Tak už máme nový výbor odbočky! Tentokrát i oficiálně…

Odbočka v PrazeČtou na odbočce aktuality z www.straznavez.cz ?

Je možné, že ústředí NSSJ skutečně monitoruje obsah stránek www.straznavez.cz a nebo je o něm nějakým způsobem dobře informováno. Vyplývá to ze skutečnosti, že několik dní po té, co byl na tomto webu uveřejněn článek „Člen odvolaného výboru odbočky NSSJ v ČR žádá finanční náhradu za nemovitost v Praze Suchdole“, došlo konečně po více než půl roce k opravě dat o výboru odbočky v Rejstříku ministerstva kultury a tím k oficiálnímu uznání změn v pražském ústředí NSSJ v ČR.

Jak šly události:

- říjen 2004: Návštěva zónového dozorce v pražském ústředí a začátek auditu kvůli finančním nesrovnalostem. (Pozdější reportáže TV NOVA o financování NSSJ - viz SJ a moc peněz.)

Výbor odbočky v roce 2000- zima 2004: Odvolání dosavadního výboru odbočky (MUDr.O.K., pan J.L., pan J.G. a pan E.S.) a jmenování nového, ve kterém zůstává E.S. a nově jsou jmenováni A.M. a P.H.. (viz Zemětřesení v pražském Bételu aneb "Kostlivec ve skříni")
- Změna nebyla oficiálně oznámena v místních sborech svědků Jehovových.
- Změna nebyla ani nahlášena ministerstvu kultury, ačkoli zákon ukládá oznámit provedení změny ve složení členů orgánu církve nejpozději do 10 dní ministerstvu. Ministerstvo do 10 dní od doručení tuto změnu zanese do Rejstříku církví a náboženských společností (viz Zákon o církvích a náboženských společnostech, 3/2002 Sb., §15 odst. 4 a 5).

- 25.3.2005: Dopis odeslaný ministerstvu kultury týkající se majetkového narovnání podepisuje za NSSJ v ČR i odvolaný člen výboru J.G. (viz Dopis Náboženské společnosti svědkové Jehovovi v České republice ze dne 25.března 2005 adresovaný ministerstvu kultury)

- 12.7.2005: Server www.straznavez.cz upozorňuje na skutečnost, že odvolaný člen výboru nadále oficiálně zastupuje svědky Jehovovy. (viz „Člen odvolaného výboru odbočky NSSJ v ČR žádá finanční náhradu za nemovitost v Praze Suchdole“)

- 22.-24.7.2004: Oblastní sjezd SJ v Praze (Při známé pružnosti českých ministerských úředníků sjezd pravděpodobně s provedením změny nesouvisí.)

- 26.7.2005: V Rejstříku církví a náboženských společností jsou vymazáni odvolaní členové původního výboru společnosti - MUDr.O.K., pan J.L. a pan J.G.

- 27.7.2005: Do Rejstříku církví a náboženských společností jsou zaneseni jako noví členové výboru pan P.H. a pan A.M..

- (asi) 1.srpen 2005: Nově jsou jmenováni do výboru odbočky pan P.S. a pan P.P. Společně s pány E.S., A.M. a P.H. má nyní výbor 5 členů. Tato další změna zatím není zanesena v Rejstříku církví a náboženských společností.

Psáno 16.8.2005

(5.2.2006: Aktualizované informace - Mají členové církve svědků Jehovových vědět, kdo je jejich oficiálním představitelem ? )


Souvislosti viz články:

- Člen odvolaného výboru odbočky NSSJ v ČR žádá finanční náhradu za nemovitost v Praze Suchdole
- Mají členové církve svědků Jehovových vědět, kdo je jejich oficiálním představitelem ?
- Aktualizovaný výpis ke dni 3.8.2005 - viz zde
- Aktualizovaný výpis ke dni 5.2.2006 - viz zde

Fotografie s poděkováním převzaty z Ročenky svědků Jehovových 2000, Česká republika (vydala Watch Tower Bible and Tract Society)



Ohlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz