počtu pokřtěných. V roce 1993 bylo pokřtěno 1600 nových a v roce 2004 pouze 302.

Identický propad postihl i Slovensko, kde od vrcholu 12 200 zvěstovatelů v roce 1995 postupně ubylo cca 300 osob na současných 11 933. Slovensko mělo 900 nově pokřtěných ve vrcholném roce 1995 a vloni již pouhých 261. Podle porovnání z roku 2002 bylo Slovensko i přes to, že je zemí s malým počtem obyvatel, dokonce na 5. nejhorším místě na světě v absolutním počtu úbytku zvěstovatelů.

Svědkové jsou známí především tím, že obcházejí své spoluobčany a káží jim ve „službě dům od domu“. Hodiny, které touto činností stráví si pečlivě zaznamenávají. Mezi zeměmi, kde jsou zvěstovatelé nejméně aktivní jsou bratři a sestry na Slovensku na šestém místě a v ČR na místě osmnáctém. Pokud odečteme z této statistiky malé ostrovy, tak mezi standardními zeměmi je Slovensko druhé nejhorší (tedy zvěstovatelé jsou nevýkonní a tráví málo času kazatelskou službou) a ČR je s nimi mezi nejhorší desítkou.

Světové prvenství odzadu = úplně poslední místo zaujímá Slovensko v  parametru „horlivosti“ – v procentu tzv. průkopníků (káží stanovenou kvótu hodin) mezi zvěstovateli. V ČR jsou také málo horliví a jsou na 11.místě od konce mezi zeměmi s nejmenším relativním počtem průkopníků.

Někdo musí být poslední a hra s čísly je málokdy objektivní. Co je příčinou, že právě v našich zemích patří svědkové Jehovovi ve své vlastní statistice k nejhorším na světě?

Celosvětová statistika SJ - pokračování stagnace růstu? - viz zde ...


Ohlasy a diskuze - zde