Zkušenosti a životní příběhy

 

 

23.12.2013: Víra jako dar
- Zkušenost bývalého staršího místního sboru svědků Jehovových a průkopníka ...
8.2.2010: ČR: Byl jsem svědek Jehovův
- "...Chtěl bych na jednom příběhu bývalého svědka ukázat, že být svědkem Jehovovým neznamená, že je člověk hlupák, ale že se dost často dokáže přes trnitou cestu dostat k podstatě křesťanství a to mnohdy mnohem hlouběji, než většina členů zavedených křesťanských denominací..."
4.3.2009: Jak melou Boží mlýny
- Vyprávění pamětníka, dlouholetého svědka Jehovova a očitého svědka dění ve vedení Československé (později České) odbočky ústředí svědků Jehovových.
11.12.2008: ČR: Vyloučen za vzývání Ježíše Krista
- Jenda Janča sloužil v rámci organizace svědků Jehovových několik let na plný úvazek jako dobrovolný (neplacený) překladatel, jako pravidelný a pomocný průkopník (věnoval tedy službě 80, respektive 50 hodin měsíčně) a cca 20 let jako starší v různých sborech.
2.9.2008: ČR: Jak jsem znovu uvěřil
- Zkušenost zaslal bývalý starší Jiří Hrádek .
26.8.2008: ČR: Moje zkušenost s jehovisty
- Na svých webových stránkách uveřejnil kardinál Miloslav Vlk 17.7.2008 své postřehy ze setkání se svědky Jehovovými.
20.8.2008: ČR: Život v šedé zóně
- Rozhovor s Michalem M. Malým o pomezí mezí členstvím a odpadlictvím.
1.7.2007: Vlak do stanice „Naděje“
- „…Při zkoumání dopisu apoštola Pavla Hebrejcům jsem dospěl k závěru, že nejde jen o nesplněná časová proroctví, ale o mnohem závažnější věc - o samotný základ stavby. SJ skutečné postavení Krista vůbec nepochopili a tudíž na tomto základu nestaví….“
– Zkušenost zaslal Zdeněk Bláha

2.5.2007 ČR: Jak jsem potkal sám sebe
- „Pamatuji na jednu větu představitele SJ z Prahy: „Když se budeme rozhodovat, kdo má v nějaké kauze pravdu, jestli vy, krajští služebníci nebo bratři ve sboru, spolehněte se, že stojíme plně za vámi.“ Nebylo mi z toho dobře."
- Zkušenost bývalého krajského dozorce - Luboš Kolafa
.

2.5.2007 ČR: Cesta k srdci krajského dozorce
- Rozhovor s Věrou a Lubošem Kolafovými.

2.5.2007 ČR: Právní výbor ze dne 16.4.2007
- „„Nejsme odpadlíci, kteří se vrací k pohanství, jako ti, o nichž mluví Písma. Jsme křesťané a zůstáváme jimi.“"
- Luboš Kolafa
.

2.5.2007 ČR: Dopis pro Kolafovi
- „ ...pohrdání druhými, pečování o silné, aby udělali ještě více a bití slabých, aby udělali alespoň něco. ... kdo se odvážil vznést otázku, vyjádřit opačný názor, chtít něco dělat jinak, prostě kdo nepochodoval, jak Otrok – jaký paradox, poslouchat otroka a ne Pána! – žádal. "
- Jakoubek Stříbrný

27.3.2007 ČR: Léčivá moc biblických symbolů. Příběh Jana Šubrta - 3.část
- "Následující část psychoterapeutického deníku popisuje překvapivou reakci starších a odbočky na zveřejnění mého příběhu. Tato reakce je vetkána do rámce mechanismu působení biblických symbolů, jehož pochopení mi pomáhá v léčbě jako pacientovi i v duchovním pokání."

16.1.2007 ČR: Past na Davida - komentář
- "...tito lidé jsou psanci ve vlastním národě svědků Jehovových...trpícími v ambivalentní pasti vděčnosti vůči mateřskému národu víry, úctě k jeho vedoucím představitelům a vědomí vlastní nedokonalosti na straně jedné, a svědomím a rozumem a srdcem na straně druhé, které jim říkají, že něco musí udělat, jinak se zblázní" - Jakoubek Stříbrný

28.11.2006 ČR: Past na Davida. Příběh Jana Šubrta - 2.část
- "Vážení správci webové stránky. Děkuji za pomoc, kterou jste mi poskytli zveřejněním mého příběhu. Prosím o zveřejnění pokračování, které popisuje ničivé účinky nedokonalosti našich biblických nauk na moji nedokonalou psychiku. Kéž by se mnou o tom začali komunikovat moji milovaní bratři, nebo alespoň někdo, kdo se v tom vyzná. Opravdu zoufale volám o pomoc!"

23.9.2006 ČR: Příběh Jana Šubrta
- "Jmenuji se Jan Šubrt, jsem členem sboru Svědků Jehovových Vrchlabí a je mi 38 let. Neobávám se, že za zveřejnění svého jména budu vyloučen, neboť tento příběh je důležitou součástí mé léčby a cíl zveřejnění je pozitivní..."

23.9.2006 ČR: Svědkové Jehovovi jsou milí, alespoň navenek
- "Víra v Boha je o tom, že člověk jedná správně ze své vlastní vůle, a ne jen na základě příkazu"
- Svůj příběh zaslala I.K.

21.3.2006 ČR: Svědkové Jehovovi mají strach
- "...že vzepřít se nějaké nauce věrného otroka, která je sice evidentně mylná a v rozporu s Biblí, znamená vzepřít se samotnému Jehovovi. Strach ... že účty 'za svou pochybnost' budou skládat starším sboru."
- Svoji zkušenost zaslal Svatopluk Slavík, bývalý starší sboru svědků Jehovových Vyškov.

07.12.2005 ČR: Příběh Jiřího Oplta, staršího sboru svědků Jehovových v Opavě.
- Tento životní příběh se nikdy neobjeví na stránkách časopisů společnosti Strážná věž. Stejně jako řada jiných, které život napsal, by se sem jaksi nehodil. Na jeho konci totiž není usmívající se svědek sloužící radostně své organizaci, ale lidská tragédie. Přesto, nebo spíše právě proto je důležité, aby nebyl zapomenut.

18.10.2005 ČR: Náhlá smrt. 30.let života "v pravdě"- slovo úvodem
- Když se Petr Š. poprvé přihlásil jako „Nahlasmrt“ do diskuze na www.straznavez.cz , zdálo se, že jde o poněkud přehnanou přezdívku. Po přečtení jeho zkušenosti, kde popisuje jak rychle byl po 30 letech služby mezi svědky Jehovovými vyhozen z této církve, mu nelze než dát za pravdu..

18.10.2005 ČR: Náhlá smrt. 30.let života "v pravdě"- 3.část
- Poslední část smutné zkušenosti dlouholetého staršího.

18.10.2005 ČR: Náhlá smrt. 30.let života "v pravdě"- 2.část
- Pokračování smutné zkušenosti dlouholetého staršího.

18.10.2005 ČR: Náhlá smrt. 30.let života "v pravdě"- 1.část
- Zkušenost dlouholetého staršího. 30.let pomáhal jiným. Proč nikdo nepomohl jemu? Dá se pomoc vlastní dceři označit jako "nevázané chování"?
Dopis, který odeslal Petr Š. do ústředí NSSJ v ČR dne 24.1.2004

13.7.2005 ČR: DOPIS ZE DNE 1.8.1995 VYVARUJTE SE JEHOVISTŮ !!!
- Tento příběh je vlastní osobní zpovědí Martina Látala a zároveň jeho zamyšlením nad slabými stránkami demokracie

- Naplnil jsem Boží záměr aneb je učení Svědků Jehovových věrohodné?

30.6.2005 ČR: ZKUŠENOSTI - APOLOGIE BÝVALÉHO ČLENA NSSJ
- Dopis vyloučeného za kritiku ohledně lhaní při registračním řízení

Re: Zkažené dětství
- Dopis

Zkažené dětství
- Dopis