Společnost Strážná věž zrušila disidentské internetové stránky quotes.watchtower.ca

Zjevení — Jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo! , str. 5225.prosince 2005 dosáhla Společnost Strážná věž (dále jen WTS) uzavření internetových stránek, které obsahovaly citace z její literatury. (viz článek Strážná věž obhajuje svobodu projevu, nikoli však pro disidenty)

Requiem za badatelské internetové stránky

Na základě dohody WTS s majitelem a autorem stránek quotes.watchtower.ca, bývalým svědkem Jehovovým panem Mosierem, byly z těchto stránek odstraněny veškeré informace a doména přešla do majetku WTS. Pan Mosier musel smazat všechny kopie těchto stránek a musel zničit všechna svoje CD s Watchtower Library. WTS pak zrušila žalobu na pana Mosiera (Poznámka pana Mosiera: „Zrušení“ ve skutečnosti znamená, že žaloba je pozastavena a kdykoliv může být obnovena. S tímto vědomím již budu žít po zbytek života.)

(Úplný text uzavřené mimosoudní dohody je v originále zde .pdf ).

Pan Mosier nesmí kvůli bodu 12 dohody veřejně komentovat průběh jednání, za kterých byla dohoda uzavřena. Na druhé straně, ale smí poskytnout informace o požadavcích dohody, což udělal jejím zveřejněním, neboť jak sám uvádí: „Nemám, co skrývat. Možná o všem napíši knihu nebo natočím filmový dokument. Děkuji všem, kteří mi nabízeli svoji pomoc morální i finanční.“Často kladené otázky panu Mosierovi:

Otázka: Jistě Vám mnoho lidí nabídlo finanční pomoc. Nabídl jsem Vám peníze, ale Vy jste je nepřijal. Proč jste svoji právní při s WTS tak snadno vzdal?

Mosier: Jsem opravdu všem vděčný za jejich finanční nabídky. Nicméně, pokud si uvědomíte o jak velké finance by mohlo jít, je jasné, že by to byl marný boj. Spory o intelektuální vlastnictví (autorskoprávní) jsou pro právníky lahůdkou. Nejnižší sazba začíná na 500$ za hodinu, ale pokud by šel můj případ k soudu, celkové náklady na přípravu procesu by mohly snadno vyšplhat někam mezi 50,000$ až 100,000$. A to ještě před tím, než bych vůbec poprvé předstoupil před soudce. U soudu mohou být náklady na jeden den procesu cca 10.000$.

Když jsem sečetl všechny poskytnuté nabídky na finanční pomoc, vyšla mi částka mezi 2,000$ až 3,000$. To je částka, která by stačila na pokrytí jednoduchého soudu, jako je třeba nekomplikovaný rozvod a podobně, ale v žádném případě nemohla pokrýt náklady na můj případ. Vím, že mnozí mi nabídli peníze ze svého nedostatku, podobně jako chudá vdova v Ježíšově podobenství. Nemohl jsem s dobrým svědomím něco takového přijmout.

Rád bych požádal všechny, aby tyto peníze poskytli panu Lawrenci Hughesovi z Calgary, otci zemřelé Bethany – oběti nauky WTS o krvi, který vede s WTS v této věci velmi slibný spor (Článek "Otec žádá spravedlnost - soudní pře se svědky Jehovovými pokračuje" viz zde).


Otázka: Pokud byste proces vyhrál, můžete uplatňovat proplacení všech soudních výdajů. Proč s tím nepočítáte?

Mosier: To je pravda, ale nejprve bych stejně musel tyto peníze do sporu investovat. Máte 100,000 $ ? Já nikoli. Ano, mohl bych možná získat druhou hypotéku na svůj domov, prodat auto, atd. Ale pravděpodobně by to nestačilo a dalo by se očekávat, že by se WTS snažila protahovat spor, protože vědí, že moje fondy by se vyčerpaly mnohem, mnohem dříve než jejich. Jen uzavření „rychlé“ mimosoudní dohody trvalo 3,5 měsíce. Jak dlouho bych s nimi vydržel bojovat?


Otázka: Jejich žaloba je naprosto absurdní. Dokonce si sami protiřečí ve svých argumentech. Žádná autorská práva jste neporušil. Proč je necháváte vyhrát?

Mosier: Nejde o to, co je správné a špatné, jde o zákon. Byl jsem velmi naivní. Myslel jsem si, že moje internetové stránky jsou zcela ve shodě s autorským zákonem. A proto jsem měl pocit, že mi nic nehrozí. Ale byl jsem velmi naivní, když jsem si myslel, že když neporušuji žádné zákony, WTS proti mně nic nepodnikne. Zřejmě jsem přecenil jejich slušnost, nebo spíše podcenil jejich schopnost vykonstruovat falešné obvinění. Měl jsem pocit, že by se k něčemu podobnému snížily snad jedině nějaké radikální skupiny typu scientologů. To byl můj velký omyl.

Zjevení — Jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo! , str. 233: Nad těmi, kteří jednali pod vlivem Satanova znečištěného ‚vzduchu‘, budou muset být vykonány Jehovovy spravedlivé rozsudky"Zjevení — Jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo! , str. 233,
vydala WTS, 1988:


"Nad těmi, kteří jednali pod vlivem Satanova znečištěného ‚vzduchu‘, budou muset být vykonány Jehovovy spravedlivé rozsudky."

WTS má přístup k milionům dolarů v hotovosti a obrovský majetek. Také si může vydržovat právníky. Může je oblékat, živit, ubytovávat a platit jim z darů, které byly vyjmuty ze zdanění. WTS je z 80% vydavatelství a z 20% právnická kancelář. A to ani není potřeba dobrého právníka k tomu, aby začal někoho obtěžovat jen tím, že zahájí soudní spor. WTS si osvojila způsoby špičkových advokátních kanceláří. Ale já si přesto myslím, že upřímně očekávali, že soud proběhne. Zřejmě neodhadli, jak hluboko má „Satan“ do kapsy!


Otázka: Jsem multimilionář. Proč nemohu financovat Váš spor?

Mosier : A kde jste byl před 3 měsíci? Potřebujete někoho, aby opravil Váš počítač?

Nyní vážně. I kdyby taková nabídka byla skutečná, nebyl bych ochoten pokračovat ve svém boji. Poslední 3 měsíce si vzaly obrovskou citovou daň na mě, a mnohem více na mojí milované manželce. Moje žena nikdy nebyla svědkem Jehovovým a nezaslouží si, aby trpěla kvůli WTS.

Spor přišel v době, kdy jsem měl pocit, že je moje bývalé spojení s WTS již dávno za mnou, a že již žiji jako normální člověk. Aktualizace stránek jsem již prováděl jen zřídka. Také jsem si uvědomil, že katalogizovat zajímavé citace z literatury WTS je nekonečná práce. Obvinění a podání žaloby bylo pro mě jako blesk z čistého nebe.

Musíte si vybrat bitvy, které chcete vést. A toto není bitva, kterou bych chtěl podstupovat. Jestliže máte dost peněz a chcete ukázat světu ,jak se WTS chová pošetile, když chce umlčet svoje vlastní slova, máte moje uznání. Přeji Vám mnoho síly. Ale uvědomte si, že hrajete na jejich hřišti a podle jejich pravidel.


Otázka: Stáhl jsem si kopii Vašeho webu a chci ji dát na své vlastní stránky. Ublíží Vám to? Mohu to udělat?

Mosier : K tomu se nemohu vyjádřit. Musel jsem zničit všechny kopie, „o kterých jsem věděl a byl jejich správcem“. Jestliže si založíte svoje vlastní stránky, nechci o tom vědět a nakonec ani nemohu mít nad tím kontrolu.


Otázka: Vaše stránky byly velmi kvalitním zdrojem. Byly jedinečné v tom, že citovaly původní literaturu a dokumenty WTS a nijak je nekomentovaly. Mnoho jiných stránek zkoumajících svědky Jehovovy a WTS se na ně odkazovalo. Co si o tom myslíte? Pomyslel jste na děti? Zamyslel jste se někdy vůbec nad dětmi?

Mosier : Jsem skutečně velmi smutný, že jsem byl nucen kvůli perzekuci ze strany WTS tento zdroj informací odstranit. Ale svět se točil před mými stránkami a bude se točit dál.

Jsem přesvědčen, že nejškodlivější a nejúčinnější zbraní proti WTS (a každé totalitní organizaci) je pečlivé studium jejich vlastních slov a činů. WTS prosperuje díky informační kontrole, včetně kontroly přístupu k jejich vlastním informacím – podle zásady „ne příliš mnoho a ne příliš brzy“. Je jasné, že moje stránky zasáhly bolavé místo starých mužů, kteří tuto organizaci řídí. Ve své žalobě napsali, že moje sbírka jejich vlastních slov má jediný cíl: přivést je do rozpaků. Nevím, jak něco takového mohli cítit, a i kdyby byl takový směšný nárok pravdivý, neznám žádný paragraf v autorskoprávním zákoně, který by hovořil o nějakých „rozpacích“.

Možná že jednoho dne nějaký mladý rytíř Jedi nebo starý Mistr Jedi pozvedne světelný meč.

O rozmáčknutých švábech je známo, že se množí rychleji než je stačíte všechny rozmačkat. Není třeba se bát toho jednoho, kterého jste rozmáčkli, ale těch 10.000 dalších schovaných pod kredencí.Související odkazy

Předchozí článek: Strážná věž obhajuje svobodu projevu. Nikoli však pro disidenty.

Kopie původních stránek quotes.watchtower.ca se nacházejí zde: http://quotes.zde.czOhlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz