PEDOFILIE

 

 

23.11.2007: Odpověď brooklynského ústředí svědků Jehovových pro NBC
- Tisková zpráva brooklynského ústředí: Svědkům Jehovovým záleží na obětech v případech zneužívání dětí.
"V zájmu obětí v těchto případech jsme potěšeni tím, že bylo dosaženo urovnání ... Oběti neumlčujeme."

11.5.2007: 16 případů zneužívání dětí vedených proti svědkům Jehovovým ukončeno mimosoudním vyrovnáním
- Odhadem 50 až 60 milionů dolarů zaplatilo americké ústředí svědků Jehovových 16 obětem, které byly zneužity staršími ve sborech svědků Jehovových. Jak informovala agentura Associated Press bylo tak ukončeno soudní stíhání trvající několik let. To vyústilo na podzim roku 2006 v rozsudek, který požadoval, aby ústředí svědků poskytlo soudům údaje ze své brooklynské databáze vedené o případech sexuálního zneužívání.

14.3.2007 ČR: Mlčenlivost duchovních
- Jak to, že svědkové Jehovovi žádají o přiznání práva na zpovědní tajemství, když nemají žádné duchovní (třídu duchovenstva, kněze)? Co chtějí svědkové Jehovovi před úřady zamlčovat?

14.2.2007 ČR: Mlčící ovečky
- Svědkové Jehovovi jsou známí jako slušní a mravně žijící lidé. Mnoho lidí je proto překvapeno zprávami, které tvrdí, že náboženská organizace svědků Jehovových je útočištěm a doslovným pozemským rájem pro pedofily.

28.6.2005 ČR: Oficiální dopisy Náboženské společnosti svědkové Jehovovi v ČR starším týkající se obtěžování dětí
- V ČR a SR se o tomto problému příliš nemluví. Zatím nebyla medializována póza "mrtvého brouka", kterou svědkové Jehovovi zaujímají vůči pedofilům uvnitř organizace. To ovšem neznamená, že se nic takového neděje. Vedení Společnosti tuto skutečnost potvrzuje.

21.6.2005 GB: Oficiální dopis odbočky ve Velké Britanii všem radám starších týkající se obtěžování dětí
- Překlad dopisu odbočky z 1.června.2001 týkající se pedofilů mezi svědky Jehovovými ve Velké Britanii. V jiných případech (dopravní předpisy, daně apod.) je Společností Strážná věž úzkostlivě kladen důraz na dodržování "cézarových zákonů". Proč je to v případě pedofilie jinak?

PEDOFILIE - SILENTLAMBS
- Závažný problém v řadách svědků Jehovových
Server "Mlčící ovečky" se dlouhodobě snaží zamezit zneužívání dětí.