NSSJ - Prohlášení podle §5 zákona č.3/2002Sb.

(Příloha č.3 Základního dokumentu Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi)

 


Náboženská společnost
SVĚDKOVÉ JEHOVOVI

 

Prohlášení podle §5 zákona č.3/2002Sb.

 

Výbor Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi

 

prohlašuje,

 

že činnost Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi

 

není v rozporu s právními předpisy české republiky

 

a splňuje předpoklady stanovené §5 zákona č.3/2002 Sb.

 

 

V Praze dne 25. září 2002

 

Členové výboru

 

Jan Glückselig, Dr.Ondřej Kadlec, Jaromír Leneček, Eduard Sobička

 

 

 

Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů
(zákon o církvích a náboženských společnostech)

3/2002 Sb.

 
Paragraf 5

 

§5

 

Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností

 

Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž činnost je v rozporu s právními předpisy a jejíž učení nebo činnost ohrožuje práva, svobody a rovnoprávnost osob a jejich sdružení včetně jiných církví a náboženských společností, ohrožuje demokratické základy státu, jeho suverenitu, nezávislost a územní celistvost, a

 

a) je v rozporu s ochranou veřejné mravnosti, veřejného pořádku, veřejného zdraví, principy lidskosti a snášenlivosti a bezpečnosti osob,

 

b) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení, rozněcuje nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporuje násilí nebo porušování právních předpisů,

 

c) omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický a fyzický nátlak k vytvoření závislosti, která vede k fyzickému, psychickému a ekonomickému poškozování těchto osob a jejich rodinných příslušníků, k poškozování jejich sociálních vazeb včetně omezování psychického vývoje nezletilých a omezování jejich práva na vzdělání, zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, nebo

 

d) je utajována vcelku nebo v některých částech, stejně jako organizační struktura církve a náboženské společnosti a vazby na zahraniční složky, je-li částí církve nebo náboženské společnosti působící mimo území České republiky.

 

-------------------------------------------

 

Celé znění zákona 3/2002 Sb. O církvích a náboženských společnostech - viz zde .

Základní dokument Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi - .


Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz