Dobrovolné dary vybírané na sjezdech svědků Jehovových

Svědkové jsou během programu sjezdu několikrát pochváleni za příspěvky (nenápadné upozornění), které vhazují do velkých schránek umístěných viditelně na mnoha místech stadionu. Ačkoli si mnoho svědků myslí, že tyto peníze slouží především k pokrytí nákladů sjezdu, není tomu tak. Vybraná částka obvykle tyto náklady mnohonásobně převyšuje, a je odesílána na účet Watchtower Society.1,2 Málokdo z nich si přečte tuto informaci, ačkoli je každoročně vytištěna v programu sjezdu:

Tuto skutečnost potvrzuje i následující zaslaná zkušenost:

 

Účetní oblastního sjezdu

 

„V roce 1995 jsem byl jmenován účetním oblastního sjezdu v Hradci Králové (Sjezd se konal 7.-9.července 1995). Účetní sjezdu je člověk, který sedí ještě s dalšími dvěma v uzamčené místnosti, a pořadatelé mu každý den po skončení programu nosí bedny s vybranými příspěvky. Účetní peníze spočítá, zapíše, a dá do větší bedny. Vede také evidenci výdajů (pronájem haly, chlebíčky a cesťák pro hostujícího řečníka, atd.). Výdaje tohoto sjezdu se počítaly v desítkách tisíc (cca 60.000,-). Příjmy byly za každý den okolo 3/4 milionu. Přesto se každý den z podia děkovalo za štědrost bratrů, a zároveň se ohlašovalo, že náklady sjezdu byly vysoké, a že vybrané příspěvky je dosud nepokryly. Šel jsem za předsedajícím sjezdu br. Bambasem a navrhoval jsem, aby už toto poslední den sjezdu v neděli nehlásili, ale jen poděkovali. Ten mi řekl, že tato "oznámení" jsou ústředím doslova předepsaná, a že si je netroufne měnit. Byl tam ale také přítomen br.Sobička z výboru odbočky NSSJ v ČR jako pozvaný řečník, a proto jsme šli za ním. Ten nás však ujistil, že není v naší pravomoci text měnit. „Utěšil mě“ ale, ať si pošlu pro chlebíčky a pro limonády, a peníze na to vezmu z těch příspěvků, když tedy přebývá. A tak bylo v neděli opět přečteno, že jsme dosud nevybrali na vysokou režii sjezdu. Účastníci sjezdu se slitovali a neděle byla tím nejbohatším dnem. Ve schránkách se objevil kromě téměř milionu korun např. i zlatý náramek a zlaté náušnice. Krajskému dozorci jsem pak sdělil, že účetního sjezdu už nikdy dělat nechci.“

- Z dopisu Aleše Nejedlého

 

Jak dosvědčuje bývalý člen vedoucího sboru svědků Jehovových, donedávna se dokonce veškerý výnos z oblastních sjezdů posílal Společnosti Strážná věž.

 

„V USA to dlouho bylo tak, že organizátoři sjezdů (nazývaní oblastní dozorci) dobře věděli, že výnosy z restauračního provozu musí pokrýt veškeré náklady vlastního sjezdu. Řadoví svědkové si snad mohli myslet, že peníze, které házejí do schránek na příspěvky, jsou určeny na uhrazení nákladů sjezdu. Oblastní dozorci se ale řídili výslovným pokynem, podle kterého všechny peníze mají být odesílány na Společnost Strážná věž, a nemohou být použity pro pokrytí sjezdových nákladů.“

- Raymond Franz, Hledání křesťanské svobody, kapitola Přitažlivé, nikdy nenaplněné sliby 1


Michal M.Malý, 1.7.2007Literatura a související odkazy:

1. Franz R. In Search Of Christian Freedom. 3 ed. Atlanta: Commentary Press; 2002.
(Částečný překlad dostupný online: Franz R. Hledání křesťanské svobody. Straznavez.CZ & Commentary Press, 2007; http://www.straznavez.cz/Freedom_Czech/freedomObsah.htm#obsah. )

Malý M. Následujme Krista! Oblastní sjezdy svědků Jehovových 2007. Infofórum StraznavezCZ, 1.července, 2007; http://www.straznavez.cz/Zdomova/nasledujmeKrista2007.htm


Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz