Oficiální odpověď brooklynského ústředí svědků Jehovových pro NBC

… jsme potěšeni tím, že bylo dosaženo urovnání …
- Podrobnosti o urovnání viz:
Zneužívání dětí mezi svědky Jehovovými ukončeno mimosoudním vyrovnáním

Odpověď na reportáž NBC z 21. listopadu 2007 :

 

Svědkové Jehovovi

Kancelář pro veřejné informace

 

 

Tisková zpráva

21. listopadu 2007

 

Svědkům Jehovovým záleží na obětech v případech zneužívání dětí

 

V zájmu obětí v těchto případech jsme potěšeni tím, že bylo dosaženo urovnání. Plně soucítíme s těmi, kdo trpí v důsledku zneužívání v dětství. Svědkové Jehovovi jsou na celém světě sjednoceni ve svém odporu vůči tomuto hříchu a zločinu. – Římanům 12:9.

 

Ty, kdo zneužívají děti, neomlouváme, ani je nechráníme. Naši starší vylučují nekajícné hříšníky, kteří se dopustí tohoto zločinu. (1. Korinťanům 5:13) Ve Spojených státech v současné době slouží přes 80 000 starších ve více než 12 300 sborech. (Skutky 20:28) Za posledních 100 let bylo za zneužívání dětí souzeno ve Spojených státech pouze jedenáct starších ve třinácti soudních případech. V sedmi z těchto případů proti starším byla obvinění proti společnosti Strážná věž soudem zamítnuta. Samozřejmě, i jediná oběť je příliš. Výskyt tohoto trestného činu je však mezi svědky Jehovovými řídkým jevem.

 

Sboroví starší dodržují zákon ohledně ohlašování případů zneužívání dětí. (Marek 12:17; Římanům 13:1) Oběti neumlčujeme. Naši členové mají absolutní právo hlásit tento hrozný trestný čin příslušným autoritám. Říjnové vydání našeho měsíčníku Probuďte se! přináší sérii článků „Chraňte své dítě!“ Tyto články jasně ukazují, jak nám na ochraně dětí před sexuálním zneužíváním záleží.

 

Watch Tower, 25 Columbia Heights, Brooklyn, New York, 11201-2483 U.S.A.

Telephone: 718 560 5600 Facsimile: 718 560 5619

www.jw-media.org

 

… za zneužívání dětí souzeno … pouze jedenáct starších …
Řada případů se však týká služebních pomocníků (jáhnů) ve sborech svědků Jehovových.
– Viz reportáž NBC News: Nové důkazy v obviněních svědků Jehovových


VIDEO: Zneužívání dětí mezi svědky Jehovovými - NBC News Investigates, 21.11.2007

- Infofórum StraznavezCZ, 23. listopadu 2007 (24. listopadu 2007 doplněno o překlad videa)
Překlad: J. & Jana + Martin K.


Odkazy:

1. Myers L, Greenberg R. New evidence in Jehovah's Witness allegations (Nové důkazy v obviněních svědků Jehovových). NBC News, November 21, 2007; http://www.msnbc.msn.com/id/21917798/.

2. Response to NBC, Jehovah' s Witnesses care for victims of child abuse (Odpověď pro NBC, Svědkům Jehovovým záleží na obětech v případech zneužívání dětí). Svědkové Jehovovi - Kancelář pro veřejné informace, November 21, 2007; http://www.jw-media.org/region/global/english/releases/beliefs_practices/071121.htm

3. Jehovah' s Witnesses care for victims of child abuse. November 21; Jehovah' s Witnesses - Office of public information, 2007; PDF Format:[Available from: http://www.jw-media.org/region/global/english/releases/beliefs_practices/071121.pdf.

4. NBC Jehovah's Witnesses child sexual abuse. November 21; Youtube, 2007; http://www.youtube.com/watch?v=QLAC9kS_EqM

5. Malý M. Mlčící ovečky Infofórum StraznavezCZ, 10. února, 2007; http://www.straznavez.cz/Pedofil/mlciciovce.htm.

6. Malý M. Zneužívání dětí mezi svědky Jehovovými ukončeno mimosoudním vyrovnáním. Infofórum StraznavezCZ, 11. května, 2007; http://www.straznavez.cz/Pedofil/mlciciovce_dohoda.htm.

7. Malý M. Svědkové Jehovovi a „mlčenlivost duchovních“. Infofórum StraznavezCZ, 24. února, 2007; http://www.straznavez.cz/Zdomova/mlcenlivost.htm.


Další informace o zneužívání dětí mezi svědky Jehovovými - viz téma PEDOFILIE.


Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz