Raymond V. Franz v literatuře Společnosti Strážná věž

Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.
(George Orwell, 1984)

(Odkazy v tomto článku jsou uvedeny pro ty ze svědků Jehovových, kteří důvěřují především literatuře vydané Společností Strážná věž.)

Před časem dorazila do redakce Straznavez.CZ otázka, zda je Raymond Franz vůbec skutečnou postavou z dějin svědků Jehovových, a zda se nejedná o mýtus vytvořený nepřáteli organizace. Námitka je založena na úvaze, že ačkoliv se má jednat o bývalého člena vedoucího sboru, v současné české literatuře Společnosti Strážná věž včetně CD Watchtower Library (česky) se toto jméno nevyskytuje.

Zmínky o Raymondu Franzovi dle publikace CD Watchtower Library (anglicky)

První zmínka o Raymondovi V. Franzovi je ve Strážné věži z 1.5.1950 (strana 142, ang.) v článku, který popisuje cestu tehdejšího prezidenta Společnosti Strážná věž N. H. Knorra a dalších bratrů po střední Americe. Zde se mimo jiné jeden z nich setkal také se „služebníkem odbočky“ v Portoriku R.V.Franzem.

Rozsáhlá zpráva o činnosti Raymonda Franze je v  Ročence svědků Jehovových 1972 (strany 158-168, ang.) pojednávající o Dominikánské republice. Zde je také popsáno setkání misionáře z Portorika R.Franze s diktátorem Trujillem v roce 1956, když mu osobně předával petici za zrušení zákazu svědků Jehovových v Dominikánské republice. V roce 1962 byl po návštěvě prezidenta Knorra jmenován služebníkem odbočky a prožil zde následnou revoluční válku. V roce 1965 byl pozván do Brooklynského ústředí.

Ročenka svědků Jehovových 1973 (strana 257, ang.) uvádí jména 11 pomazaných bratrů, kteří jsou členy vedoucího sboru. Je mezi nimi také Raymond V.Franz.

Strážná věž z 15.1.1975 (strana 60, ang.) v článku Vedoucí sbor svědků Jehovových se rozšiřuje uvádí 18 jmen, mezi kterými je i Raymond V.Franz.

Strážná věž z 1.11.1976 (strany 671-672, ang.) v článku pojednávajícím o graduaci 61.třídy misionářské školy Gileád zmiňuje, že zde měl projev také Raymond Franz, který kdysi také absolvoval tuto školu, a sloužil pak 20 let v cizích zemích. V proslovu zdůraznil následování vysoce vzdělaného apoštola Pavla, který byl spokojený navzdory všem okolnostem.

Naše služba Království č.5, 1977 (strana 1, ang.) uvádí dopis z ústředí v Brooklynu adresovaný zvěstovatelům Království. Hovoří se v něm o zájmu o dílo ve všech zemích, a kromě jiných je také zmíněn Raymond Franz, který vykonal zónovou návštěvu v zemích Jižní Ameriky.

Ročenka svědků Jehovových 1978 (strana 254, ang.) týkající se Španělska, hovoří o návštěvě člena vedoucího sboru Raymonda Franze v roce 1975 v Barceloně při příležitosti zasvěcení sjezdové haly.

Strážná věž z 1.11.1979 (strana11, ang.) a Ročenka svědků Jehovových 1980 (strana159, ang.) zmiňují Raymonda Franze jako člena vedoucího sboru, který přednesl proslov při zasvěcení odbočky ve Francii.

Poslední zpráva je v bulletinu Naše služba Království č.8, 1980 (strana 2, ang.). V rubrice „Oznámení“ je uvedeno: „Oznamujeme, že Raymond Victor Franz již není členem vedoucího sboru a od 22.5.1980 ani součástí rodiny Brooklynského Bételu.“

Úplně poslední zmínka je v  Indexu publikací 1930-1985 (ang.), kde pod heslem „Franz, Raymond V.“ je z výše zmíněných deseti odkazů uvedeno pět. Česká verze tohoto indexu heslo „Franz, Raymond V.“ nezná…

…zapomeňte.

(Viz též - Svědkové Jehovovi žijí podle Orwellova románu "1984")

Michal M. Malý, 11.9.2007

(Zmiňované publikace vydala Watchtower Bible and Tract Society)

Související odkazy:

Kdo je Raymond Viktor Franz

TISKOVÁ ZPRÁVA - Muž, který odhalil pozadí víry svědků Jehovových

Raymond V. Franz v Praze - program návštěvy

Seminář Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů s Raymondem Franzem

Program semináře s Raymondem Franzem o svědcích Jehovových

Hledání křesťanské svobody - vydání knihy

Raymond Franz v literatuře Společnosti Strážná věž - informace pro svědky Jehovovy


Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz