Dopis pro Kolafovi

Milá Věro, milý Luboši,

Píši Vám jako člen redakce Infofóra, jako Váš přítel a jako Váš bratr v Kristu Ježíši.

V našem křesťanském životě prožíváme mnoho nezapomenutelných okamžiků. Pravděpodobně si každý z nás vzpomene, kdy a za jakých okolností mu „bylo vydáno svědectví“, na svoje první „biblické studium“, na svého prvního učitele „Bible“, na bratry a sestry z první skupiny, kam kdy začal chodit. Nikdy pak nezapomeneme na naši první Památnou slavnost, naši první službu na ulici, náš první úkol, naši první přednášku, naše první biblické studium s někým jiným. A ovšem všichni víme, v jakém roce, v jakém bytě nebo u které řeky či rybníku jsme byli pokřtěni, a kdo nás křtil.

Tyto a mnohé další zkušenosti řadíme mezi radostné chvíle prožívané v organizaci svědků Jehovových.

Pak se nám vybaví i zážitky jiného druhu. Hádky s našimi rodiči, kteří se (právem) obávali, že jsme indoktrinováni a pod vlivem ostatních lidí. První Vánoce, které jsme neslavili a roztržku, kterou to v rodině způsobilo. Matčiny narozeniny, které jsme chladnokrevně odmítli slavit, a její hněv, slzy, údiv a bolest. Nesmírný stres pramenící z toho, když jsme nevstali při hymně a byli předvoláni do ředitelny, a někdy vyloučeni ze střední školy, učiliště nebo university. První udání a výslech u STB nebo domovní prohlídka. Obavy (mnohdy uskutečněné) z vězení nebo hospitalizace kvůli odmítání vojenské služby nebo vytrvalosti v kazatelské službě.

Tyto a mnohé jiné podobné zážitky patří do smutnější kategorie vyplývající z našeho křesťanství praktikovaného v organizaci svědků Jehovových.

A nakonec nejprve rozčarování a pak vyčerpávající vnitřní boj od okamžiku, kdy jsme si uvědomili, že je to opravdu tak, že organizace není vedena Božím duchem a projevuje všechny negativní rysy běžné mezi jakoukoli jinou skupinou, která usiluje o dominantní postavení na trhu, tentokrát ale náboženském. Rivalita. Nátlak. Bezduchá hesla. Mítinky na podporu prodeje. Prázdné vychloubání o tom, jak jsme nejlepší. A hůře: pohrdání druhými, pečování o silné, aby udělali ještě více a bití slabých, aby udělali alespoň něco. A nejhůře: Damoklův meč nad hlavou každého, kdo se odvážil vznést otázku, vyjádřit opačný názor, chtít něco dělat jinak, prostě kdo nepochodoval, jak Otrok – jaký paradox, poslouchat otroka a ne Pána! – žádal.

Tyto a jim podobné prožitky patří do oblasti spojené výlučně s naším členstvím v organizaci svědků Jehovových.

Náš život je komplexní. A jestliže bylo Boží vůlí, aby nás k sobě a ke Kristu přivedl prostřednictvím svědků, co na tom? A jestliže je nyní Boží a Kristovou vůlí, abychom od nich odešli, co na tom? „Ke všemu jsme silní skrze toho, který nám k tomu poskytuje sílu“.

Přeji Vám, sobě i každému, kdo odchází, aby se radoval z toho, že od samého počátku našeho duchovního života to je Bůh a Kristus, kteří nás vedou. Přeji nám všem, abychom nikdy nezapomněli, že jsme mezi svědky začínali, prožili mezi nimi dobré i zlé, a že je Boží vůlí, abychom nyní jemu i Kristu sloužili na základě této zkušenosti.

Jenom to nejlepší do „novosti života“ (Ří. 6:4) v Kristu a k tomu, abychom nadále pospolu byli hotovi „poznávat Kristovu lásku, která převyšuje poznání a byli naplňováni veškerou plností, kterou dává Bůh“ (Ef. 3:19) přeje Váš bratr Jakoubek.

Bohu, jedinému moudrému, buď sláva skrze Ježíše Krista navždy. Amen.

26. dubna 2007, Jakoubek Stříbrný



Související odkazy

- Kolafa L. Jak jsem potkal sám sebe. Infofórum StraznavezCZ, 24.dubna, 2007;
http://www.straznavez.cz/Zkusenosti/kolafovi.htm.

- Kolafa L. Právní výbor ze dne 16.4.2007. Infofórum StraznavezCZ, 28.dubna, 2007;
http://www.straznavez.cz/Dokumenty/Kolafapravnivybor.htm.

- Malý M. Cesta k srdci krajského dozorce. Infofórum StraznavezCZ, 1.května, 2007;
http://www.straznavez.cz/Zkusenosti/kolafovi_rozhovor.htm.


Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz