Náhlá smrt – 30 let života „v pravdě“ - 3.část

- 2.část

Svědek Jehovův nesmí pomáhat vyloučené dceři, která je v nouzi?

Pomoc pro týrané ženy, Probuďte se!, 8.11.2001A tak se situace opakuje, naše dcera P.P. se svým manžele br.J.P. ml. k nám už asi 8 měsíců nechodí, a když jsem se pokoušel jim napsat dopis, že nás to mrzí, že potřebujeme posilu namísto toho co dělají, bylo nám naší dcerou P. a jejím manželem starším sboru br.J.P. řečeno, že jim je z našeho dopisu na zvracení (dopis přikládám). Tak se nám zdá, že to, co nám br. K. K. před nějakým rokem slíbil se mu docela daří. S manželkou jsme se sami rozhodli, že začneme chodit na shromáždění, a že bude na čas dobré, když budeme chodit do jiného sboru. Začali jsme tedy chodit do sb.Brno-Slatina a měli jsme oba velkou radost. Podařilo se nám stát se opět pravidelnými zvěstovateli, ale… Když přijdeme na shromáždění, často jsme zváni já nebo manželka do místnosti pro starší, a bratři se nás ptají, zda jsme se viděli s vyloučenou dcerou a podobně. Obavy bratrů chápeme a vážíme si jich, jenže když je to stále a ještě s námi opět nikdo nemluví a víme odkud vítr vane, začíná nás tato situace urážet a ponižovat.

Když totiž vnučka řekne tatínkovi (br.K.K.), že byla u babičky, tento bratr jde, řekne to starším ve sboru, a ti už to řeší s našimi staršími. Ale kde jsou ty biblické zásady, jestliže máš něco proti svému bratru jdi … a tak dále? Já jsem navíc radě starších do sb.Brno-Bohunice psal dopis, že br.K.K. je násilník a že potřebuje pomoc. Říkal jsem br.S.S., že vzhledem k tomu v jakém vyrůstal prostředí doma (znám ho dobře, studoval jsem s ním), má velice zkreslený názor na to, co je násilí. Telefonicky jsem mluvil s br.S.S., že když si br.K.K. vyzvedává dcerku N., jezdí s ním pravidelně br.J.P.ml. a br J.M.ml. Říkal jsem, že se jich dcera bojí, že to cítí jako šikanu a omezování osobní svobody. Několikrát tam došlo k menším incidentům. Br.K.K. napadl J.K. a rozbil mu filmovou kameru. Opět odpověď zněla, že jsem naletěl své dceři.

Násilník obviněn z ublížení na těle

Sama dcera několikrát psala dopis radě starších do Bohunic, že ji br.K.K. s již zmíněnými bratry šikanuje a zastrašuje. Snažila se i telefonovat, ale bratři na to nikdy nereagovali s tím, že se s ní o tom bavit nebudou (tento telefonický rozhovor je natočen). V dopise jsem tehdy bratrům do Bohunic napsal, že vše, co se bude dít dál, padá na jejich hlavu. A stalo se. Dcera I. se mezitím rozvedla a vdala se za J.K. Nyní je situace taková, že br.K.K. napadl jejího manžela J.K. Došlo k těžkému ublížení na zdraví, které vyšetřuje kriminální policie ČR. Pod tíhou důkazů se br.K.K. na policii přiznal k tomuto napadení. Br.K.K. také vždy podá při výslechu nějaké trestní oznámení na J.K., která se ale vždy uzavřela s tím, že jsou nepravdivá a účelová. Pan J. K. utrpěl otřes mozku, jak do něj br.K.K. na zemi kopal, zlomil mu ruku , a museli mu sešívat obličej. Když to dcera I. byla říci bratrům do sb.Brno-Bohunice, (br.S.S. a J.M.), tak jí bylo údajně bratrem J.M. řečeno, že když se někdo brání, tak takto jednat může, a br. K. K. se bránil .

Pomoc pro týrané ženy, Probuďte se!, 8.11.2001

Tato záležitost bude mít dohru u soudu jelikož zranění p.J.K. byla vážná a br.K.K. je trestně stíhán z těžkého ublížení na zdraví. Když s manželkou slyšíme, že starší tvrdí, že tak jednat křesťan může, tak nevíme, jestli jsme celý život něco dělali zbytečně nebo ne. Bratr M.J.st. také naší dceři I. řekl, že celý sbor ji odsoudil, a my žasneme, jak je to možné a jak může toto říct starší a použít to ještě jako argument proti někomu. Navíc jí br.M.J.st. řekl při této příležitosti, ať prý se nediví, že br.K.K. tak jedná, že je to kvůli J.K., a že mají v zápisu od právního výboru, že důvodem jejího rozvodu je J.K. Přitom naše dcera se s br.K.K. rozvedla na základě fyzického a psychického týrání, které se stále stupňovalo a nedalo se vydržet. Přesto i tehdy se dcera snažila dál chodit společně s ním na shromáždění, i když se nepřiznal k takovému hrubému jednání. O rozvod zažádala až 7 měsíců po právním výboru, kdy už se to nedalo vydržet. Jak může tedy zápis z tohoto právního výboru znít, že se rozvádí kvůli J.K. Vždyť v té době o rozvodu nebyla vůbec řeč.

Svědek Jehovův žasne, nevěřící příbuzní se diví

Negativním důsledkem této události je, že jak rodina z moji strany, tak rodina ze strany mé manželky ví, co se stalo. Nejen to, že br.K.K. bil naši dceru, ale že nyní těžce zranil i jejího manžela. Všichni vědí, že je svědek Jehovův a všichni se ptají, jak je možné, že je stále svědkem. Všichni nám svědkům vždy fandili a vždy se nás zastávali, ale nyní je situace taková, že se začínají ptát, a já s manželkou jsme ticho a nevíme, co odpovědět, protože odpověď sami neznáme. Co je ještě horší, rodiče od J.K. jsou katolíci a vědí, že jsme svědkové Jehovovi. Vědí také, že br.K.K., který jim zmrzačil syna je také svědek. Je tam silná tendence, že soud, který bude probíhat, bude znát veřejnost, a my tomu nemůžeme nijak zabránit.

Bojíme se „pomoci“ starších

Naše situace je dnes taková, že jsme s manželkou nebyli již měsíc na shromáždění a bojíme se tam jít, že se nás opět bude někdo ptát, jestli jsme nemluvili s dcerou . Víme ale, a chystáme se, že chodit chceme, a musíme tuto situaci zase nějak překonat. Bratrům z našeho sboru (N.N.) jsem řekl, že budu psát na odbočku, že již nevíme jak dál. Bratr mě řekl, že to je dobře, že to tedy mám napsat. Tento dopis dostala tedy také rada starších sb.Brno-Slatina a městský dozorce br.J.P. V rodině jsou přece situace, které mohu rozhodovat jenom já jako hlava rodiny a pokud se někomu něco nezdá, vždyť by měl přijít za mnou a zeptat se mne. Tato situace, kterou vám tady popisuji už trvá přes dva roky, a s námi do dnešního nikdo nikdy nemluvil. Proto vše skutečně cítíme jako pomluvy a špinění a vláčení našeho jména. Vždyť když se br.K.K. něco nezdá, že jsme mluvili s dcerou, měl by přijít za námi a zeptat se nás na to. Když to neudělá a jde za staršími, měli by mu říct starší, běž za bratrem, promluv si s ním. Ale to se neděje, a tak s požehnáním starších se zde neuplatňují biblické zásady.

Opět předvolán k právnímu výboru

V době psaní tohoto dopisu jsem však byl telefonicky informován, že se mám dostavit k právnímu výboru z důvodu nevázaného chování . Toto pozvání jsem odmítl s tím, že situace se zase opakuje, a ti o kterých víme hodně věcí, se nás chtějí zbavit. (Máme pocit, že když jsem bratrům řekl, že vše napíši na odbočku, byl z iniciativy některých rychle svolán právní výbor). Podotýkám, že si již nevíme rady, a tak píši vše otevřeně. Ze zkušenosti s br.K.K. víme, že když řekne, že to není pravda, tak je to vyřešeno.

„Vpravdě vám říkám: pro sodomskou a gomorskou zemi to bude v Soudném dnu snesitelnější než pro ono město“ (Matouš 10:15)

Dary v podobě lidí, Strážná věž, 1.6.1999Musím napsat tedy, co vím i o bratrech, kteří jsou do této naší rodinné tragédie nějak zapojeni, a kteří mají proti mně vystupovat jako svědkové. Tak například br.P.M. (sb.Brno-Bohunice) byl roky obviňován, že má pletky se s.M.A. O této záležitosti ví skoro celý sb.Brno-Bohunice a také bratři z jiných sborů. Tato věc se táhne již mnoho let a nic se nevyřešilo. Přitom asi 25 křesťanů je nejednou na dovolené vidělo, jak se hladí po rukách, jak ji bratr hladí po nohách, jak se vodí za ruce, jak bratr objímá sestru kolem ramen atd. Při nějaké společenské hře ji bratr hladil přede všemi přítomnými nohy a ona mu hladila ruku. Tato situace se měla řešit právním výborem, kde jako svědkové měli být br.M.G. (který řekl, že tato situace mezi br. P.M. a s.M.A. ho již trápí mnoho let a mrzí ho, že neměl sílu to řešit dříve), s.P.P., s.D.Ž. a tehdy ještě s.I.K. V této věci také br.B. z Bohunic četl nějaký dopis, který s.M.A. věnovala s dárkem br.P.M., a po přečtení se br.B. vyjádřil, že to je strašné, a že se to musí okamžitě řešit. V této věci také br.P.M. s manželkou s.M.M. navštívili s.D.Ž. v práci a před spoluzaměstnanci jí vynadali, aby se starala o své věci a nestrkala nos do toho, po čem ji nic není. Tato sestra potom velmi dlouho odcházela ze sálu, když měl br.P.M. nějaký program a nebyla jediná.

Tato věc se potom smetla se stolu, a br.P.M. se doslova všem svědkům této věci vysmál do očí. Ironií je to, že když byla dcera I. u právního výboru za nemravnost, jako předsedající sloužil br.P.M., který týden potom byl řešen ve sboru Bohunice za nemravné a nevhodné jednání (o kterém půl sboru vědělo již mnoho let) se sestrou M.A. S dcerou se stýkáme, protože potřebuje citovou pomoc, jelikož se léčí na psychiatrii. Vyprávěla mi, jak s ní bratři jednali u právního výboru, že to bylo hrozně ponižující a nespravedlivé. S K.K. svým manželem se dohodli, že nebudou nic říkat a nebudou na sebe házet žádnou špínu. Dcera tedy neřekla ani slovo, protože si byla vědoma svého hříchu. Když byl vyslýchán K.K., tak tam nesměla být, když byla vyslýchána ona, bylo to v přítomnosti manžela. Bylo to pro ni ponižující a bolestné. K.K. tehdy dostal od starších radu, že má všemi možnými prostředky zabránit jakémukoliv styku manželky s J.K. Dodnes to tak dělá, i když už není její manžel, a napadl ho tak, že mu způsobil těžké ublížení na zdraví. Navíc bylo J.K. a naší dceři řečeno br.J.M.st., že jsou největší odpad společnosti.

Dovolené, na které jezdí tato skupiny křesťanů jsou jen velké pitky, o ničem jiném to není až to skončilo zraněním N., kdy jí měl tatínek sebou a zranil ji br.J.M.ml. Lékařský nález je k dispozici. Br.J.M.ml. se před tím, než se oženil, dopustil smilstva s jednou dívkou na chatě, což je ve sboru Brno-Bohunice veřejným tajemstvím, a jsou další a další vážné věci.

Zmiňuji se o tom proto, že tito lidé nás chtějí moralizovat, stále nás sledují, doslova nás špehují, jezdí za námi, aby mohli proti mě a mé manželce svědčit, že se stýkáme s vyloučenou dcerou. Opakuji že naše dcera I. se léčí na psychiatrii a potřebuje naši citovou pomoc a podporu. Kdybychom ji nepomáhali a nepomohl by jí J.K. (její nynější manžel), tak jsme už dnes dceru neměli. Navíc se na psychiatrii léčí i naše vnučka N. a její tatínek br.K.K. si z toho všeho dělá legraci. Naše dcera se dopustila vážného hříchu, který rozhodně neomlouváme , následky si nese dodnes a ponese si je i nadále. Byla za to potrestána tím největším možným trestem, ale někteří bratři především K.K. a starší ze sb.Brno-Bohunice si zřejmě myslí, že ji za to budou trestat neustále a donekonečna . Když si br.K.K. vezme svoji dcerku N. v době, kdy ji má mít, tak této holčičce vykládá, že maminka nepřežije do ráje, že zemře, že maminka se svým manželem používá své pohlavní orgány špatným způsobem a za to nebude v ráji a mnohé jiné věci, z kterých je potom N. úplně mimo. V noci se budí, chodí se dívat na maminku, jestli je živá, a podobně. Také se díky tomu všemu léčí. U právního výboru bylo dceři řečeno, že jí budou bratři pomáhat, aby se mohla vrátit. Přesto, že svůj vztah s J.K. legalizovali, nemají šanci se vrátit, a bratři se s nimi odmítají jakkoliv bavit . Je jasné, že nikdo z nich nemá zájem ani potřebu, aby se vrátili. Ono by se totiž jinak muselo mnoho věcí znovu řešit.

Nuda v Brně?

Já budu zřejmě vyloučen, protože jsem se odmítl dostavit k právnímu výboru, kde měli sedět právě tito svědkové br.K.K., br.J.P.ml., br.J.M.ml. a možná ještě další. Jsem však stále přesvědčen o tom, že se jednou pravda musí ukázat a tito lidé, kteří mají trám v oku a poukazují na stéblo jiných, pokud nezmění svůj postoj si budou muset nést následky za své jednání.Ve všech situacích, kdy je br.K.K. vyslýchán policií, vystupuje jako svědek Jehovův. Svým hrůzným jednáním pošpinil tak Jehovu a jeho organizaci, že se to nedá popsat. O jeho jednání vědí desítky lidí z našich rodin a další a všichni kroutí hlavou jak tento člověk může chodit druhým vyprávět o požehnáních Božího Království .

Probuďte se!, 8.února 1993

Tento bratr má dodnes výsady, je služebníkem pro časopisy a na sjezdu jako pořadatel. S manželkou jsme přesvědčeni o tom, že toho víme tolik, že se nedivíme, že budu zřejmě vyloučen, protože každý, kdo chtěl tyto záležitosti řešit, buď přestal chodit na shromáždění, a nebo odešel jinam. Naše domněnka je umocněna ještě tím, že na začátku listopadu jsme měli anonymní telefonát domů, který zněl: „Ahoj vyslechl jsem rozhovor některých kompetentních osob, dávejte si pozor, jdou po vás kvůli vaší dceři I., máme vás rádi“. Tehdy jsme si s manželkou říkali, že to už je snad nějaká mafie či co a nevěřili tomu. Dnes tomuto telefonátu přikládáme pravdivost. Je zajímavé, že když jsme nechodili delší dobu na shromáždění, tak si nás vůbec nikdo nevšímal, jako kdybychom neexistovali. Jakmile jsme se manželkou rozhodli, že začneme, nastala další vlna obviňování ze strany těchto bratrů. Některé věci, které zde popisuji se nedají dosvědčit, protože tito „křesťané“ jsou svědky sami sobě, vědí o sobě a vzájemně se drží jak se říká v šachu a nikoho mezi sebe nepustí. Zřejmě se jim podaří se z toho jako vždy nějak vylhat, ale to je nám vcelku jedno. Osobně mám silnou touhu všechny tyto věci zveřejnit, aby to sloužilo jako velké poučení pro ostatní. Nelehko se píše o takových rodinných věcech, které se týkají nás, našich dětí, ale je to poslední možnost, kterou vidíme, že musíme udělat.

Nevím, jestli se bude někdo těmito věcmi zabývat, ale musel jsem to takhle vše napsat.

Přeji Vám mnoho radostnější práce než této a také požehnání.

P.Š., 24.01.2004

(Redakčně zkorigováno a upraveno)Petr Š. poslal svoji zkušenost ke zveřejnění na www.straznavez.cz s tímto dovětkem datovaným 16.7.2005:

Vyloučen za nevázané chování

Tento dopis byl poslán v lednu 2004 na Pražskou odbočku. Byl také adresován dvěma brněnským sborům a městskému dozorci. Byl ovšem čten i jinými bratry, kterým nebyl určen a tak bylo porušeno naše soukromí a listovní tajemství.

V době psaní tohoto dopisu byl se mnou veden právní výbor za to, že se stýkám se svojí vyloučenou dcerou a jejím manželem. V té době městský dozorce zjišťoval skutečnosti některých obvinění z mé strany, a říkal, že na 95% vše hraje v můj prospěch. Dokonce z odbočky bylo voláno, aby byl právní výbor se mnou zastaven. A prý konečně budou v Brně padat hlavy. Odborníci na slovo vzatí z Prahy přijeli, vše prozkoumali, a mé obvinění označili zřejmě jako nepodložené. Jelikož jsem odmítl dostavit se k právnímu výboru, bylo rozhodnuto. Vyloučen za nevázané chování.

Oni totiž tady v Brně tento dopis četli ti, kterým nebyl určen dříve, než ti v Praze, a tak se na to mohli dobře připravit. Naše dcera sice byla vyloučena za cizoložství, ale dnes se tomu nedivíme (neospravedlňuji to). K nám nesměla, neměla se komu svěřovat se svými hrůzami, a myslím, že by nám to v té době ani neřekla, protože on ji vždy umluvil, že už to neudělá. A tak se svěřovala jednomu bratrovi…

Dnes jsme rádi, že je šťastná a čeká druhou dcerku. A tak hlavy v Brně padaly, ale jenom jedna – má. K.K. je stále příkladným bratrem a ani trestní stíhání o ublížení na zdraví nebylo u soudu prokázáno. Oni tam totiž v jeho prospěch falešně svědčili někteří svědkové Jehovovi. Moje milovaná manželka stojí při mně, jsme spolu vždy zajedno, a pokud je to možné děláme vše společně. Vědí to všichni v Brně - dobře nás znají. I ona společně se mnou navštěvuje naší dceru, manžela a vnučku, ale vyloučena zatím nebyla. Když jsme se na to dotazovali, tak nám bylo řečeno, že já jsem hlava rodiny a tak zasloužím jenom já.

P.Š., 16.7.2005

- 2.část

Související odkazy:

Náhlá smrt. 30 let života „v pravdě“ - slovo úvodem - viz zde
Náhlá smrt. 30 let života „v pravdě“ - 1.část - viz zde
Náhlá smrt. 30 let života „v pravdě“ - 2.část - viz zde
Náhlá smrt. 30 let života „v pravdě“ - 3.část - viz zde


Použité ilustrace

Dary v podobě lidí, In: Strážná věž, 1.6.1999
Vlk v beránčím rouše, In: Největší člověk, který kdy žil, 1993
Paste stádo, In: Strážná věž 15.11.2002
Pomoc pro týrané ženy, In: Probuďte se!, 8.11.2001
Skončí někdy násilý v domovech?, In: Probuďte se!, 8.února 1993
Dary v podobě lidí, In: Strážná věž, 1.6.1999

Pokud není uvedeno jinak, uvedené publikace vydala Společnost Strážná věž nebo některá její přidružená asociace, zejména: Watchtower Bible And Tract Society of New York, Inc., International Bible Students Association Brooklyn, New York, USA, Watchtower Bible And Tract Society of PennsylvaniaOhlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz