PRÁVNÍ VÝBORY, EXKOMUNIKACE

 

 

11.12.2008: ČR: Vyloučen za vzývání Ježíše Krista
- Jenda Janča sloužil v rámci organizace svědků Jehovových několik let na plný úvazek jako dobrovolný (neplacený) překladatel, jako pravidelný a pomocný průkopník (věnoval tedy službě 80, respektive 50 hodin měsíčně) a cca 20 let jako starší v různých sborech. .
4.1.2006 Kanada: Společnost Strážná věž zrušila disidentské internetové stránky quotes.watchtower.ca
- Společnost Strážná věž prosperuje díky informační kontrole, včetně kontroly přístupu k jejich vlastním informacím.

21.3.2006 ČR: Svědkové Jehovovi mají strach
- "...že vzepřít se nějaké nauce věrného otroka, která je sice evidentně mylná a v rozporu s Biblí, znamená vzepřít se samotnému Jehovovi. Strach ... že účty 'za svou pochybnost' budou skládat starším sboru."
- Svoji zkušenost zaslal Svatopluk Slavík, bývalý starší sboru svědků Jehovových Vyškov.


29.12.2005 Kanada: Strážná věž obhajuje svobodu projevu. Nikoli však pro disidenty.
- Internetové stránky quotes.watchtower.ca napadnuty právníky Společnosti Strážná věž, přestože pouze citují z jejích publikací.

12.12.2005 ČR: Rozhovor s MUDr.Ondřejem Kadlecem, CSc. a Eduardem Sobičkou.
- Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK pořádala v rámci svých pravidelných seminářů dne 1. prosince 2005 seminář o svědcích Jehovových.

09.12.2005: SVĚDKOVÉ JEHOVOVI - PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ČLENSTVÍ A ODCHODU ZE SKUPINY
- Tento článek shrnuje nejdůležitější poznatky a výsledky výzkumného šetření, jež bylo provedeno mezi bývalými členy Náboženské Společnosti Svědkové Jehovovi.

19.10.2005: Záznam z odvolacího výboru (SJ a spojení s OSN)
- Člen právního výboru vybízí k založení nové církve?
Svým křtem se SJ neoddávají pouze Bohu, ale také organizaci.
Kontroverzní postoj členů odvolacího výboru v této záležitosti z audio záznamů.

18.10.2005 ČR: Náhlá smrt. 30.let života "v pravdě"- slovo úvodem
- Když se Petr Š. poprvé přihlásil jako „Nahlasmrt“ do diskuze na www.straznavez.cz , zdálo se, že jde o poněkud přehnanou přezdívku. Po přečtení jeho zkušenosti, kde popisuje jak rychle byl po 30 letech služby mezi svědky Jehovovými vyhozen z této církve, mu nelze než dát za pravdu..

18.10.2005 ČR: Náhlá smrt. 30.let života "v pravdě"- 1.část
- Zkušenost dlouholetého staršího. 30.let pomáhal jiným. Proč nikdo nepomohl jemu? Dá se pomoc vlastní dceři označit jako "nevázané chování"?
Dopis, který odeslal Petr Š. do ústředí NSSJ v ČR dne 24.1.2004

18.10.2005 ČR: Náhlá smrt. 30.let života "v pravdě"- 2.část
- Pokračování smutné zkušenosti dlouholetého staršího.

18.10.2005 ČR: Náhlá smrt. 30.let života "v pravdě"- 3.část
- Poslední část smutné zkušenosti dlouholetého staršího.

4.10.2005 ČR: Typologie odpadlíků
- Vztah bývalých svědků Jehovových k organizaci a spiritualitě.

4.10.2005 ČR: Svědkové a odpadlíci
- Podle údajů představitele NSSJ odchází z této organizace v ČRročně zhruba 800 až 1 000 lidí. Jak žijí skupiny bývalých svědků Jehovových?

30.8.2005: straznavez.zde.cz - "TRHÁ LEDY STRÁŽNÉ VEŽE"
- Autoři straznavez.zde.cz nyní přichází s první částí toho, co slíbili. Ještě před záznamy z právních výborů se rozhodli uveřejnit úryvky právě z tohoto vysvětlení, které sboroví starší tlumočili. Sami se můžete přesvědčit, jakým způsobem starší tyto alarmující záležitosti vysvětlili. Posuďte sami: .... 16 zvukových záznamů
13.7.2005 ČR: DOPIS ZE DNE 1.8.1995 VYVARUJTE SE JEHOVISTŮ !!!
- Tento příběh je vlastní osobní zpovědí Martina Látala a zároveň jeho zamyšlením nad slabými stránkami demokracie

- Naplnil jsem Boží záměr aneb je učení Svědků Jehovových věrohodné?

30.6.2005 ČR: ZKUŠENOSTI - VYLOUČEN ZA KRITIKU REGISTRACE
- Dopis vyloučeného za kritiku ohledně lhaní při registračním řízení

28.6.2005 ČR: OFICIÁLNÍ DOPISY NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI SVĚDKOVÉ JEHOVOVI V ČR STARŠÍM TÝKAJÍCÍ SE OBTĚŽOVÁNÍ DĚTÍ
- V ČR a SR se o tomto problému příliš nemluví. Zatím nebyla medializována póza "mrtvého brouka", kterou svědkové Jehovovi zaujímají vůči pedofilům uvnitř organizace. To ovšem neznamená, že se nic takového neděje. Vedení Společnosti tuto skutečnost potvrzuje.

14.6.2005 ČR: SVĚDKOVÉ JEHOVOVI A CIVILNÍ SLUŽBA
- V jakém postavení jsou bratři, kteří v minulosti opustili společenství tím, že přijali práci, která by dnes byla považována za přijatelnou, státem požadovanou civilní službu? Bizarní odpověď poskytla NSSJ v ČR v oficiálním dopise starším dne 4.května 1996.

DESETILETÝ OFICIÁLNÍ SVAZEK MEZI SPOLEČNOSTÍ STRÁŽNÁ VĚŽ A OSN
- Důkazy byly spolu s prohlášením v listopadu roku 2004 předány „starším mužům“ (představitelům) sborů Pardubice-západ a Vysoké Mýto.
Postupně byly proti všem svědkům, kteří se účastnili tohoto předání nebo na tyto skutečnosti jen veřejně poukázali, sestaven tzv. právní výbor, tedy jakýsi soudní orgán této společnosti, poněkud připomínající katolickou inkvizici.

TAJNÁ PŘÍRUČKA STARŠÍCH SBORŮ - PRÁVNÍ VÝBORY
- Každý starší sboru svědků Jehovových je vybaven zvláštní příručkou, o jejímž obsahu příliš svědků neví