- Kapitola 8 OBSAH Kapitola 10 -

(Verze pro tisk : PDF *. )

9. KREV A ŽIVOT, ZÁKON A LÁSKA1

Litera zákona zabíjí, ale Duch dává život.

— 2. Korinťanům 3:6, New Revised Standard Version.

V následujících řádcích nechci nikoho vést k závěru, že krevní transfúze nejsou nebezpečné. Pravý opak je jednoduchou a prostou pravdou. Každá transfúze může být velmi riskantní. Ani na okamžik také nenaznačuji, že člověk jedná nesprávně, pokud pouze na základě náboženských důvodů, aniž by ho k tomu někdo jiný nutil, učiní osobní rozhodnutí vyhnout se transfundované krvi nebo jejím složkám a derivátům. Přitom je pravda, že skutky, které jsou samy o sobě správné, se mohou stát špatnými, jestliže jsou vykonány se špatným svědomím. Jak to napsal apoštol Pavel: „Pokládejte za šťastného toho člověka, který se rozhoduje, aniž by přitom jednal proti svému svědomí. ... každý skutek vykonaný se zlým úmyslem je hřích.“ Ponechávám na čtenáři, aby posoudil, zda se mu ve světle předložených důkazů určité názory na zacházení s krví budou zdát jako projevy slabého nebo silného svědomí.

Domnívám se ale, že by se v žádném případě v této kritické záležitosti neměla podceňovat odpovědnost organizace a závažnost toho, jak autoritativně vynucuje, aby se svědomí jednotlivců podřídilo jejímu názoru. To, co se v případě Společnosti Strážná věž stalo v otázce zacházení s krví, je varující ukázkou toho, jak právní formalismus může vést do kalných vod navzájem si odporujících prohlášení, která ovšem pro členy organizace mohou mít ty nejhorší důsledky.

Ke konci čtyřicátých let dvacátého století organizace poprvé rezolutně vyhlásila zákaz používání krve v jakékoli podobě – ať již celé krve, nebo jejích částí. V průběhu následujících deseti let rozšiřovala tento původní zákaz o stále více a více formálních podrobností. V níže uvedené tabulce shrnuji současný náhled organizace na používání krve:

... pokračování zde: (Verze pro tisk : PDF *. )

1. Franz R. Hledání křesťanské svobody. 1 ed. Praha: Kernberg Publishing; 2007.

- Kapitola 8 OBSAH Kapitola 10 -

Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz & Commentary Press, www.commentarypress.com