Strážná věž obhajuje svobodu projevu. Nikoli však pro disidenty.

Banner Quotes.watchtower.ca

Internetové stránky quotes.watchtower.ca napadnuty právníky Společnosti Strážná věž, přestože pouze citují z jejích publikací.

Společnost Strážná věž (dále jen WTS) podala 8.9.2005 u Nejvyššího soudu státu Ontario v Kanadě žalobu na autora stránek quotes.watchtower.ca .

(Kopie textu soudní žaloby je v anglickém originále v plném znění zde: 2005/09/8 Watchtower statement of claim)

Svoboda projevu pro všechny
(…ale tím samozřejmě nemyslíme naše odpůrce…)

Watchtower 15/09/1984 p.6, "Svědomité studium Bible ukazuje, že Král Ježíš Kristus bude národy pást železnou holí..."Svědkové Jehovovi jsou známi svým letitým bojem za svobodu náboženského projevu a mají za sebou vyhrané soudní pře i u nejvyššího soudu USA, které jim zabezpečily právo rozšiřovat jejich náboženskou literaturu dům od domu. Jsou známi jako přední zastánci svobody projevu v USA i v jiných zemích světa. Chlubí se také tím, že jejich vyhrané právní pře umožnily i jiným lidem mít užitek z této svobody projevu.

Nicméně současné vedení WTS si zjevně nemyslí, že by těchto práv měli požívat i ti, kteří s jejich naukami nesouhlasí.

Byl jsem po léta přesvědčen o jediném informačním kanálu

Skutečně se Bůh o nás stará?, brožura, 1992: "Lidé, kteří se nepodřizují Boží vládě, budou brzy zničeni v Armagedonu. Lidé, kteří se této vládě podřizují, přežijí do spravedlivého nového světa"Autor stránek o sobě říká, že byl po léta svědkem Jehovovým a věřil, že WTS je jediným informačním kanálem mezi Bohem a lidmi v dnešní době. Na základě poctivého výzkumu publikací WTS zjistil, že tomu tak není, a začal sbírat materiál, který usvědčuje WTS ze lži a manipulací s fakty pomocí jejích vlastních vyjádření v publikacích.

Jeho stránky obsahují výhradně citáty z literatury WTS bez jakéhokoliv doprovodného (natož zpochybňujícího) komentáře. Jsou rozděleny podle jednotlivých témat a citují příslušné pasáže ze současných i historických publikací WTS, které se k danému námětu vztahují. Jsou zde citace z publikací WTS například k těmto námětům: rok 607 př.n.l., rok 1914, homosexualita, znásilnění, generace roku 1914, Zjevení 22:12, Sodoma a Gomora, číslo 666, Leviatan, změny v publikacích, Russell, Russellův hrob, nadřazené autority, definice lži a mnohé další.

„Zastánci svobody projevu“ potírají svobodu projevu

Watchtower LibraryJako „zastánci svobody projevu“ se představitelé WTS v takové situaci neštítí použít tlak a soudní hrozby, aby umlčeli rozšiřování faktů, které jim nevyhovují.

Pod zástěrkou ochrany autorských práv se nyní WTS snaží všemi způsoby dosáhnout zrušení těchto internetových stránek. Snaží se například dokázat, že citace jsou nečestně vytrženy z kontextu, a zároveň, že je použit příliš velký objem citací a jedná se o neoprávněné rozmnožování díla.

Watchtower Library, LogoWTS žaluje autora stránek za porušení autorského práva, za zneužití obchodní známky, za porušení EULA uvedeného na CD ROM Watchtower Library a za další porušení zákona.

V žalobě se také uvádí, že účelem těchto stránek je „zdiskreditovat“ WTS. To je velmi pozoruhodné tvrzení, neboť stránky skutečně neobsahují nic jiného, než citace z publikací WTS. WTS tím sama přiznává, že citace z její vlastní literatury ji může poškodit.

w 01/02/1985Je logické, že se WTS nelíbí, když ji její vlastní literatura usvědčuje z mnoha omylů týkajících se například nesplněných proroctví. Vlastní literatura ji také usvědčuje z provádění neustálých změn v různých datech a v biblické chronologii, ve vyhlašování dogmatických nauk, které se později změní v úplný opak, nebo že propaguje pseudolékařská šarlatánská doporučení. Taktikou WTS historicky vždy bylo, aby takové omyly potichu upadly v zapomnění a již nebyly mezi samotnými SJ, ani mezi lidmi vně, více připomínány.

Autor uvádí, že byl pouze jedenkrát kontaktován WTS ohledně otázky legálnosti jeho stránek. Ačkoli odpověděl a žádal další doplňující informace, nedostal již od WTS žádnou další odpověď. V žalobě se však uvádí, že byl žádán o nápravu opakovaně. Zdá se, že tato lež je ze strany WTS jejím způsobem „duchovního válčení“.Během psaní tohoto článku se situace změnila. 25.prosince 2005 dosáhla WTS svého cíle a stránky byly zrušeny. Následující článek přinese o této kauze podrobné informace: Společnost Strážná věž zrušila disidentské internetové stránky quotes.watchtower.ca - viz zde.

Kopie původních stránek quotes.watchtower.ca se nacházejí zde: http://quotes.zde.cz

nebo:

http://www.reexamine.org/quotes/

http://www.qwotes.info

http://watchtower-quotes.ath.cx/

Je však vysoce pravděpodobné, že některé z uvedených odkazů přestanou také fungovat …Ohlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz