Člen odvolaného výboru odbočky NSSJ v ČR žádá finanční náhradu za nemovitost v Praze Suchdole

Ač odvolán, přesto nadále před státními orgány zastupuje svědky Jehovovy - jak je to možné?
Další ze "100+1 právnických kliček" Společnosti Strážná věž?

(16.8.2005: Aktualizované informace - viz Tak už máme nový výbor odbočky!)

Koncem roku 2004 byli na základě vnitřního auditu provedeného v pražském ústředí Náboženské společnosti svědkové Jehovovi v České republice (NSSJ v ČR) odvoláni ze svých funkcí dosavadní členové Výboru odbočky (viz Zemětřesení v pražském Bételu aneb "Kostlivec ve skříni").

Namísto dosavadních členů výboru JUDr.L.M., Dr.O.K., J.G. a J.L byli povoláni ze Slovenska T.M. a z Jugoslávie český němec P.H.. V novém výboru zůstal z původního pouze E.S. Zdálo by se logické, že odvolaný člen nemá již právo zastupovat NSSJ jako její představitel. V orwellovské organizaci svědků Jehovových (viz Svědkové Jehovovi žijí podle Orwellova románu 1984) to ale možné je.

Nemovitostí jsme ochotni zříci se za přiměřenou finanční náhradu

Ministerstvo kultury od listopadu 2004 řeší úkol majetkového narovnání mezi státem na jedné straně a církvemi a náboženskými společnostmi na straně druhé. Ekumenická rada církví vystoupila v únoru 2005 s návrhem řešit majetkové narovnání tzv. rentou. Ministerstvo zpracovalo další materiál k problematice majetkového narovnání metodou tzv. restituční tečky a rozeslalo tento materiál do připomínkového řízení dne 17.3.2005. K tomuto materiálu se měli možnost oficiálně vyjádřit i svědkové Jehovovi.Dopis z 25.3.2005
V odpovědi (viz Dopis z 25.3.2005, Návrh dalšího postupu ve věci majetkového narovnání) NSSJ v ČR navrhuje ustoupit od soudního sporu a vznáší pouze jediný požadavek, a to na finanční vyrovnání za zabavenou nemovitost v Praze na Suchdole (před komunistickou érou zde sídlilo ústředí NSSJ). Na tomto požadavku samém by nebylo nic pozoruhodného. Znalce poměrů v NSSJ také nemůže překvapit, že odvolaný člen výboru odbočky JUDr.L.M. je v záhlaví zmíněného dopisu uveden jako právní zástupce NSSJ (tedy jako osoba, která záležitost vyřizuje).

Poněkud překvapující však je, že dopis podepsal kromě staronového člena výboru odbočky E.S. i odvolaný J.G. Proč je uveden i jeho podpis?

"Základní dokument NSSJ v ČR"

Církve a náboženské společnosti jsou v ČR zřizovány a jejich činnost je regulována dle zákona 3/2002 o církvích a náboženských společnostech (novelizován 4/2003 Sb. Nálezem ústavního soudu). K registraci je podle §10 tohoto zákona nutné, kromě jiného, předložení "Základního dokumentu církve a náboženské společnosti" s patřičnými údaji (viz faksimile Základního dokumentu NSSJ v ČR str.1 a str.2). Veřejně přístupné jsou nejdůležitější údaje o registrované církvi nebo náboženské společnosti v Rejstříku svazu církví a náboženských společností (viz výpis z Rejstříku). V Základním dokumentu NSSJ v ČR i v tomto rejstříku je uvedeno, že k platnosti právních úkonů jsou zapotřebí podpisy nejméně dvou členů výboru společnosti (viz Rejstřík a Základní dokument - str.2, odstavec 1 - pokračování písmene f)).

Je proto překvapením, že několik měsíců po svém odvolání vystupuje před Ministerstvem kultury odvolaný J.G. nadále jako člen výboru společnosti.

Zákon 3/2002
Základní dokument str.1
Základní dokument str.2
Rejstřík

(Základní dokument Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi sestavený podle § 10 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb. viz též zde)

Proč nebyly opraveny údaje o NSSJ v Rejstříku ministerstva?

Podle §15 zmíněného Zákona o církvích a náboženských společnostech není změna ve složení výboru společnosti důvodem ke zrušení registrace. Je však povinností oznámit tuto změnu ministerstvu nejpozději do 10 dnů, od jejího vzniku, a pokud splňuje všechny náležitosti, je ministerstvo povinno do dalších 5 dnů tuto změnu zanést do Rejstříku církví a náboženských společností.

Ještě v červnu 2005 tyto údaje opraveny nejsou. V Rejstříku (viz zde) nadále figurují odvolaní členové. Proč?

Máme dva výbory? Nebo pro NSSJ neplatí zákony ČR?

JUDr.L.M. se otevřeně zeptat nemůžeme. Možná uplatnil stejné kouzlo jako při pověstných odpovědích na otázky při registraci NSSJ v roce 1993. Tehdy přípravný výbor odpověděl na otázky ministerstva, zda NSSJ učí, že člen nemá přijímat krev a nemá nastoupit vojenskou ani civilní službu, 3x jasně "Ne, nevyučuje" (viz faksimile dopisu přípravného výboru NSSJ z 30.7.1993 str.1, str.2 a str.3). Vysvětlující dopis sborům pak uváděl, že právní subjekt (= NSSJ v ČR) to nevyučuje, ačkoli to vyučuje Bible a literatura Společnosti Strážná věž (faksimile vysvětlujícího dopisu - zde).

Registrace - příloha str.1
Registrace - příloha str.2
Registrace - příloha str.3
Vysvětlení sborům

Použijeme-li obdobnou logiku, můžeme dojít k závěru, že možná má nyní NSSJ v ČR výbory dva. Jeden oficiální "výbor společnosti" vystupující před ministerstvem a druhý "výbor odbočky", který duchovně vede sbory.

Jeden z odvolaných členů, J.L., odchází z Bételu. Teoreticky by mohl v budoucnu zastupovat společně s někým dalším NSSJ v ČR zcela nezávisle na "výboru odbočky". E.S. má zdravotní problémy a tak snadno nastane situace, kdy NSSJ nebude moci právně zastupovat ze současného vedení už vůbec nikdo.

Zrušení registrace je možné podle §22 odst. 1c) zákona o církvích a náboženských společnostech, vyvíjí-li registrovaná církev a náboženská společnost činnost v rozporu s právním řádem.

Odpověď na položené otázky neznáme. Možná, že jde jen o "nafouknutou bublinu". Bude ale jistě zajímavé dále sledovat vývoj v této záležitosti.

Uveřejněno 12.7.2005.

(16.8.2005: Aktualizované informace - viz Tak už máme nový výbor odbočky!)

Ohlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz