O knize Hledání křesťanské svobody

(OBSAH)

Franz R. Hledání křesťanské svobody. 1 ed. Praha: Kernberg Publishing; 2007.

Jak nalézt rovnováhu mezi svobodou a odpovědností? Každý křesťan, který bere své náboženství vážně, se musí touto otázkou zabývat. Zvláště lidé, kteří byli vychováni v  prostředí, které se zcela podřizovalo určitému náboženskému programu, mohou mít velké potíže s tím, jak vyrovnaně skloubit požadavky na věrnost k organizaci s potřebami své rodiny a hlasem svého svědomí. V knize Krize svědomí Raymond Franz z pozice očitého svědka vysvětluje, jak se s těmito problémy snažil vypořádat.

Raymond Franz se narodil do rodiny, která předtím patřila ke svědkům Jehovovým již po dvě generace. Postupně prošel každým stupněm organizačního žebříčku, a nakonec strávil devět let ve vedoucím sboru neboli ústřední výkonné radě náboženské společnosti svědků Jehovových. Jeho zkušenosti mu tak poskytují jedinečný rozhled, s nímž se může vyjadřovat k problémům, s nimiž se setkávají všichni upřímní svědkové Jehovovi, když začnou klást otázky ohledně nauk své církve nebo jejího organizačního uspořádání. Jedinečné je také to, že nám může z první ruky zprostředkovat pohled na to, jak smýšlí, diskutuje mezi sebou, a nakonec jedná početně nepatrná skupina mužů, kteří zároveň slouží jako vysoce postavení úředníci, zákonodárci a soudci.

Kniha Hledání křesťanské svobody je rozsáhlou studií uvedených sporných otázek a je míněna jako velmi podrobné pokračování Krize svědomí. Steven Cox, profesor na University of California, se o Hledání vyjádřil takto:

 

Hledání křesťanské svobody je jedním z nejpodrobnějších a nejpronikavějších záznamů ze života soudobé náboženské skupiny. Lze snad i říci, že dosud nikdo do takové hloubky neprozkoumal spojitost mezi náboženskou vírou a jejími institucionálními projevy. Autor měl k dispozici primární zdroje ohromného množství informací o náboženské společnosti, která byla předmětem jeho výzkumu; kromě toho prokázal i velmi dobrou znalost problematiky vztahu víry a svobody, s nímž se křesťanství muselo potýkat od samotného svého začátku.

 

Hledání křesťanské svobody je kniha, která je unikátní svým významem jako studie Společnosti Strážná věž i jako komentář k současnému stavu tohoto hnutí. Závažnost jeho díla ale přesahuje rámec jednoho konkrétního náboženství. Jeho užitečnost spočívá v tom, že nám pomáhá porozumět mnoha různým sociálním a psychologickým vlivům, které – aniž by si toho lidé často byli vůbec vědomi – působí na to, jak si Bibli vykládají, a jak podle tohoto výkladu žijí. Raymond Franz nám předkládá osvěžující pojednání o problému svobody v souvislosti s Písmem, dějinami náboženství i osobním rozhodováním dnešních mužů a žen.“

 

Ačkoli se sporné otázky a navrhovaná řešení, které kniha rozebírá, týkají především náboženského systému svědků Jehovových, můžeme říci, že i ostatní křesťané musí řešit podobné problémy, když se ve své církvi snaží skloubit hlas svého svědomí s loajalitou, odpovědností a svobodou. Hledání křesťanské svobody je kniha, která přivede čtenáře různých vyznání k zamyšlení nad tím, jak hluboce si váží své křesťanské svobody, a jak svobodnými ve svém náboženství opravdu jsou.

© 1.české vydání, Kernberg Publishing, Praha, 2007

Kniha vychází poprvé v českém překladu Jakoubka Stříbrného v Kernberg Publishing
(www.betaknihy.cz , info@betaknihy.cz ) v prosinci 2007.

Část textu je přístupná online na www.straznavez.cz a www.commentarypress.com .

Objednání knihy Hledání křesťanské svobody na www.betaknihy.cz zde: - objednat knihu.

Viz: Hledání křesťanské svobody - Obsah


Související odkazy:

Anotace Hledání křesťanské svobody - viz zde

Kdo je Raymond Viktor Franz

TISKOVÁ ZPRÁVA - Muž, který odhalil pozadí víry svědků Jehovových

Raymond V. Franz v Praze - program návštěvy

Seminář Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů s Raymondem Franzem

Program semináře s Raymondem Franzem o svědcích Jehovových

Raymond Franz v literatuře Společnosti Strážná věž - informace pro svědky JehovovyOhlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz