Právní výbor ze dne 16.4.2007

„Nejsme odpadlíci, kteří se vrací k pohanství, jako ti, o nichž mluví Písma.
Jsme křesťané a zůstáváme jimi.“

(Nejedná se o doslovný zápis – jsou zaznamenány podstatné otázky a odpovědi, vynechány jsou dokola opakující se argumenty a lidské mezihry.)

Modlitba.(F)

Předsedající (R): Představím vám členy výboru - R. + G. + F. + M. Úvodem biblický text k   tomu, proč jsme se sešli: Př 16:25: „Cesta se zdá přímá a její konec je smrt.“ Může se to přihodit každému z nás. Jednáme v dobré víře, ale může to být zlá cesta. Říkali jste, že navštěvujete všechny křesťanské církve v Plzni. Chceme se zeptat, proč?

LK: (manžel): Jeden z důvodů je poznání. Je spravedlivé, aby to člověk udělal. Aby všeho zkusil a pak se dobrého držel.

VK: (manželka): Nikdy předtím jsme se osobně nepřesvědčili o tom, co učí a jak se chovají. Když mi lidé ve službě říkali, že Bible je nesmysl a že ji nikdy nečetli, ptala jsem se jich, jak mohou odsoudit něco, co neznají. Totéž jsem ale dělala já, co se týče jiných křesťanů. Takže podobný dluh jsem cítila i vůči církvím.

R: Navštívili jste už všechny?

LK: Ještě nám chybí dvě.

F: Získali jste nové poznatky?

VK: Ráda bych přečetla text z Bible Filipanům 2:5 a dál : „Myšlenkový postoj JK...Pokořil se...Proto ho Bůh vyvýšil, aby v jeho jménu klekalo každé koleno...aby každý jazyk uznával, že Kristus je Pánem.“ Mluvím za sebe, že jsem měla pocit, že jsem ke Kristu neuctivá a neposlouchám Jehovovo opatření, které Ježíše vyvýšilo nad všechny ostatní. A to v jiných církvích opravdově dělají.

F: Ale neuctívají Boha.

VK: Nežli jsem tam byla osobně, také jsem o tom byla přesvědčená. Ale poznala jsem, že se v církvích modlí k Bohu i k Ježíšovi. Uznávají, že Ježíšovi byla dána veškerá autorita v nebi i na zemi. Kdybych tedy neuznávala JK jako nejvyšší autoritu, neuznávala bych Jehovovo opatření.

M: Modlí se k Bohu i k Ježíšovi?

VK: Mohu vám přečíst jiný biblický text? 1.Jana 5:10 a dál... „Kdo uvěřil v Syna, má svědectví...Kdo nemá víru v Boha, nevěří svědectví Boha o Synovi...Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synovi... Kdo nemá Syna - nemá život...Máme Syna - a to je důvěra že nás slyší (Syn), o cokoliv prosíme podle jeho vůle....budeme mít vyprošené věci, poněvadž jsme si jej od něho (Syna) vyprosili." Tady je jasné, ke komu se máme modlit.

LK : Čteme-li text poctivě, v kontextu je jasné, že jde o Ježíše ke komu se máme modlit.

R: Jestli tomu dobře rozumím, způsob, kterým prezentují svědkové Jehovovi (dále SJ) Ježíše, se vám nezdá vhodný.

LK: SJ uctívají více Jehovu, a druhé církve více Krista, tak jak to píše text Nového zákona. Jehova je nebeský otec Ježíše Krista. Svědkové mluví více o Otci.

R: Vrátím se k původní otázce. Až doděláte první kolečko návštěv církví v Plzni. Co bude dál? Jak budete pokračovat? Budete dělat nové kolečko? Nebo to bude jako studium stačit, a vy své poznání použijete pro službu Jehovovi?

LK: Budeme tam dál chodit.

R: Do těch samých církví znovu?

LK: Ano. Je tam totiž radostný a duchovní způsob vyučování. Moc se nám tam líbí, protože to je kvalitní a do hloubky promyšlené biblické vyučování.

VK : SJ to toho kolečka také pochopitelně patří. Střídáme to zhruba pravidelně.

M: Vrátím se k tomu, co jsi četla. Myslím, že v tom textu se nemluví o Kristu, ale o Bohu. Bůh nás slyší prostřednictvím Ježíše. Ale mluví se o Bohu.

LK: Chápu, že máš tento text zafixovaný v souvislosti s Bohem. Časopis Strážná věž jej takto často vytrhává z kontextu. Ale přečti si ho doma nezaujatě a v klidu. V kontextu není spojen s Otcem, ale se Synem.

M: Jenže věrný a rozvážný otrok (dále VRO) říká, že se modlit máme jen k Otci.

LK: Máš pravdu, že to VRO tak učí. Ale tady jsme se sešli na právní výboru, aby se řešila otázka našich návštěv v jiných církvích. Ty opravdu nejsou v souladu s interním výkladem Bible SJ a vnitřními stanovami této církve, tedy s VRO. S obviněním, že porušujeme stanovy SJ, dané VRO, souhlasím. Ale nesouhlasím s tím, že je to obvinění biblické. Myslím si, že jednou i SJ dospějí k novému světlu. I nyní přišlo nové světlo. Ve Strážné věži z 1.5.2007 v otázce čtenářů ruší VRO nauku starou přes čtyřicet let. Totiž, že přijímat tělo a krev Páně smí jenom vybraný počet lidí patřících k ostatku. Dosud to mohli být většinou jenom lidé narození před rokem 1935. Bratři již nedávají žádné omezení věku tomu, kdo cítí, že by měl přijímat. Tím se zvýší počet lidí vedených Božím Duchem, a já myslím, že potom jednou dojde i k tomu, že SJ přijmou 1.Jana 5. kapitolu jako text, že se máme ke Kristu modlit.

VK: Otázka čtenářů přitom v závěru říká, že když je někdo pomazán Duchem, neznamená to, že má nějaké speciální poznání. A to v protisměru platí i na současné pomazané bratry, jež tvoří VRO.

M: Pomazaný nemá vyšší postavení.

LK: To tedy platí i na bratry v Brooklynu. Ale shrnu to. V současné době platí to staré pochopení VRO, co se týče návštěvy jiných církví, to, co je napsáno v učebnici pro starší Paste. A tato pasáž vám neumožňuje udělat nic jiného, než za chvíli uděláte.

 

Jestliže se dozvíte, že někdo začal pěstovat společenství s jinou náboženskou organizací, mělo by se to prozkoumat, a pokud se to ověří, měl by se sestavit právní výbor.

 

Pokud je nepopiratelné, že se někdo připojil k jinému náboženství a má v úmyslu u něho zůstat, starší by měli krátce oznámit sboru, že tento člověk opustil společenství. (7, 1987, ot. čt.)

Dozorci, kteří 'panují pro právo', Dávejte pozor sami na sebe a na celé stádo, oddíl 5a 1

 

G: Odbočili jsme od Krista. Najděme si Jana 9:13. „O cokoliv poprosíte v mém jménu, udělám to, aby byl Otec oslaven....“ Co tím Ježíš myslel?

LK: Pokud se pomodlíme ve jménu Krista, bude Otec oslaven. V Písmu jsou obě možnosti.

VK: A ostatní církve to tak dělají. Modlí se k Otci i k Ježíšovi.

G: Odkaz v Bibli je veden k 1.Jana 5. kap., kde čteme modlíme se podle jeho vůle. Podle čí vůle?

VK: V 1. Jana 5.kap. podle Ježíšovy vůle. Jehova dal autoritu Synovi. Jako když prezident někoho pověří. Pak musíme pověřence poslouchat. Není to v rozporu s prostřednictvím. Když mne někdo unese a únosce zvolí prostředníka k jednání, bude manžel jednat s prostředníkem, a ne s tím, kdo prostředníka pověřil. Ježíš je prostředník, který to pak vyřizuje dál. Modlit se k Ježíšovi není v konfliktu s textem Jan 9:13.

G: Na to jste přišli tím, že jste navštěvovali jiné církve?

VK: Ne. Na to jsem přišla při čtení Bible, a měla jsem výčitky svědomí, že Ježíšovi pořádně neděkuji, že za mne umřel.

LK: Jsme vděční, že nás svědkové vedli ke čtení Bible. Děláme to mnoho let.

G: Na to jste tedy přišli nezávisle na jiných církvích?

VK: Právě proto, že jsme na to přišli, jsme pak začali navštěvovat jiné církve.

M: Máte pocit, že jsme vůči ostatním církvím pozadu?

VK: Ano.

LK: V církvích k těmto otázkám přistupují jinak. Měli jsme pěkný rozhovor v měsíci ekumenického hnutí v církvi Salesiánů. Tam nás mile přijali jako SJ a jako rovnocenné partnery. Nedělají rozdíl mezí tím, když někdo uvěřil Krista u katolíků nebo protestantů.

R: Jsem zmaten. Vysvětlete mi, váš postoj. Hledáte jinou, lepší církev, nebo čerpáte ode všech a hledáte svojí vlastní cestu? Kam směřujete?

LK: Nikam jsme nevstoupili.

R: To chápu. Ale vy hledáte jiné místo, kde vám to bude vyhovovat více, nebo z každého si vzít něco, a být poučen ze všech stran?

LK: Ptáš se na něco, co sám nevím.

M: Mě by tam vadilo, že nevyvyšují Boží jméno. U SJ ze začátku vyvyšovali Ježíšovo jméno, ale pak VRO dospěl k názoru, že jméno Otce je nejvyšší.

VK: Vrátili se do starozákonní podoby. Jehova je Stvořitel, první ve Starém zákoně, ale pak Nový zákon vyvýšil Ježíše.

M: Podle vás jsou nyní dva Bozi a dva, co rozhodují?

LK: Oni se nepohádají. Starý zákon vyučoval o JK, v Novém zákonu Kristus vedl všechny k Bohu. Když Ježíš zemřel, poslal pomocníka, Ducha, který vyvyšuje zase Ježíše. Všichni tři se navzájem chválili a dělají to i dnes. Kdo si vybere jenom jednu část z trojice, ochuzuje se o krásné společenství. Je třeba od základních věcí pokračovat ke zralosti.

M: VRO byl slíben v Bibli a proto se máme řídit jeho názorem.

LK : To je názor SJ, já myslím že v textu jde o podobenství, a platí na každého následovníka Ježíše, ne na vyvolenou skupinu.

VK: Ježíš si podle svědků vybral VRO, ale proč si vybral právě je, když se jejich tehdejší proroctví nikdy nesplnila? Vybral si schválně proroka, který prorokoval falešně?

G : A co se podle tebe nesplnilo?

VK : Miliony žijících nikdy nezemřou, generace 1914, dělení na ovce a kozly, stavění domu pro vzkříšené – mám ti to fakt všechno vyjmenovávat? Víš to přece jako já.

G: Podle vás text o VRO nepatří do Bible?

LK: Ano, patří, ale jako znázornění, nikoliv jako skutečná osoba, nebo skupina.

G: To je ale velmi důležité. Copak můžeme nejíst a nepít? Otrok nás přece sytí!

LK: Bratři, všechny právní výbory s lidmi, kteří mají jiný výklad Písma, a kterými jsem prošel jako soudce, končí u VRO. Je to pro soudce jediná cesta, jak překonat argumenty z Písma u lidí s jiným názorem. Ti co se jiného názoru bojí, se schovávají za kolektivní názor VRO. Kdo se nebojí pochybností, stává se pevnějším, kdo nepochybuje, zamrzne na jednom místě. Boží slovo je živé. Přemýšlejte, kolik věcí, co učil VRO, už zemřelo. Můžete se držet fanaticky textu o VRO u Matouše. Nic jiného vám nezbývá. Ale já odmítám rozebírat VRO. To nebylo dohodnutým předmětem naší diskuze. Dohodli jsme se, že spolu budeme řešit otázku našich návštěv v jiných církvích. Tedy otázku, zda tam uctíváme Krista. Odpovídáme vám: ano, uctíváme Krista a modlíme se k němu. Ostatní názory můžeme rozebírat až do rána, ale k ničemu nedojdeme. Držme se tématu.

R: A co pohled Jehovy? Písmo říká : „Nedotýkejte se nečistého.“ Je to v pořádku, co se děje v církvích při mši, při uctívání, jsou v pořádku jejich členové?

LK: Každá církev je nedokonalý Boží nástroj. Stejně jako svědkové Jehovovi, a každá má nedokonalé členy.

VK: Text Pavla o modlách je citát z Izaiáše – jednalo se o to opouštění Jehovy kvůli modlám pohanů. Ale my neopouštíme Jehovu, když uctíváme Krista. Kristus není modla, ale Jehovou ustanovený Pán.

F : Ale myslete na to, jak řeší v církvích hříšnost. Např. smilstvo? Oni se neznají a nevědí, že mají mezi sebou smilníky.

VK : Všímám si, že se často znají mezi sebou velmi dobře. A na hřích jejich církve reagují podle Písma.

LK: Vše je jinak. V našich časopisech jsou např. kostely vyfocené úmyslně prázdné, ale přitom ve skutečnosti jsou plné. A tak je to i s našimi ostatními představami o církvích. Moje představy na základě informací od svědků Jehovových byly zkreslené, a z osobních zážitků jsem proto užaslý, že je vše jinak, než jsem se učil.

F: Znám osobně mnoho katolíků, kteří ani do kostela nechodí. Jsou jako by nebyli věřící.

LK: Stejně jako u svědků Jehovových. I my máme mnoho nečinných věřících.

F: Ale oni nekáží, jak to přikazuje Ježíš u Mat 24:14.

LK: Pokud jde o kázání byt od bytu, tak máš pravdu. Ale pokud sám uznáváš i jiné způsoby oznamování Krista, pak tě mohu informovat, že jsou horliví. Např. Alfa kurzy základů bible. To jsou přednášky, jak jsme zvyklí je mít u nás. Členové církví dávají pozvánky na přednášky jako my. V zaměstnání, příbuzným, sousedům. Máte bratři mnoho zvídavých otázek. Ale my nejsme odborníci na jiné církve. Obejděte si je sami a pak se můžeme bavit. Až se sami přesvědčíte, pak můžete soudit. My nepřestaneme jiné církve navštěvovat. Duchovně jsme u svědků hladověli, a dnes jsme jinými církvemi nasyceni. Chápeme vaši starost o nás. My se nechceme provinit vůči Bohu. A nechceme vás přesvědčovat o tom, co jsme poznali a viděli. To musíte udělat sami za sebe. Na druhou stranu nemohu mlčet o tom, co jsem viděl na vlastní oči.

M : Ale co Marie? Modlí se k ní. To jsem viděl na vlastní oči. Je to modlářství.

LK: Katolíci neberou své zvyky jako modlářství. Protože jejich výklad je starý dva tisíce let, připadá nám zastaralý. Ne všechno moderní je ale opravdu lepší, jak staré.

F: Vím, že jsou modláři, byl jsem ministrant…

LK: Vatikánský koncil před čtyřiceti lety mnohé věci, jak je znáš ty, už změnil. Nesoudím historii, ale dívám se na přítomnost. Mám možná proto jiný pocit, nežli jsi míval ty.

R: Mám na závěr připravenou myšlenku z časopisu Strážná věž z roku 2000: Tam se říká:informovat se o původu církví je jedna věc, ale živit se tím, co učí je hřích, protože vyživovat pravé učedníky může jen VRO.

 

Informovat se o původu a naukách falešných náboženství je jedna věc, ale živit se těmito názory je něco úplně jiného. K tomu, aby bylo zajištěno vyučování založené na Božím slově, Jehova dosadil‚ věrného a rozvážného otroka‘. (Matouš 4:4; 24:45) Sám Pavel napsal: „Nemůžete se podílet na‚ Jehovově stole‘ a stole démonů. Nebo snad‚ podněcujeme Jehovu k žárlivosti‘?“ (1. Korinťanům 10:20–22)

Měli byste zkoumat jiná náboženství?, Strážná věž, 15.října 2000, str.9 2

 

Myslím, že v tomto výkladu je jasně řečeno, že je velký rozdíl mezi tím informovat se o církvích falešného náboženství, a oproti tomu živit se u nich duchovně. Jak to hodnotíte vy?

LK: Když stál Kristus před soudci ze Sanhedrinu, a oni se nemohli sjednotit na obvinění, za nějž by jej odsoudili, Ježíš jim sám řekl větu, která umožnila veleknězi roztrhnout roucho. Totéž dělám i já: Ano, my se sytíme u jiných církví duchovním pokrmem a budeme to dělat dál.

VK: Musím však připomenout, že v prvním století to bylo jiné. Tam šlo o návrat k pohanství a sycení se u pohanských církví. My se nesytíme jinde nežli u Ježíše.

M: Písmo říká, že všechno je zákonné, ale ne všechno je užitečné.

LK: Opakuji : Chcete-li nás odsoudit, máte jedinou možnost odsoudit nás na základě výroku lidí z časopisu Strážná věž. Ze stanoviska Bible nás nemůžete odsoudit za to, že uctíváme Krista také jinde, než u svědků. Rozhodněte se sami, zda to uděláte na základě časopisu, nebo na základě Bible. Ale jelikož jste představitelé SJ, myslím, že vám nic jiného nezbývá, než jednat tak, jak říkají interní pokyny svědků.

G: Dokazujete nám vše z Bible. Chcete říci, že celou dobu jste byli v naší církvi ve tmě, a nyní jste najednou ve světle?

VK: Najednou ne. Před 15ti lety nás oblastní dozorce vyzval, abychom denně četli Bibli. Tak jsem poslechla, a při jejím čtení jsem každý rok objevila něco nového, čeho jsem si dříve nevšimla. Čtením Bible jsem postupně dospěla ke Kristu jako Pánu.

G: Ale vy jste se zasvětili Bohu Jehovovi. Trváte na této smlouvě?

VK: Na té smlouvě trváme. Ale chtěla bych zdůraznit, že jsme byli pokřtěni před rokem 1986, a odpověděli jsme při křtu na dvě otázky, které se týkaly Jehovy, Krista a Bible inspirované svatým Duchem. Tehdy se druhá otázka netýkala organizace... Všimněte si, že byli jiné nežli jsou dnes. Na druhou dnešní otázku ke křtu bych já své ano nikdy neřekla.

G: Ale byla to smlouva s Jehovou!

VK: Ano, ale Jehova se nemění a je týž, jako před třiceti lety. Jeho Syn je stále Ježíš.

LK: Naše křesťanské aktivity jsou i nadále v souladu s Otcem.

G: Jenže v jiných církvích o Jehovovi nemluví.

LK: Mluví. Chválí Otce i Syna. A někdy i vyslovují jméno Jehova. I když velmi málo. My zase málo mluvíme o Kristu.

M: V církvích je často Pánova večeře? Té se také účastníte?

LK: Ano. Přijímáme tělo i krev, tak jako to budou dělat jistě i mnozí svědkové v budoucnu na památné slavnosti, když jim to VRO v novém časopise dovolil.

VK: U svědků mi bylo bráněno přijímat, a moc mi to chybělo.

LK: Nezakazovali to, ale vytvořili psychologickou zábranu, např. naukou o roku 1935.

F: Jenže v jiných církvích jdou všichni do nebe.

VK: Ježíš to tak řekl.

G: Bible říká, že cesta má být úzká, a že po ní jde málo lidí.

VK: V Plzni je 170.000 obyvatel, a křesťanů, co chodí do kostela, je snad jen 18.000. To je málo nebo hodně?

LK: Nevím proč to soudit. Kdo věří v Krista, je jeho následovník. Podle interních směrnic svědků to však v jiných církvích křesťané nejsou, protože nejsou svědky Jehovy. Myslím, že už mluvíme stále dokola.

R: Myslím, že rozhovor ukončíme. Asi víte, že nyní musíte na chvíli odejít, abychom se mohli mezi sebou poradit.

 

K odpadlictví patří jednání proti pravému uctívání Jehovy nebo proti Jehovou ustanovenému řádu mezi jeho oddaným lidem. (Jer. 17:13; 23:15; 28:15, 16; 2. Tes. 2:9, 10)

Dozorci, kteří 'panují pro právo', Dávejte pozor sami na sebe a na celé stádo, oddíl 5a 1

 

Po cca desetiminutové poradě.

R: Přemýšleli jsme a došli jsme k názoru, který už naznačoval LK. Myslíme si toto: co děláte je vaše věc, dělejte si to dál, chcete-li, ale už ne jako svědkové Jehovovi. Vzhledem ke stanovám a vzhledem k tomu, jak SJ chápou Písmo, nemůžete dál být součástí organizace svědků Jehovových. Neříká se mi to lehko.

F: Nerozmysleli jste si to?

LK: Vy jste si to měli rozmyslet, než jste se rozhodli nás obvinit. My jsme nechtěli odejít, ale po svolání výboru už není jiná cesta.

VK : Byli jsme odejití nechtěli jsme odejít.

R: Pokud se budete chtít zase stát SJ, je to možné. Až to zjistíte, vraťte se.

M: Přemýšlejte o tom, že mnozí svědkové věděli něco dopředu jako možná vy, ale počkali, až to uzná VRO, aby zachovali ve sboru jednotu a klid. Například v postoji k vrchnostenské moci.

VK: Jenže nám jde o Boha a o Krista, a to je pro nás důležitější nežli lidské názory. Můžu přečíst ještě něco z Bible? Řím 8:38: „Ani smrt ani život, ani andělé....... ani cokoliv jiného nás nebudou schopni oddělit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu“. Takže nás od Boha a Krista nemůžete oddělit ani vy. My neodcházíme ani od Otce, ani od Krista, právě naopak.

Pro vaši informaci přečtu ještě jeden text k vašemu postoji k nám: Apoštol Jan píše v 2. dopise „Žádný, kdo se tlačí dopředu a nezůstává v Kristově učení, nemá Boha. Kdo v tomto učení zůstává, ten má Otce i Syna. Jestliže k vám někdo přichází a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho nikdy do svých domovů ani ho nezdravte.“ Zůstáváme v Kristově učení a proto není důvod nás považovat za odpadlíky. Takže nás, bratři, můžete zdravit.

G: S tím, co říkáš, nesouhlasím. Odpovězte: odcházíte od společenství Jehovova lidu?

VK: Ne. Nemáme proč. Vám to vadí, co děláme, my to pokládáme za normální křesťanské chování.

G: Odpovězte mi. Když je nějaká skupina osob, která tvoří společenství s dohodnutými pravidly, a někdo svými názory a jednáním dává najevo, že je nerespektuje, tak odchází nebo ne? Vy nesouhlasíte s učením SJ, pak jste to vy, kdo, podle mne, odchází.

LK: My pokládáme všechny církve za součást církve Kristovy. V tomto smyslu neodcházíme od Otce ani od Krista, tedy ani od SJ.

M: Podle VRO existuje jenom jediná církev. Ostatní jsou falešné. A naše pravidla nedovolují se s nimi stýkat.

LK: V prvním století byli různé církve s místními stanovami, ale žili přitom v jednotě.

VK: Nejsme odpadlíci, kteří se vrací k pohanství, jako ti, o nichž mluví Písma. Jsme křesťané a zůstáváme jimi.

…..

R: Souhlasíte-li, rozhovor skončíme. Musím ještě říci, že máte možnost se odvolat do sedmi dnů.

LK: Pokud chcete, oznamte naše vyloučení hned. My se odvolávat nebudeme.

R: Nemůžeme to oznámit hned, podle interních směrnic musíme sedm dní počkat.

Rozloučení. Podání rukou. (mimo M)

28.4.2007, Luboš Kolafa


Literatura a související odkazy

1. Dávejte pozor sami na sebe a na celé stádo. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1991.

2. Měli byste zkoumat jiná náboženství? Strážná věž. 15.října 2000;121(19):8-9.

- Kolafa L. Jak jsem potkal sám sebe. Infofórum StraznavezCZ, 24.dubna, 2007;
http://www.straznavez.cz/Zkusenosti/kolafovi.htm.

- Stříbrný J. Dopis pro Kolafovi. Infofórum StraznavezCZ, 26.dubna, 2007;
http://www.straznavez.cz/Zkusenosti/kolafovi_jakoubkuvdopis.htm.

- Malý M. Cesta k srdci krajského dozorce. Infofórum StraznavezCZ, ?.května, 2007;
http://www.straznavez.cz/Zkusenosti/kolafovi_rozhovor.htm.


Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz