Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností - detail NSSJ (stav k 3.8.2005)

Údaje o NSSJ v ČR jsou převzaty ze serveru ministerstva kultury ČR - viz zde.
(Viz též Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností - zde)

MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

Stav ke dni: 3.8.2005
Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností

POZOR - viz Ostatní skutečnosti

Název: Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
Sídlo
Ulice a číslo: Bryksova 939/37
Obec: Praha 14-Černý Most
PSČ: 19821
: 60163291

Registrace
Datum: 01.09.1993
Číslo: 8475/1993/20

Orgán církve (náboženské společnosti)
Název: Výbor společnosti
Sídlo: Bryksova 939/37, Praha 14-Černý Most, 19821
Členové orgánu
člen výboru společnosti Eduard Sobička - Zapsáno: 01.01.1994
člen výboru společnosti Dr. Ondřej Kadlec - Zapsáno: 01.01.1994 Vymazáno: 26.07.2005
člen výboru společnosti Jan Glückselig - Zapsáno: 01.01.1994 Vymazáno: 26.07.2005
člen výboru společnosti Jaromír Leneček - Zapsáno: 01.01.1994 Vymazáno: 26.07.2005
člen výboru společnosti Peter Hamadej - Zapsáno: 27.07.2005
člen výboru společnosti Antonín Murin - Zapsáno: 27.07.2005


Oprávnění k výkonu zvláštních práv
Rozsah oprávnění: Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky. Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody. Vyučovat náboženství na státních školách.

Datum přiznání: 07.01.2002

Ostatní skutečnosti:
• K platnosti právních úkonů jsou zapotřebí podpisy nejméně dvou členů výboru.

V kolonkách Zrušení registrace, Likvidace, Konkurz a vyrovnání, Zánik není žádný záznam.Souvislosti viz články:

- Člen odvolaného výboru odbočky NSSJ v ČR žádá finanční náhradu za nemovitost v Praze Suchdole

- Základní dokument Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi sestavený podle § 10 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb.Ohlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz