Komentáře, které se objevily k  tématu „Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009“ na diskuzi straznavez.goodforum.net.

(http://straznavez.goodforum.net/aktuality-f3/).
Komentáře jsou zkráceny a redakčně upraveny.

„Jednamáma“,  7.5.2008:
To mi připomíná ona znázornění, že shromáždění jsou jako pět prstů na ruce. Pokud na jedno nechodíme, je to jako bychom se Božího království drželi už jen 4 prsty a ne celou svou silou ... hi. No tak teď abychom si všichni usekli jeden prst, jinak se budeme držet jen částečně ... 
No, ale trochu vážně ...
Písmo říká: Kde se totiž shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem uprostřed nich.“
Jak často bylo zdůrazněno, že pokud se neúčastníme i třeba jen knihy, tak se okrádáme o svatého ducha. Že i kdybychom si látku probrali doma, nemůžeme z toho mít takový užitek, jako když jsme na programu v sále s ostatními bratry. Že se připravíme o myšlenky, které řeknou ostatní a tím i třeba o pomoc od Boha, kterou nám může posílat právě skrze komentář onoho bratra nebo sestry......
A co teď? Nebudeme se okrádat o svatého ducha?
Pokud to vezmu doslovně, tak třeba manželský pár má vyhráno, protože jsou dva a oni si ducha zajistí, ale co chudák svobodný, když si bude studovat sám? V tom případě je mi ho ze srdce líto, protože podle vysvětlení svědků by musel mít ducha méně a méně. Nota bene, když není dovoleno, aby se křesťané scházeli v malých skupinkách sami ke studiu Bible.
Všechno by to možná nevyvolalo takový ohlas, kdyby se tak nezdůrazňovalo jak moc je důležité být na každé knize a na každém jiném programu a netradovalo, že když začneme opouštět jedno shromáždění, brzy začneme opouštět i další......a nakonec odpadneme = zavržení Bohem. Používalo se příliš silných výrazů a nyní je to obrat o 180 stupňů....

„Patrobas“, 18.11.2008:
… Teď byl ve vedlejším sboru bételový řečník bratr Hamadej … Podstatnou část proslovu věnoval tomu, že připravoval ovečky na to, jak to bude po novém roce, až najednou bude o jedno shromáždění míň.
Zaujalo mě jedno jeho přirovnání. Jak známo, pravověrní Židé slaví sabat, což je den, kdy nepracují. Ale není to den naprostého klidu nebo celodenního ležení na gauči. Pravověrní Židé prý jdou do synagógy v pátek večer, pak v sobotu ráno, den stráví čtením Písma a rozjímáním a v sobotu večer před západem slunce se znovu sejdou v synagóze. A tak tedy tak jako pro Žida není sobota dnem „odpočinku“, ani pro nás nemá být nově nabytý jeden večer v týdnu příležitostí věnovat se odpočinku či neduchovním věcem. Vyjádřil obavu, že si od nového roku zavedeme rodinný program, který se časem uvolní z důvodu např. prací na zahradě, rekreace nebo „shoppingu“.
To přirovnání se sabatem je trochu přitažené za vlasy, jelikož sobota/sabat je Židy považován za dar od Boha, kdežto nově nabytý volný pátek můžeme nanejvýš považovat za dar od „vedoucího sboru“. To, že kdysi dávno bylo shromáždění dvakrát týdně a najednou nám jedno přidali, už nevzpomínal.
Nejzajímavější byl výrok, že vedoucí sbor přenáší odpovědnost na bratry a sestry za to, co si budou ten večer studovat. A dokonce to podpořil textem z Gal. 5:13  „byli jste povoláni ke svobodě“, což je pikantní, jelikož tento text říká, že křesťan již není otrokem mojžíšského zákona, ale jeho svědomí mu říká, co může a co ne. Kéž mnohým bratrům dojde, že jsme svobodní od toho, co mám „věrný a rozvážný otrok“  nebo vedoucí sbor nalinkuje - které knihy můžeme číst, s kým se můžeme bavit nebo na jaké akce můžeme chodit …

„Jiří“, 15.12.2008:
… Prosím Vás pochopte to, akcionářům v USA teče do bot a tak konají kroky k vlastní finanční záchraně. Proč se během několika let v Brooklynu prodalo několik lukrativních budov (hotelů), které patřily společnosti? A proč o tom neinformují své „milované“ ovečky? Proč se staví rychlostavby sálů Království? Aby se, až bude potřeba prodat drahý pozemek, budova rychle zbourala s minimálními náklady. Proč u odboček a farem po celém světě jsou tak velká prostranství, parky atd., která nejsou vůbec využita? Nevěřte tomu, že to má jen ten účel aby se tam obyvatelé cítili dobře. Jde o to, že volné plochy jsou velmi vhodné parcely k prodeji a tedy k vysokým ziskům pro akcionáře…

„26“, 19.12.2008:
Myslím že pravý důvod této změny je ten, co se už probíral na začátku. Věrný a rozvážný otrok v NSK nabádal své ovečky, aby se neúčastnily studia Bible mimo shromáždění, protože to vede k odpadlictví (reagoval tak na ne málo skupin SJ které celé, či mnozí SJ z nich, odešly od organizace) Následně věrný a rozvážný otrok oznámil, že ruší Studium knihy ... Evidentně vedení Společnosti vyhodnotilo, že při Studiu knihy je v malé skupince větší prostor pro komentář (šťouravé otázky), což může vést k nekontrolovanému bádání v Písmu. A Studium knihy se tím jeví jako potenciálně nebezpečné, neboť je zde krůček k tomu, aby se pár bratrů vyjadřovalo kriticky k věrnému a rozvážnému otroku ...

„Trojan“, 28.4.2008:
K dopisu z vedoucího sboru nemám žádné výhrady. Dva programy týdně jsem si přál už delší dobu, náklad teď bude lehčí, i když to má i své stinné stránky. Např. někteří nemají odvahu se hlásit na shromáždění celého sboru. Na studiu knihy odpovídali [na otázky].

„Dozorčí“, 28.4.2008:
Podle mě zrušení „Knihy“ je jasným krokem k tomu, aby sbor byl stoprocentně ovládán loajálními staršími sboru. Dle mých zkušeností a informací ze sboru se na Studiu knihy mluvilo příliš otevřeně, někdy se tam rebelovalo a dozorci [=starší] neměli potřebný přehled nad stádečkem. Toto na ostatních shromážděních nehrozilo. Domácí prostředí vedlo k tomu, že se bratři svěřovali s věcmi, které by oficiálně neprezentovali. Osobně si myslím, že zrušení „Knihy“ je dalším organizačním krokem k přitažení uzdy ve sborech a dalším tahem proti nezdravému liberalismu a přílišné otevřenosti některých ve sboru. Takže nikoliv k ušetření obsahu portmonek jednotlivých zvěstovatelů v době inflace a ropné krize.Odkazy:

- Změna systému shromáždění svědků Jehovových od ledna 2009.

- Dopis vedoucího sboru svědků Jehovových všem sborům z dubna 2008.Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz