Ondřej Kadlec odchází z Betelu

Jedna z nejvýraznějších postav historie svědků Jehovových v Českých zemích v posledních čtyřech desetiletích odchází z ústředí svědků v Praze. MUDr.Ondřej Kadlec, CSc. byl v nejužším vedení svědků od roku 1976 (s přestávkou v letech 1988-1991) až do odhalení propojení svědků Jehovových s případem „Berka“ v roce 2004. Ondřej Kadlec je také jedním z překladatelů Bible svědků Jehovových do češtiny.

 

Ondřej Kadlec,
červen 2007

Milí přátelé,

 

Na konci roku 2006 jsem uvažoval, že moje budoucnost je spojená s betelem, z čehož jsem se velmi těšil. Nyní mi bylo doporučeno, abych pokračoval ve své službě mimo betel. Přinese to mnoho dalších rozhodnutí s ohledem na druh služby, který mi bude dán k dispozici. Jakmile to budu vědět, ozvu se.

 

Moje současné moto je:
"Pokládejte to jen za radost, moji bratři, když se setkáte s různými zkouškami, protože přece víte, že ta vyzkoušená jakost vaší víry působí vytrvalost. Ať však vytrvalost dokončí své dílo, abyste byli úplní a zdraví ve všech ohledech a nic vám nechybělo." (Jakub 1:2-4)

 

Bratrsky a přátelsky,
Ondřej

 

- Email, který rozeslal Ondřej Kadlec v červnu 2007 svým přátelům (redakce Straznavez.CZ děkuje za jeho přeposlání)

 

- Úryvek ze vzpomínek
O.Novotného, Setkávání č.1, 1997 6

Kadlecův vztah k disentu

Jeho otec byl reformním komunistou a ministrem školství vlády v období „pražského jara“. Po jeho vyloučení z Komunistické strany měl Ondřej možnost řadu let se svým otce prožívat prostředí disentu. Měl možnost s ním zažít perzekuci ze strany komunistické totalitní moci i poté, kdy jeho otec jako jeden z prvních podepsal Chartu 77 1.

O.Kadlec, prosinec 1989
Sám na sobě prožil pád z vrcholu teokratického žebříčku v prosinci 1987, kdy na základě dohody E.Sobičky a dalších představitelů SJ se Státní tajnou bezpečností odchází z nejužšího vedení. Sám ve svém životním příběhu uveřejněném v časopise Probuďte se! 2 označuje tyto roky jako období „obtížného sebezkoumání“.

Odpovědnost přináší pád

Na konci roku 2004 prožívá asi nejhorší životní pád. Jako hlavní manažer svědků v ČR nemůže být zbaven největšího dílu odpovědnosti za to, že došlo k finančnímu propojení řady významných svědků Jehovových se skupinou okolo soudce Berky. 3-5

(Podrobnosti viz:
Zemětřesení v Betelu aneb "Kostlivec ve skříni")

Nakonec je mu v červnu 2007 doporučeno úplné opuštění ústředí svědků, kde dosud dále pracoval v překladatelském oddělení. Stále však zůstává ekonomicky zcela závislý na Společnosti Strážná věž, neboť bude pracovat jako „zvláštní průkopník“ pro francouzsky mluvící. Jako takový je nadále členem zvláštního celosvětového řádu celodobých služebníků, jehož členové složili „slib chudoby“ a jsou placeni Společností Strážná věž.

„Muž organizace“

Se svým exaktně přemýšlejícím mozkem a informacemi o zákulisí NSSJ má možnost v nové situaci, kdy nebude svazován zodpovědností za 15.000 členů NSSJ v ČR, přehodnotit svoji dosavadní životní dráhu. Jak sám prohlásil, vždy chtěl být „mužem Božím“. Organizační systém ho však v roce 1991 přetvořil dle jeho vlastních slov v „muže organizace“ 6.

- Michal M.Malý, 3.7.2007MUDr.Ondřej Kadlec, CSc. – vybraná životopisná data


 • 1987 Po smrti Bohumila Müllera znovu StB důrazně zakazuje jmenovat Kadlece koordinátorem. O situaci odeslána podrobná zpráva vedoucímu sboru do Brooklynu (Zpráva z 31.prosince 1987 o nedávných událostech). Důvodem jsou politické aktivity Kadlecova otce. Kadlec po rozhovoru s E.Sobičkou oznamuje, že sám odstoupí z vedení svědků Jehovových. Tato iniciativa samotnou StB překvapila a potěšila. Zónový dozorce G.Lesh toto řešení schvaluje 31.12.1987 památným výrokem: „Let him disappear out of screen (Ať zmizí ze scény)“. 2, 7, 8

  - Poslové živé naděje, str. 271 7

  Ze vzpomínek Eduarda Sobičky:

  "Míla tedy zemřel a podle představ pánů z StB bylo nutné dosadit „nástupce". Čím déle nebylo jasné, kdo jím bude, tím více panovala na jejich straně nervozita, která místy přecházela až v hysterii. Kdo bude koordinátorem zemského výboru? Bude to Jára Leneček, který ani ve výboru nebyl; ale o němž se Míla před smrtí estébákům náznakem zmínil? Kadlec to být nesmí, zněl jejich verdikt - jakmile zjistí, že se někde objevil, bez milosrdenství ho zavřou! Proto Gerrit Lösch z vídeňské odbočky při své návštěvě po Mílově smrti v prosinci 1987 radil: „Let him disappear. Let him get out of the screen." (Nechte ho zmizet. Ať zmizí z ,obrazovky'.) Nakonec během jara 1988, kdy do Prahy začal častěji dojíždět Tonko Murín, se postupně odkrývalo, že koordinátorem je on. Byl jmenován tuším v dubnu 1988. Pánové z StB s ním ihned navázali kontakty a situace se relativně zklidnila, protože Tonko svým vystupováním i jednáním s úředníky si brzy získal jejich důvěru jako člověk rozvážný."

  - Sobička E. Kapitoly z dob totalitních. samizdat ed. Praha; 1994, kapitola 19 8

  Ze vzpomínek Ondřeje Kadlece:

  "V roce 1976 jsem byl pověřen, abych sloužil ve výboru, který dohlížel na kazatelské dílo svědků Jehovových v Československu. Když jsem se však kvůli nerozvážnému jednání ve věcech, o kterých jsem se již zmínil, dostal pod přísný dohled Státní bezpečnosti, byl jsem ze zemského výboru uvolněn a zbaven dalších výsad. Jednou z těchto výsad, které jsem si zvláště cenil, bylo vyučování ve škole pro cestující dozorce a průkopníky, jak se říká celodobým služebníkům.

  Přijal jsem tuto kázeň, ale období od poloviny do konce osmdesátých let pro mě bylo obtížným obdobím sebezkoumání. Naučím se pracovat v teokratické činnosti opatrněji a vyhnu se dalšímu nerozvážnému jednání? Žalm 30, verš 5 říká: „Večer se snad ubytuje pláč, ale ráno je tu radostné volání.“ To ráno pro mě přišlo v listopadu 1989 s pádem komunistického režimu v Československu."

  - Víra v Boha řídila můj život v komunistické zemi. VYPRÁVÍ ONDŘEJ KADLEC. Probuďte se! 22.dubna 1996;77(8):17 2

 • Leden 1990 Jmenován Krajským dozorcem. 2
 • 1991 Účastní se Školy služebního vzdělávání v Manchestru v Anglii určené pro pracovníky vedení odboček svědků Jehovových. Přátelům oznamuje, že se stal „mužem organizace“. 2, 6
 • 1992 Končí se zaměstnáním ve Farmakologickém ústavu ČSAV. 2
 • 1992 Povolán zpět do vedení svědků Jehovových do zemského výboru. 2
 • 30.7.1993 Podepsán pod klamavou odpovědí na tři otázky pro ministerstvo kultury při registraci. 9
 • 1995 Stává se koordinátorem nově vzniklé odbočky. 7
 • Říjen 2004 Společnost strážná věž provádí audit v české odbočce, důvodem jsou nejasné finanční machinace a propojení svědků Jehovových s případem „Berka“. 3, 4, 5
 • Zima 2004 Je odvolán společně s celým výborem odbočky. 3, 4, 5
 • (Podrobnosti viz: Výnosné konkurzy a Svědkové Jehovovi a moc peněž.)

 • 26.7.2005 Oficiálně vymazán z rejstříku Církví a náboženských společností jako statutární zástupce NSSJ. 10, 11
 • Červen 2007 Odchází z pražského Betelu .


 • Literatura a související odkazy:

  1. Dušánek P. Prof. JUDr. Kadlec Vladimír, DrSc. ZDICE RODÁCI A OBČANÉ. Město Zdice, 2005; http://www.mesto-zdice.cz/clanek/doc-judr-kadlec-vladimir-drsc.

  2. Víra v Boha řídila můj život v komunistické zemi. VYPRÁVÍ ONDŘEJ KADLEC. Probuďte se! 22.dubna 1996;77(8):12-18.

  3. Zemětřesení v Bételu aneb "Kostlivec ve skříni". Infofórum StraznavezCZ, 23.května, 2005; http://www.straznavez.cz/Zdomova/betel.htm.

  4. Svědkové Jehovovi a moc peněž. Infofórum StraznavezCZ, 23.května, 2005; http://www.straznavez.cz/Media/NaVlOci.htm.

  5. Szirmai E. Výnosné konkurzy. Ekonom, 29.června, 2006; http://www.straznavez.cz/Zdomova/vynosnekonkurzy.htm.

  6. Votava J. Muž, který řekl ne. Setkávání. 1997(1).

  7.Poslové živé naděje. Sto let svědků Jehovových v Českých zemích. samizdat ed. Praha; 1998.

  8. Sobička E. Kapitoly z dob totalitních. samizdat ed. Praha; 1994. http://www.straznavez.cz/Zdomova/Kapitoly/KapitolyObsah.htm.

  9. Registrace Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi. Příloha č.1. (Odpověď ministerstvu kultury na 3 otázky). 30.července, 1993; www.straznavez.cz.

  10. Tak už máme nový výbor odbočky! Tentokrát i oficiálně... Infofórum StraznavezCZ, 16.srpna, 2005; http://www.straznavez.cz/Zdomova/novyvybor.htm.

  11. Rozhovor s MUDr.Ondřejem Kadlecem, CSc. a Eduardem Sobičkou. Infofórum StraznavezCZ, 12.prosince, 2005; http://www.straznavez.cz/Zdomova/seminaroSJ01122005.htm.  Ohlasy a diskuze - zde

  © Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz