Cesta k srdci krajského dozorce

Rozhovor s Věrou (Quaero) a Lubošem (Absolvo) Kolafovými

(Související odkaz: Jak jsem potkal sám sebe - zkušenost bývalého krajského dozorce - zde )

Ve svém profilu (v diskuzi) definuješ svoji přezdívku Absolvo jako odpuštění. Odpouštíš Ty a nebo prosíš ostatní za odpuštění?

Absolvo (A): Myslím obojí. Proč odpouštím? To, čím mi druzí ublížili, zároveň sloužilo k mému budování. Proč prosím za odpuštění? Náš odchod ze sboru byl pro některé bolestný. Nepřál jsem si jejich bolest, ale přesto prosím za odpuštění, neuměl jsem odejít bezbolestně. Neměl jsem však svědomí, vůči Bohu ani vůči lidem, neodejít.

Quaero znamená otázka. Proč máš tuto přezdívku?

Quaero (Q): Quaero znamená „hledám“.

Dlouhá léta jsem si myslela, že to jediné pravé poznání o Bohu mají jenom SJ. Poté, co jsem se přesvědčila (čtením Bible a tím, co jsme prožili), že to tak není, začala jsem hledat odpovědi na své otázky i v jiných křesťanských církvích. A postupem času jsem pochopila, že v tomto neustálém hledání je právě ten největší kus pravdy o Bohu.

Jako KD jsi musel rozhodovat o lidských osudech. Je nějaké rozhodnutí, které Ti působí bolest a chtěl by ses za něj omluvit?

A: Omlouvám se již zemřelému bratrovi, který zůstával i po totalitě obyčejným člověkem a pomalu nebo vůbec nereagoval na kvadratickou řadou se množící nové a nové pokyny k organizaci sboru po pádu totality. Považoval i nadále církev za místnost, kde se scházejí lidé, co se mají rádi, a nechtěl přijmout myšlenku, že se z ní má stát perfektně fungující továrna na Boží milost. Nechal jsem jej odvolat z úřadu staršího. Na svojí omluvu však musím říci, že jsem jej nadále miloval a trávil v jeho mládeneckém bytě plném knih hezké chvilky. Užíval jsem si tam té jeho neorganizované lásky.

Rady, které dává manželka KD nejsou tak závažné, ale lituješ dnes, že jsi zasáhla ze své pozice někomu do života?

Q: Byla jsem zaměřená hodně na průkopnickou službu, měla jsem ji ráda, a tak jsem často radila, aby ji ostatní taky zkusili. Teprve později jsem si uvědomila, že někdy bychom udělali lépe, kdybychom se spíš starali o své děti, rodinu, ostatní členy sboru a podobně. Tak to mě mrzí.

Absolvo může však také znamenat „opuštění“. Doporučoval bys druhým, aby opustili organizaci svědků Jehovových?

A: Slovo absolvo jsem si našel v rychlosti v latinském slovníku. Hledal jsem něco s významem odpouštět nikoliv opouštět.

Ale odpovím na druhou část otázky :

Doporučovala bys dnes druhým, aby opustili řady SJ?

Q: To se nedá doporučovat, protože si myslím, že to je svobodná volba každého. Každý jsme jiný, a někomu může organizace SJ vyhovovat. Každému bych ale doporučila, aby četl Bibli jako celek, v kontextu, bez používání odvolávek, aby opravdu rozjímal, o tom, co čte (ne o tom, jak to má vysvětlováno) a aby se modlil o pomoc Božího Ducha, aby pochopil...

Ve své zkušenosti hovoříš i o jiných krajských služebnících, kteří byli odvoláni. Byl někdo z nich časem vyloučen z organizace SJ?

A: O tom jestli byl KD odvolán nebo odešel dobrovolně, se nikdy oficiálně nemluvilo.

Co znám, je z doslechu . O jednom KD se např. nejprve šířilo, že má raději svoji zahrádku, nežli pravidelná shromáždění a později, že už není bratr. O jiných, že už nejsou ani staršími ve sboru. Víc nevím. Nevím ani, co se říká o nás. O neúspěších se u NSSJ nikdy nemluvilo.

Jak to, že se právní výbor konal s vámi oběma najednou? To přece není běžná praxe?

A: Po většinu času vystupujeme s manželkou jako siamská dvojčata, a duchovní věci prožíváme nerozděleně. Ani bychom nepřipustili jinou možnost, nežli být souzeni spolu.

Věděli starší při právním výboru o tom, že se před 20 lety změnil text otázek ke křtu?

A: Nevím, ale raději to ani nekomentovali.

Jak se díváš na disidentské hnutí mezi SJ? Zvláště v USA je mnoho SJ, kteří jsou jimi jen formálně, a snaží se dosáhnout změny z pozice členů, a nikoliv s nálepkou „odpadlíci“. Nejvýraznějším příkladem je Spojenectví SJ za reformu v otázce krve.

A: Mohutné letniční hnutí, které se projevilo před desítkami let v katolické i protestantské církvi, mnohé naznačuje. Boží Duch sjednotil oba potoky křesťanství v jednu velkou řeku, která se dnes jako svědectví pro Krista valí světem. Křesťanské církve dnes opravdově spolupracují. NSSJ stojí na břehu bývalého protestantství smíchaného s židovstvím a nedůvěřivě sleduje ten valící se proud Ducha. Možná jsou disidenti Božím nástrojem k přijetí onoho malého potůčku židovskokřesťanské vody do velké řeky křesťanství a splynutí s ní. Pokud se budou opravdově modlit ke Kristu, a tím jej uznávat jako skutečnou hlavu církve a Bohem ustanoveného Pána, ukáže jim cestu.

Kdo by chtěl znát opravdu fundovanou odpověď na otázku o současném postavení NSSJ a disidentů v ní, měl by studovat dějiny katolické církve, která už podobných hnutí zažila během dvou tisíciletí mnoho. Dějiny se ve spirále stále opakují.

Q: Disidenti z řad SJ dělají dobrou práci, protože pomáhají ostatním SJ otvírat oči a šíří informace, které jsou užitečné pro pochopení souvislostí. Mimoto určitě mocně pomáhají i těm, kteří už byli vyloučeni nebo odešli, a psychicky je to zranilo.

Na druhou stranu si ale myslím, že organizace SJ se v konečném důsledku reformovat ani nedá, protože nemá křesťanský základ, kterým je Kristus. Jakákoliv reformace bude vždycky jen kosmetická úprava směrem k lidskosti, rozumnosti, ale ne ke křesťanství. Jakmile by totiž SJ přijali toho Krista, o kterém se píše v Bibli, museli by následně zrušit několik svých dalších nauk, a tím by se celá jejich ideologie zhroutila.

Jaká je budoucnost SJ celosvětově? Dojde k přitvrzení a ještě většímu fundamentalismu, a nebo spíš očekáváš reformu s odstraněním nejkřiklavějších nauk a postojů?

A: Odpovím z psychologického hlediska (z biblického hlediska nevím): Ač je to udivující, mnozí lidé si vybírají právě lidsky přísná náboženství, protože mají pocit, že kupují něco kvalitnějšího, když za to musí tolik zaplatit. Jestli dojde k přitvrzení u NSSJ, půjde o zničení posledního malého prostoru pro svobodu Božího Ducha (2. Kor.3,17), a to povede k odchodu těch, co hledají Krista a jeho způsob myšlení. Zůstanou čistí fundamentalisté, kteří si budou libovat v tom, že odešli lidé, kteří je zneklidňovali pochybnostmi. Takové vyhranění by bylo průhledné a méně znepokojivé. Mnohem nebezpečnější vidím malé, uklidňující prášky pokrytectví, které snadněji oklamou. Z hlediska generálů vojska NSSJ si myslím, že si zvolí z opatrnosti malé postupné reformy. Ukáže čas, kam jejich strategie povede.

Q: Obávám se toho, že bude docházet jen k některým úpravám, které budou mít jediný cíl – mlžit a zakrývat pravou podstatu věcí s cílem udržet organizaci a nepřipustit její rozpad. Ten se mi ale zdá, vzhledem k nepřijetí Krista v jeho skutečném postavení, dříve nebo později docela pravděpodobný.

Změní SJ někdy postoj k vyloučeným?

A: Tato otázka bude řešena až následně po vyřešení nového směru církve SJ. Starý je naprosto neudržitelný. Pokud by se rovnou uvolnila cesta i k vyloučeným lidem, kteří evangelizují v jiných církvích, muselo by se předem počítat s reformou většího rozsahu. Strach z velké reformy bude u VRO hrát svoji negativní roli.

Q: Myslím, že se s tím nedá moc počítat.

V pokynu nestýkat se s vyloučenými vidím jasný záměr izolovat ty, kteří jsou uvnitř organizace, od těch, kteří jsou vně. Tento systém se praktikuje všude tam, kde ti, kteří vedou nějakou skupinu, si nejsou jisti pevností své pravdy. Za normálních okolností přece pravda snese konfrontaci. A jestliže je okolo jen lež a falešná učení, jak SJ tvrdí, tak už vůbec není čeho se bát. (Je to jako když se v totalitě nesmělo jezdit „na Západ“, abychom neviděli, jaké to tam opravdu je.)

Lituješ, že jsi nejlepší léta svého života dal(a) svědkům Jehovovým? Přišel(la) jsi díky tomu o něco, čeho lituješ a co jsi neudělal(a)?

A: Z velkého nadhledu nelituji života u svědků Jehovových. 3 Myslel jsem si totiž dlouhou dobu, že sloužím Bohu.(viz ap. Pavel) Raduji se z toho, že Kristus nám s manželkou v současné době poskytuje další velký prostor pro oběť i pro službu druhým lidem. Církve kolem nás v Plzni jsou (nepřeháním) mnohem aktivnější nežli sbory SJ. S přijetím Krista jako Boha se nám vrátila i velká radost ze služby pro něj.

Q: V podstatě nelituju.

Neumím dělat nic napůl, a tak jsem se za ta léta u SJ naučila hodně milovat Jehovu a úplně na něho spoléhat. V poslední době mi bylo dovoleno poznat Krista jako osobního spasitele a pocítit sílu Božího Ducha. A tak prožívám úžasnou radost srovnatelnou asi s tou, jakou měli Židé, kteří se setkali s Ježíšem a nadšeně zvali ostatní „Viděli jsme Mesiáše!

Lituju asi jedině toho, že mi ta léta u SJ zkomplikovala situaci v oblasti zaměstnání. Ale Bůh mi vždycky pomáhal, tak mu věřím i teď.

Co považuješ za nejlepší na SJ (myslím na jednotlivcích, nikoliv na instituci)?

A: Smysl pro loajalitu církvi, které slouží. (Nehodnotím to, že byli lidmi oklamáni, že jde o církev více méně založenou na lidech z VRO, ne na Kristu.)

Q: Obětavost.

Ale v poslední době se setkávám s lidmi s jiných křesťanských církví, kteří tuto vlastnost mají také v hojné míře.

A obdobně naopak, co považuješ za nejhorší na SJ?

A: Paradoxně k předešlému tvrzení, jejich dobrovolná slepota. Jejich spoléhání se na to, že za ně duchovně přemýšlí a rozhoduje VRO. Že nepřijali osobní odpovědnost ve svém vztahu k Bohu. Žijí v uměle a jen lidskou silou vytvořeném, virtuálním pozemském ráji. Skutečnou, hmatatelnou, nepokryteckou ale i nádherně syrovou a nevyumělkovanou lásku, poznávám až v jiných církvích. (Netvrdím, že ve všech v Plzni)

Q: Nesamostatnost v myšlení, která je často zaměňována za pokorné přijímání vedení VRO.

Přišel(la) jsi o něco vyloučením z církve SJ?

A: Samozřejmě o kamarádství. Jsem sice zklamán tím, že moji kamarádi milují svoji organizací více nežli mne, ale já je mám i nadále rád. Je mi líto, že jim někdo cizí brání udělat svobodné rozhodnutí z vlastního srdce. (Provozní slepota jim brání pochopit skutečný smysl, biblických textů, jimiž se údajně řídí ve svém vztahu ke mně. Namlouvají si, že jsem je opustil, a já jim přitom chci říct svůj nový názor. Pokud chtějí, alespoň z povzdálí, sledovat náš další život, mohou číst naše osobní stránky na internetu - http://www.e-lit.cz)

Q: Přišla jsem pochopitelně o přátele, v našem případě o desítky přátelství.

Vím ale, že oni si myslí, že tím, že s námi nebudou mluvit, dávají najevo svou lásku k Bohu. Jenže tady je právě vidět k jakému Bohu. K tomu starozákonnímu asi ano, ale Kristus přinesl jiné zásady a ukázal jiné vlastnosti...

Získal(a) jsi něco vyloučením z církve SJ?

A:. Do té chvíle, nežli se vše vyčistilo, jako bych říkal 'Našel jsem Pána', a přitom jsem za ním nešel, a zůstal sedět v hospodě "U Svědka". Omluvou je mi to, že jsem chtěl svým bratrům pomoci.

Q: Mám teď v této věci čisté svědomí před Bohem i před lidmi. Už jsem neměla dobrý pocit z toho sezení na dvou židlích. Br.Zendulka vždycky říkal: „Jste svobodní křesťané.“ Často si na tenhle výrok vzpomenu a musím říct, že teď jsem konečně opravdu svobodný křesťan!

1.5.2007, ptal se Michal M.Malý


Související odkazy

- Kolafa L. Jak jsem potkal sám sebe. Infofórum StraznavezCZ, 24.dubna, 2007;
http://www.straznavez.cz/Zkusenosti/kolafovi.htm.

- Kolafa L. Právní výbor ze dne 16.4.2007. Infofórum StraznavezCZ, 28.dubna, 2007;
http://www.straznavez.cz/Dokumenty/Kolafapravnivybor.htm.

- Stříbrný J. Dopis pro Kolafovi. Infofórum StraznavezCZ, 26.dubna, 2007;
http://www.straznavez.cz/Zkusenosti/kolafovi_jakoubkuvdopis.htm.


Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz