Dopis vedoucího sboru svědků Jehovových všem sborům z dubna 2008:

 

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI
NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST

 

Všem radám starších

 

KE ČTENÍ NA ZÁVĚR STUDIA STRÁŽNÉ VĚŽE V TÝDNU 21-27. DUBNA 2008:

 

Drazí bratři,

 

jak je uvedeno v Bibli v 1. Korinťanům 7:31, „scéna tohoto světa se mění“. Každý proběhlý den potvrzuje, že tato slova jsou inspirována a pravdivá. Jak se přibližuje „velké soužení“, satan proti nám zvyšuje svoji nenávist. - Mat. 24:21, 1. Petra 5:8, 9, Zjevení 12:17

 

Vedoucí sbor chápe velmi dobře vzrůstající tlaky, kterým čelíte jako Pánovy milované ovce. Stejně jako vedoucí sbor v prvním století, nechceme, abyste nesli větší náklad než ten, který je nezbytný. (Skutky 15:6, 2) Proto jsme se na rozjímáních a modlitbách rozhodli přijmout opatření, abychom vám ulevili od těchto břemen tím, že změníme týdenní program shromáždění. (Matouš 11.28-30)

 

Od 1. ledna 2009 bude Sborové studium knihy zkombinováno se  Školou teokratické služby a se Služebním shromážděním. Už nebude známo jako Sborové studium knihy. Místo toho bude nazváno Sborové studium bible. Po písni a modlitbě bude délka studia dvacet pět minut a studium bude vedeno podobným způsobem jako v současnosti. V jeho vedení se budou střídat kvalifikovaní starší. Poté bude následovat Teokratická škola, která bude trvat třicet minut. Poté po další písni začne Služební shromáždění, které bude trvat třicet pět minut. Shromáždění bude zakončeno písní a modlitbou. Takto sestaveno bude celé shromáždění trvat jednu hodinu čtyřicet pět minut, včetně modliteb a písní.

 

Schůzky před svědeckou službou budou probíhat podle současného systému a budou se skládat z malých skupinek. Později vám zašleme dodatečnou informaci o Sborovém studiu Bible a schůzkách před svědeckou službou.

 

Tato změna našich týdenních programů přináší spoustu výhod. Například méně cest na sborová shromáždění ušetří jak čas, tak pohonné hmoty, které jsou v mnoha zemích dražší a dražší. Ale je tady ještě mnohem významnější výhoda – více času na studium Bible na osobní a rodinné úrovni.

 

Výsledkem změn v našem týdenním programu bude posilnění rodiny po duchovní stránce tím, že jeden večer bude věnován rodinnému uctívání. Hlavy rodin se musí chopit autority dané jim Jehovou pro vedení svých domácností při důležitém týdenním studiu Bible.  (Deuteronomium 6:6, 7) A svobodní bratři a sestry, kteří nemají rodinné závazky, mohou využívat tento čas k osobnímu studiu Bible.

 

Je nezbytné „vykupovat příhodný čas“ a posilovat jeden druhého, když očekáváme události, které brzy nastanou. (Efezanům 5:15, 16) Jehovův den se opravdu rychle blíží. (Sefanjáš 1:14; 2. Petra 3:12) Takže je naléhavější než dříve využívat čas, který zbývá, abychom budovali jeden druhého „nejsvatější vírou“. (Juda 20)

 

Dobře využijme změn, když následujeme Velkého Pastýře, který nás vede na šťavnaté pastviny, kde najdeme klid a občerstvení. (Žalm 23:2, 3) Modlíme se, aby vás Jehova dále chránil a dával vám duchovní sílu v těchto těžkých časech.

 

S křesťanskou láskou

 

Vaši bratři,

Vedoucí sbor Svědků Jehovových

 

P.S. Předsedajícím dozorcům: Po přečtení tohoto dopisu umístěte tento dopis na nástěnku, kde zůstane po dobu dvou týdnů.

 

(Text dopisu není originální kopií, ale jedná se o překlad, http://www.jehovahs-witness.net/watchtower/bible/157251/1/News-Flash-Letter-from-Governing-Body-announcing-meeting-schedule-changes).Odkazy:

- Změna systému shromáždění svědků Jehovových od ledna 2009.

- Komentáře, které se objevily k tématu „Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009“ na diskuzi straznavez.goodforum.net.Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz