Zemětřesení v pražském Bételu aneb "Kostlivec ve skříni"


Ústředí NSSJ, Praha - Černý most
Co se děje na odbočce? Je celé bývalé vedení odvoláno?
A kdo konkrétně? Kdo je nahradil? Tyká se to finančních machinací, například i financování samotného Bételu? Kdo v tom figuroval?

V říjnu 2004 zavítala mezi svědky Jehovovy v ČR zdánlivě zdvořilostní návštěva –Zónový dozorce. To je člověk, který má pověření dohlížet na činnost svědků Jehovových v určité zóně (obvykle světadíl, nebo část světadílu). Tentokrát se však nejednalo pouze o tradiční několikadenní pravidelnou návštěvu, ale o pobyt mnohem delší. Zónový dozorce také nepřijel sám. Společně s ním se objevil další vysoce postavený funkcionář s pověřením z brooklynské centrály (vedoucím sborem svědků Jehovových) provést mimořádný audit v pražském ústředí svědků na Černém mostě. Tato kontrola si nakonec vyžádala několik měsíců práce.

Odvolání výboru odbočky

Během podzimu a zimy 2004 byli odvolání ze svých pozic všichni dosavadní vrcholní představitele svědků Jehovových v ČR – tzv. „výbor odbočky“. Tento výbor měl víceméně stabilní složení od registrace NSSJ (Náboženská společnost svědkové Jehovovi) v ČR od roku 1993, tedy dlouhých 11 let. Někteří byli ve výboru mnohem déle (již z dob totalitních) a jiní kratší dobu.

Oficiální důvod odvolání obyčejným členům v místních sborech svědků Jehovových sdělen nebyl. Neoficiálně většina svědků pochopila, že důvodem byly zatím stále nevyjasněné finanční machinace a propojení s pochybnými finančními zdroji okolo J.J. (viz článek Honorární konzul). Jelikož finanční skandál zdaleka přesáhl okruh svědků Jehovových, mohli nejen oni, ale i všichni diváci díky televizním pořadům sledovat rozsah ostudy znehodnocující pověst svědků Jehovových jako organizace i jako jednotlivců. (viz reportáže TV Nova o moci peněz).

Kdo je za finanční skandál v pražském ústředí svědků Jehovových odpovědný?

Tak, jak tomu bývá: odpovědní představitelé, tedy odvolaný výbor odbočky – MUDr.O.K., JUDr.L.M., pan J.L., pan J.G. a pan E.S.

MUDr.O.K. byl v posledních letech v pozici šéfa – svědkové tuto funkci nazývají „koordinátor odbočky“ (oficiální životní příběh O.K. byl publikovaný v Probuďte se, 22.4.1996). Jako nejvyšší manažer v ČR měl nepochybně k dispozici základní informace o zdrojích financovaní činnosti svědků Jehovových. Díky svému pragmatickému naturelu si s těmito věcmi zřejmě nedělal příliš hlavu. Jelikož financí byl dostatek, či lépe řečeno nadbytek, tak proč by se měl zabývat tím, jak je výhodně investovat, když měl od toho lidi. Jako hlavní manažer však nemůže svoji odpovědnost a tedy míru viny popřít.

Pan J.L. měl bdění nad financemi v popisu práce. Je to člověk, který dobře rozumí obchodu a musel mít dostatek informací k tomu, aby si uvědomil, že peníze z nejdivočejší české verze kapitalizmu počátku 90.let, nemusejí být zcela čisté. Hlavní mecenáše pány J.J. a L.K. znal již z totalitních dob velmi dobře. Do jaké míry mu vyhovoval fakt vlastního finančního zajištění díky akciovému podílu a do jaké míry raději nechtěl o ničem vědět a neuvažoval o tom, neboť J.J. i L.K. byli jeho velmi dobří přátelé, ví nejlépe on sám.

JUDr.L.M. je právník NSSJ známý svými odpíračskými kauzami u Ústavního soudu (viz jeho kniha Bitvy beze zbraní). Jeho důsledně logicky uvažující rozum, jeho lpění i na malém detailu, a i jeho trefné bonmoty svědčí o mimořádném intelektovém potenciálu tohoto muže. Ačkoli obchod není jeho obor a nerozumí mu, jako důsledný právník si každou informaci mnohokrát ověřuje. Je nepochopitelné, že dal v šanc svoji pověst zásadového právníka, ochotného udělat vše za prosazení lidských práv. Pověst čestného právníka, kterého by někteří zkušení soudci rádi viděli na některém z významných postů českého soudnictví. Do jaké míry i u něj sehrál vliv letitého přátelství s J.J. a L.K. a jistota finančního prospěchu z jejich strany a do jaké míry nechtěl raději nic vědět, je také otázkou.

J.L. a JUDr.L.M. stáli v roce 1992 na počátku akce, která vyústila v darování budovy na Černém mostě NSSJ v ČR. Tato budova.byla zakoupena J.J. a L.K. za vytunelované peníze z Litoměřických fondů (viz - Jehovovy fondy). Společně přesvědčovali ostatní ve výboru o legálnosti akce a předložili doporučující zprávu i bratru Henschelovi ve vedoucího sboru svědků Jehovových v ústředí v Brooklynu. Ten s mafiánským tunelováním pravděpodobně neměl z USA vůbec žádnou zkušenost a i on věc posvětil.

Pan J.G. velel na odbočce služebnímu výboru a podle zpráv některých průkopníků, jejichž činnost přímo řídil, mu to velmi vyhovovalo. Pravděpodobně byl spokojen se svým postavením, ale je nepravděpodobné, že by o finančních tocích nic nevěděl. Naopak i jemu poskytované výhody nevadily.

Pan E.S. jako nejzkušenější z nich je nejrozporuplnější postavou v celé kauze. Člověk, který zažil na vlastní kůži komunistický kriminál. Člověk, kterého si StB, díky jeho obětavé povaze, doslova vodila jako loutku. (viz jeho autobiografické paměti: Kapitoly z dob totalitních). Celý život se obětoval pro druhé a celý život byl zneužíván jako oběť. Nejen StB, ale i ostatní z výboru odbočky využívali jeho povahy, neboť věděli, že když se mu to „správně podá“, bude souhlasit se vším, jako ostatní z výboru. Jeho velkým omylem bylo přesvědčení, že když je někdo svědkem Jehovovým, tak to znamená, že je poctivý. Postoj vyjádřený slovy: „je to přece bratr a tak to přece musí být v pořádku,“ se ukázal být, jako velmi neprozíravý. Zvláště když si byl sám vědom, že mnoha finančním transakcím prostě nerozumí.

Je pravdou, že hloubka finančních toků v rukách J.J. je naprosto neprůhledná a pochopit ji může pouze zasvěcený. Bohužel vedení odbočky jednalo velmi zaslepeně a v minulosti nabízené důkazy odmítali (například o propojení J.J. s časopisem 100+1, který je pln reklamy na pro svědky zakázané cigarety) s tím, že některé věci asi nemohou bratři J.J. a L.K. ovlivnit. Spokojili se s jejich ujištěním, že se sice pohybují na hranici platných zákonů ČR a vnitřních norem svědků, ale že tyto hranice nepřekračují. A to i přesto, že je od řadových svědků vyžadováno, aby se v mnohem méně závažných situacích nejen nedotýkali hranice zákona, či vnitřní normy, ale aby si raději nechali ublížit, než aby se vůbec na takové pomezí přiblížili.

"Kostlivec ve skříni"

E.S. byl první z výboru, který se z tohoto stavu probudil a přinejmenším poslední rok tajně podporoval nezávislé snahy lidí, kteří usilovali o změny. Minimálně v posledních 3 letech nebyli určití bratři spokojeni, že není řešena situace kolem J.J. a jeho finančního propojení na představitele svědků Jehovových. Tato skupina začala cíleně shromažďovat materiály nazvané pracovně „Kostlivec ve skříni“ potřebné ke spuštění celé akce jako důvěryhodný důkazní materiál, díky kterému byli vyslyšeni v Brooklynu.

Když začalo v Bételu v říjnu 2004 zemětřesení, snažili se ostatní z výboru s E.S. usmířit a také pak požadovali jeho odchod z ústředí. Tvrdili, že jde proti organizaci svědků Jehovových. A to je hřích z nejsilnějších kalibrů, kterého se může svědek Jehovův vůbec dopustit.

Jaká nastala změna?

Kauza má zatím zajímavé vyústění. Odbočka na zkoumavé otázky obyčejných členů odpovídá, že činnost dosavadního výboru byla ukončena, že mu bylo poděkováno za velmi mnoho práce, který vykonal pro rozvoj činnosti svědků v ČR, ale že také došlo k některým procedurálním chybám, ze kterých si bratři vzali poučení.

MUDr.O.K. již není koordinátor, ale pracuje dále v ústředí v překladatelském oddělení. J.L. a J.G. také zůstali a jsou řadovými pracovníky odbočky. JUDr.L.M. sundal pozlacenou desku vyvěšenou u vchodu do Bételu na Černém mostě a přesunul se i se svojí advokátní kanceláří o několik bloků jinam.

E.S. zůstal ve výboru odbočky. Ze Slovenska byl povolán bývalý koordinátor z dob nerozděleného Československa, pan T.M. a pln zkušeností z manažerských pozic mezi svědky dorazil z bývalé Jugoslávie český němec P.H.

Podle bouře, kterou následně v roce 2005 vyvolala medializace případu se zdá, že není všem změnám ještě konec. (viz Stopa vede k Jehovovi a další reportáže z TV NOVA)


Doplňující informace:

- J.L. spolu s manželkou odchází z Betelu. Má kam odejít a jak se ve svém věku uživit, bude pracovat v prosperující firmě svého syna.

- Člen odvolaného výboru odbočky NSSJ v ČR žádá finanční náhradu za nemovitost v Praze Suchdole

- Tak už máme nový výbor odbočky!

Zpracováno též s využitím informací z diskuse na www.okoun.cz.


Ohlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz