Úvodník:

Naše země nevzkvétá

Prezident Václav Havel v prvním svobodném novoročním projevu 1.1.1990 pronesl věty, které se mnohým natrvalo vtiskly do paměti:

"… čtyřicet let jste v tento den slyšeli…totéž: jak naše země vzkvétá, … jak jsme všichni šťastni, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našich národů není smysluplně využit…"
Pokračování novoročního projevu - viz zde... *)

Předpokládáme, že jste na tyto stránky nezavítali proto, abyste četli pouze to, co svědkové Jehovovi slýchávají dokola každý týden na svých shromážděních. Slova o tom, jak svědkové Jehovovi finišují v kazatelské službě a dosahují v ní miliardu hodin ročně. Slova o úžasné organizaci svědků Jehovových, která vede k tomu, že na veřejných shromážděních nikdo nekouří a členové uklízí stadiony. Slova o neustálém vzrůstu počtu zvěstovatelů a počtu rozšířených časopisů. Slova o duchovním ráji, který již panuje mezi svědky dnes na zemi, o ráji, kde lidé nelžou, nekradou a nezneužívají děti. O ráji, kde mají všichni hojnost duchovní potravy, a o všechny je postaráno. O úžasné organizaci svědků Jehovových, která se tolik liší od současného světa a především od jiných církví.

Země svědků Jehovových však nevzkvétá. Již několik let nedochází k vzestupu, ale k poklesu v mnoha parametrech nejen v ČR a SR, ale ve většině rozvinutých zemí světa (viz článek Svědkové Jehovovi v ČR a SR patří mezi nejhorší na světě). Čím více někdo svědky Jehovovy pozná, tím více vidí, že i mezi nimi zaujímají významná místa podvodníci a lháři (viz článek Honorární konzul). Lidé, kteří bez skrupulí vykořisťují své spolubratry finančně, duševně i fyzicky. Finanční podvodníci v české odbočce Náboženské společnosti svědků Jehovových (viz Zemětřesení v pražském Bételu) a pedofilové v řadách jmenovaných představitelů ve sborech na celém světě jsou neoddiskutovatelnou skutečností (viz zde).

Jsme lidé a jako lidé můžeme dělat jen to, čeho jsme schopni. Nikoho by nemělo překvapit, že i mezi svědky Jehovovými bezcharakterní lidé jsou. Co však neustále překvapuje, je zaryté mlčení ze strany vedoucího sboru a představitelů odbočky, kteří se tváří, že nic takového mezi svědky Jehovovými není problémem. Namísto přiznání skutečného stavu věcí reagují nekonečným zatloukáním, že něco takového v organizaci svědků Jehovových - na rozdíl od jiných - neexistuje. Realitou je, že mezi představiteli svědků Jehovových v místních sborech se vyskytují také lidé zvrácení, někteří s charakterem pokřiveným administrativním způsobem vedení organizace a někteří vážně psychicky nemocní. Někteří jiní zase dostali příležitost kompenzovat si na druhých své komplexy.

Tyto případy jistě neznamenají, že se takové věci týkají úplně všech představitelů svědků Jehovových. Je nutné vyzdvihnout, že mnozí jiní vykonali a vykonávají velmi mnoho záslužné práce ve prospěch druhých lidí.

Dokud však představitelé svědků Jehovových a Společnost Strážná věž nepřestanou manipulovat s fakty a nepřestanou zamlčovat pravdivé údaje o problémech vlastních všem lidem, tedy i organizaci svědků Jehovových, bude potřeba, aby existovaly tyto stránky.

Nejsme nositeli pravdy, ale o tom, co jsme viděli a slyšeli nemůžeme mlčet. Nakolik se nám to daří objektivně, musí posoudit každý sám.

(Další informace viz - PRÁVO NA OMYL - Proč vznikly tyto stránky?)Doplňující informace:

*) Novoroční projev prezidenta ČSSR Václava Havla

Praha, Pražský hrad, 1. ledna 1990

"Milí spoluobčané, čtyřicet let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž: jak naše země vzkvétá, kolik dalších miliónů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají.

Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal.

Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našich národů není smysluplně využit. Celá odvětví průmyslu vyrábějí věci, o které není zájem, zatímco toho, co potřebujeme, se nám nedostává. Stát, který se nazývá státem dělníků, dělníky ponižuje a vykořisťuje. Naše zastaralé hospodářství plýtvá energií, které máme málo. Země, která mohla být kdysi hrdá na vzdělanost svého lidu, vydává na vzdělání tak málo, že je dnes na dvaasedmdesátém místě na světě. Zkazili jsme si půdu, řeky i lesy, jež nám naši předkové odkázali, a máme dnes nejhorší životní prostředí v celé Evropě. Dospělí lidé u nás umírají dřív, než ve většině evropských zemí. …"

(Pokračování projevu a zdroj viz zde: http://www.darius.cz/ag_nikola/cl_havel_4.html )


Ohlasy a diskuze - zde© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz