AKTUALITY
 
18.1.2017: ČR: Hledání křesťanské svobody. Online edition 2011
- "Kniha Raymonda Franze ke stažení - aktualizovaný link ... "
18.1.2017: ČR: Oznámení
- Kontakt straznavez@centrum již není používán. Funkční mail je michal.m.maly@seznam.cz
23.12.2013: Víra jako dar
- Zkušenost bývalého staršího místního sboru svědků Jehovových a průkopníka ...
18.12.2013: Pět podnětů k zamyšlení pro bratry a sestry z řad svědků Jehovových
- Článek zaslal člen organizace svědků Jehovových, který po léta pracoval ve vedení místního sboru jako starší. Text je psán především pro svědky Jehovovy ...
12.11.2013: Brožura "10 otázek k zamyšlení pro svědky Jehovovy"
- Přeložená brožura ke stažení ...
15.9.2011: ČR: Hledání křesťanské svobody. Online edition 2011
- "Kniha Raymonda Franze ke stažení ... "
9.7.2010: „Jsou to oběti obětí“
- ... na celém světě jsou tisíce bývalých svědků, kteří vděčí Raymondu Franzovi a jeho knihám za procitnutí a osvobození z totalitního společenství. R.V. Franz zemřel 2.6.2010 ve věku 88let ve Winstonu v Georgii ve Spojených státech.
6.7.2010: ČR: Hledání křesťanské svobody. Kapitola 9 - Krev, život, zákon a láska
- "Mezi svědky Jehovovými dnes vládne neuvěřitelně spletitý soubor pravidel, který jim v celé řadě oblastí života a chování bere svobodu rozhodovat se na základě vlastního svědomí ... "
- Kapitola z knihy Raymonda Franze
5.5.2010: Oddělené světy - dánský film
- Svědkové Jehovovi sami sebe považují za výlučné a jedinečné. Žijí v uzavřeném – odděleném světě, který tento omyl podporuje.
30.3.2010: ČR: Svědkové Jehovovi v ČR mají od února 2010 třídu duchovních
- Svědkové Jehovovi v ČR si ustanovili úřad duchovních. Ti jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Svědkové tak pokračují v úsilí o zatajování případů pedofilie.
16.2.2010: Armageddon opět odložen?
- Svědkové Jehovovi pošesté změnili svůj výklad biblického vyjádření „v pravdě vám říkám, že tato generace rozhodně nepomine, dokud se to všechno nestane“ ...
16.2.2010: Změny významu „generace, která nikdy nepomine“ v historii svědků Jehovových
- ... přehled je výčtem citací z publikací Společnosti Strážná věž, které dokládají přizpůsobování nauky „o generaci“ aktuálním potřebám ...
16.2.2010: Jednání vedoucího sboru svědků Jehovových o „generaci, která nepomine“
- ... sami představitelé ústředí svědků jednoznačně tomuto dogmatu nevěří, ale nadále vyžadují po všech příslušnících společenství, aby jejich vysvětlení bez pochyb věřili, i když (a právě když) se mění. ...
8.2.2010: ČR: Byl jsem svědek Jehovův
- "...Chtěl bych na jednom příběhu bývalého svědka ukázat, že být svědkem Jehovovým neznamená, že je člověk hlupák, ale že se dost často dokáže přes trnitou cestu dostat k podstatě křesťanství a to mnohdy mnohem hlouběji, než většina členů zavedených křesťanských denominací..."
21.10.2009 Finanční krize nebo grandiózní tunel?
- Svědkové Jehovovi ve Švédsku letos požádali o státní dotace. Jejich žádost švédská vláda zamítla. Úvahy o déletrvající finanční krizi švédských svědků také podporuje prodej jejich exkluzivní sjezdové haly před třemi lety.
30.9.2009 Změny v Boží organizaci
- Článek vyšel spolu s dalšími články o svědcích Jehovových v časopise Dingir, č.3, 2009.
4.3.2009: Boží mlýny - další otáčka
- Reportáže Českého rozhlasu a ČT24 odhalují další podrobnosti o propojení svědků Jehovových se světem moci a peněz. Poukazují na vazby klíčové postavy - svědka Jehovova, podnikatele a senegalského konzula - pana J.J..
4.3.2009: Jak melou Boží mlýny
- Vyprávění pamětníka, dlouholetého svědka Jehovova a očitého svědka dění ve vedení Československé (později České) odbočky ústředí svědků Jehovových.
14.1.2009: Změna systému shromáždění svědků Jehovových od ledna 2009
- Svědkové Jehovovi se po léta pravidelně scházeli na třech shromážděních každý týden. Od ledna 2009 se shromažďují jen dvakrát týdně. Pro znalce způsobu myšlení svědků je tato změna nanejvýš pozoruhodná.
14.1.2009: Dopis vedoucího sboru svědků Jehovových všem sborům z dubna 2008
- Text dopisu odůvodňuje změnu systému shromáždění ekonomickými důvody.
14.1.2009: Komentáře ke změně systému shromáždění SJ
- Komentáře, které se objevily k  tématu „Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009“ na diskuzi straznavez.goodforum.net .
11.12.2008: ČR: Vyloučen za vzývání Ježíše Krista
- Jenda Janča sloužil v rámci organizace svědků Jehovových několik let na plný úvazek jako dobrovolný (neplacený) překladatel, jako pravidelný a pomocný průkopník (věnoval tedy službě 80, respektive 50 hodin měsíčně) a cca 20 let jako starší v různých sborech. .
2.9.2008: ČR: Jak jsem znovu uvěřil
- Zkušenost zaslal bývalý starší Jiří Hrádek .
2.9.2008 Duše, krev a život v Bibli
- "Ten, kdo starozákonní příkazy o krvi staví nad Boží příkaz k životu ... nadřazuje znamení života (krev) nad život sám," napsal zesnulý Prof. ThDr. Jan Heller do knihy Život je svatý. Svědkové Jehovovi a otázka krve.
26.8.2008: ČR: Moje zkušenost s jehovisty
- Na svých webových stránkách uveřejnil kardinál Miloslav Vlk 17.7.2008 své postřehy ze setkání se svědky Jehovovými.
20.8.2008: ČR: Život v šedé zóně
- Rozhovor s Michalem M. Malým o pomezí mezí členstvím a odpadlictvím.
20.8.2008: ČR: Odpadlíci Jehovovi
- Časopis Reflex uveřejnil 17. července 2008 reportáž o disidentském hnutí mezi svědky Jehovovými..
18.7.2008: ČR: Hledání křesťanské svobody. Kapitola 5 - Věrný a rozvážný otrok
- Dějiny vzniku svědků Jehovových závažně kontrastují s ústředním dogmatem Společnosti Strážná věž o nezbytnosti věrného a rozvážného otroka.
11.7.2008: Vedeni Božím duchem
- Oblastní sjezdy svědků Jehovových v roce 2008 opět zdůrazňují některé kontroverzní teologické nauky.
11.7.2008 ČR: Prohraná stížnost
- Zástupci svědků Jehovových se často rádi chlubí, kolik právních bitev vyhráli. O této „bitvě“ však nemluví, byla totiž jejich prohrou. Neslavná epizoda, na kterou by představitelé pražské odbočky nejraději zapomněli, je zachycena v knize Život je svatý. Svědkové Jehovovi a otázka krve.
8.5.2008: Časy pohanů přehodnoceny
- Kniha odhaluje skutečný původ výkladu, který nakonec vedl k roku 1914, coby předpověděného roku pro konec "časů pohanů", data, jež přijalo a do dnešního dne ohlašuje náboženské hnutí známé jako svědkové Jehovovi.
28.2.2008: Pomazaní – zamyšlení nad čísly
- Svědkové Jehovovi rozdělují své členy na dvě skupiny. Jak se historicky vyvíjel počet členů vyvolené skupiny 144 000?

8.2.2008: Odmítání krve - čí svědomí má větší hodnotu?
- SJ odmítají některé části krve. Argumentují tím, že je to jejich náboženský postoj, na který mají dle zákona právo. Případ smrti svědkyně Jehovovy Jarmily Rutové z Benátek nad Jizerou, dává všem svědkům palčivou otázku: „Má moje svědomí větší hodnotu, než svědomí druhého člověka?“. Jak se vyrovná člověk, který je křesťanem, s tím, že trváním na svém právu těžce zatíží svědomí druhého?

6.2.2008: Jaká je nauka svědků Jehovových „o zákazu krve“ v roce 2008?
- Ústředí svědků Jehovových vydalo v roce 2008 pro své členy novou verzi dokumentu „Žádnou krev“. Aktualizovaný dokument je dalším potvrzením nastoleného trendu dát řadovým svědkům větší svobodu v rozhodování o přijetí, či nepřijetí léčby.

30.1.2008: Tichá revoluce
- Asi vůbec nejdiskutovanější a nejkontroverznější rys náboženství svědků Jehovových - nauka o zákazu transfuzí krve, se pozvolna mění. Od zcela radikálního postoje odmítajícího téměř vše, co mělo něco společného s lékařským použitím krve, který byl direktivně nastolen v roce 1945, dochází ke změnám umožňujícím svědkům používat části krve (frakce) a též mnohé dříve zapovězené lékařské postupy.

22.1.2008: Svědkové Jehovovi a otázka krve – čí volba a čí svědomí?
- Svědkové Jehovovi jsou jako skupina známí svým odmítavým postojem ke krevním transfuzím. Málo se však ví, že mnozí z nich se ocitli v pasti vlastního náboženského systému, a ačkoli s naukou o odmítání krve nesouhlasí, nemohou svůj odlišný názor veřejně zastávat.

29.1.2008: Svědkové Jehovovi proti vysokoškolskému vzdělání
- Podobně jako v otázce zákazu transfůzí krve vyvíjí Společnost Strážná věž na mladé svědky Jehovovy a jejich rodiče nepřiměřený nátlak, aby se vzdali vysokoškolského vzdělání.

8.1.2008: ČR: Raymond Franz - Neformální setkání dne 12. 10. 2007 - 2. část
- V pátek 12. října 2007 se uskutečnilo v Praze neformální setkání s Raymondem Franzem. (Přepis druhé poloviny tohoto setkání.)

8.1.2008: Witness Under Prosecution (Pronásledovaný svědek)
- Fotokopie článku z časopisu Time z 22.2.1982 o vyloučení Raymonda Franze (anglicky)

(ARCHIV AKTUALIT - VIZ ZDE)

(Další aktuality též na Diskuzním fóru - viz straznavez.goodforum.net ).


Vyšla kniha
Raymonda Franze
Hledání křesťanské svobody
.


Staňte se přispěvateli.
Zašlete svůj příběh, naskenované dopisy radám starších, zajímavé informace ze zákulisí sborů svědků Jehovových, postřehy z četby apod.