Mají členové církve svědků Jehovových vědět, kdo je jejich oficiálním představitelem ?

Titulní strana propagačního letáku o odbočce SJ v ČR, vydala WTBTSVýbor odbočky svědků Jehovových v ČR má nyní oficiálně pět členů. Od 19.12.2005 jsou jako členové orgánu Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi (NSSJ) v ČR zaneseni v Rejstříku církví a náboženských společností vedeném Ministerstvem kultury kromě E.S., A.M. a P.M. nově i P.S. a P.P.
(výpis z Rejstříku viz zde).

Mají členové církve svědků Jehovových vědět, kdo je ve výboru NSSJ v ČR ?

Ve sborech SJ na celém světě se každý týden na jednom z pěti pravidelných shromáždění nazvaném Služební shromáždění oznamují aktuality týkající se místního sboru, čtou se některé vybrané dopisy z ústředí a také pokyny obsažené v celosvětovém bulletinu SJ Naše služba království (NSK) .

Informace o další změně ve výboru odbočky NSSJ v ČR se opět do oznámení na NSK „nevešla“.

Již v srpnu 2005 byl výbor odbočky rozšířen o další dva členy – P.S. a P.P. (viz Tak už máme nový výbor odbočky). Pokud se tehdy řadový zvěstovatel otázal je-li tomu tak, dostalo se mu buď odpovědi nevím a nebo od informovanějších „ano, ale nemá se o tom mluvit“.

Otázkou je, jaký důvod je o něčem takovém nemluvit. Tímto postojem představitelé NSSJ v ČR odhalují nadřazenost „těch nahoře“ oproti „prostému zvěstovatelskému lidu“.

Mají orgány státní správy vědět, kdo je členem výboru NSSJ v ČR ?

Podle §15 Zákona o církvích a náboženských společnostech (3/2002 Sb. – viz zde) je povinností registrované církve oznámit tuto změnu ministerstvu nejpozději do 10 dnů, od jejího vzniku. Pokud splňuje všechny náležitosti, je ministerstvo povinno do dalších 5 dnů tuto změnu zanést do Rejstříku církví a náboženských společností.

Tato změna byla ústředím NSSJ v ČR provedena řadu měsíců před tím (srpen 2005), než byla oficiálně uveřejněna v Rejstříku církví a náboženských společností vedeném Ministerstvem kultury (prosinec 2005).

Proč k tomu došlo až po pěti měsících? Je na vině liknavost úředníků ministerstva? Tomu by se dalo věřit pouze v případě, pokud by NSSJ v ČR již v srpnu 2005 ve všech sborech provedení změny jednoduše oznámila.

Uveřejněno 5.2.2006


Související články:

- Tak už máme nový výbor odbočky! Tentokrát i oficiálně…
- Člen odvolaného výboru odbočky NSSJ v ČR žádá finanční náhradu za nemovitost v Praze Suchdole
- Zemětřesení v pražském Bételu aneb "Kostlivec ve skříni"
- Aktualizovaný výpis z Rejstříku ke dni 5.2.2006 - viz zde
- Základní dokument Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi sestavený podle § 10 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb.

Ilustrace použita z propagačního letáku "Vítáme Vás v odbočce svědků Jehovových v České republice", vydala Watch Tower Bible and Tract Society of Pensylvania, 1996


Ohlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz