Zneužívání dětí mezi svědky Jehovovými ukončeno mimosoudním vyrovnáním

Ústředí svědků Jehovových mimosoudně odškodnilo 16 obětí, které byly zneužity staršími nebo služebními pomocníky ve sborech svědků Jehovových. Jak informovala agentura Associated Press bylo tak ukončeno soudní stíhání trvající několik let. To vyústilo na podzim roku 2006 v rozsudek, který požadoval, aby ústředí svědků poskytlo soudům údaje ze své tajné brooklynské databáze vedené o případech sexuálního zneužívání.

Pokud dojde k sexuálnímu zneužívání uvnitř sboru svědků Jehovových, nebývá případ nahlášen policii, protože ústředí svědků striktně vyžaduje doslovné dodržení biblického pokynu (5.Mojžíšova 19:15), aby i zločin na nevinných dětech byl řešen pouze v případě, že jsou k dispozici dva nebo tři očití svědkové. Skutečným pozadím je nepoškodit „dobrou pověst“ svědků Jehovových.

Na tiskové konferenci pořádané 10.května 2007 v Nashvilu předložila organizace Mlčící ovce (www.silenlambs.org), hájící zájmy obětí zneužívání mezi svědky Jehovovými, dokumenty o proběhlém mimosoudním vyrovnání. Z podstaty dohody nemůže být skutečně vyplacená částka oficiálně zveřejněna, ale odhadem založeným na podobných případech se může celkem jednat o 50 až 60 milionů dolarů. Všichni řadoví svědkové Jehovovi na celém světě by měli vědět, na co jsou používány jejich dobrovolné příspěvky.

Michal M.Malý, 11. 5. 2007
INFOFÓRUM STRAZNAVEZ.CZ
Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná věž a svědcích Jehovových
www.straznavez.czOdkazy:

Kolik zaplatilo ústředí svědků Jehovových v mimosoudním vyrovnání 16 obětem sexuálního zneužívání?, http://www.straznavez.cz/Pedofil/dohoda_otazkactenare.htm

Associated Press, Jehovah's Witnesses Settle Abuse Cases, By ROSE FRENCH 05.10.07, Forbes, http://www.forbes.com/feeds/ap/2007/05/10/ap3709733.html

Silentlabs, http://www.silentlambs.org/NationalPresspacket.htm

JWD Forum, Sixteen Child Sex Abuse Lawsuits against Jehovah’s Witnesses Are Settled http://www.jehovahs-witness.com/8/134112/1.ashx

Oficiální dopisy Náboženské společnosti svědkové Jehovovi v ČR (NSSJ v ČR) starším týkající se obtěžování dětí. http://www.straznavez.cz/Pedofil/obtezovanidopisy.htm

Oficiální dopis odbočky SJ ve Velké Britanii všem radám starších týkající se obtěžování dětí. http://www.straznavez.cz/Dokumenty/WTSletter06_01_2001.htm

Svědkové Jehovovi a „mlčenlivost duchovních“. Infofórum StraznavezCZ, 24.února, 2007; http://www.straznavez.cz/Zdomova/mlcenlivost.htm

Mlčící ovečky. Infofórum StraznavezCZ, 10.února, 2007; http://www.straznavez.cz/Pedofil/mlciciovce.htmOhlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz